Gemeenteprojecten

Freelance Projectmanager fusie Voorne aan Zee

Geplaatst 24 aug. 2021
Project ID: YIS 9100220
Plaats
Voorne-Putten
Duur
1 jaar
(13 sep. 2021 - 12 sep. 2022)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 31-8-2021 08:00

 

De opgave:

Tijdens de tweede fase van de fusievoorbereiding van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne wordt in drie verschillende bouwsteenclusters gewerkt aan de implementatie van de verschillende bouwstenen die reeds zijn vastgesteld in het projectplan "Voorbereiding fusie" Voor iedere bouwsteencluster is er een projectmanager die in samenhang met de andere projectmanager en de opgavemanager (verantwoordelijk voor het strategische onderdeel van de fusievoorbereiding) de verschillende deelprojecten oplevert die met elkaar leiden tot een succesvolle fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2023.

 

Het takenpakket van deze opdracht behelst de bouwstenen: Financiën en belastingen, harmonisatie beleid en regelgeving en huisvesting en faciliteiten. (Kennis van huisvesting en faciliteiten is al aanwezig)

 

De projectmanager is van begin tot het eind betrokken bij het bouwsteencluster en verantwoordelijk voor de verschillende fasen in het project. 

 

Invulling van de rol 

De projectmanager brengt eerst voor zichzelf en in afstemming met het Ambtelijk regieteam (ART) inzichtelijk wat de doelstelling is van diens bouwsteencluster. In het ART zitten de drie gemeentesecretarissen van de drie gemeenten. Zij zijn met elkaar ambtelijk opdrachtgever voor de bestuurlijke fusie van de drie gemeenten en verantwoordelijk voor de verbinding tussen het fusiespoor, de drie gemeentelijke organisatiesporen en het veranderspoor. Aan het ART neemt ook de opgavemanager deel.

Na het inzichtelijk krijgen van de doelstelling maakt de projectmanager een planning, verzamelt de juiste mensen binnen de drie gemeenten om zich heen en zorgt ervoor dat de verschillende deelprojecten binnen het bouwsteencluster in samenhang en volgtijdelijkheid gestart worden. Niet alleen de samenhang en volgtijdelijkheid binnen het eigen bouwsteencluster, maar ook ten opzichte van de andere bouwsteenclusters.

De uitkomsten vanuit het strategische onderdeel van de fusievoorbereiding zijn leidend voor het bouwsteencluster waar de projectmanager verantwoordelijk voor is.

De projectmanager zorgt er tijdens de uitvoering voor dat alles goed verloopt. Belangrijk is om het overzicht te houden en de mensen gemotiveerd en scherp. De projectmanager legt verantwoording af aan het ART. 

 

Competenties

  • Goed leidinggeven. De projectmanager heeft immers de leiding over het project.
  • Samenwerking. De projectmanager moet de verschillende mensen met verschillende belangen met elkaar kunnen verbinden en moet goed en duidelijk met hen kunnen communiceren.
  • People manager. De projectmanager moet de mensen die aangestuurd worden kunnen motiveren om goed hun best te doen. Ze worden gestimuleerd om goed samen te werken. Het creëren van een teamgevoel is dan ook belangrijk.
  • Doorzettingsvermogen. Binnen projecten kunnen altijd knelpunten ontstaan. De projectmanager moet dan niet bij de pakken neer gaan zitten en het hoofd koel houden (stressbestendig). De schouders eronder en door blijven gaan. En zo het team motiveren.
  • Improviseren. Vanwege de verschillende situaties die kunnen ontstaan moet de projectmanager kunnen improviseren. Er kan niet terugvallen worden op routine.

 

Eigen toevoeging:

De projectleider is dus samen met andere projectleider verantwoordelijk voor de producten van de fusie. De bouwstenen moeten tactisch operationeel en technisch geregeld worden.  De opgave manager vangt het strategische af. De concepten en visies komen vanuit hem, maar je werkt hier als projectmanager aan mee. De projectleiders zorgen ervoor dat de medewerkers van de fusieorganisatie dit gaan implementeren. 

De strategische visie wordt in oktober vastgesteld, besturingsvisie en dienstverleningsconcept november, i-visie en huisvestingsvisie richting oktober. Je stapt op een rijdende trein, er liggen al concrete plannen van aanpak als iemand binnenkomt. De visies komen hier kaderstellend overheen. 

De kennis op huisvesting en faciliteiten is minder van belang, de andere projectleider heeft hier ervaring mee, dus kennis van financiën en beleid is dus noodzakelijk. 

 

Requirements:

  • Ervaring als projectmanager / met projecten (blauw, procesgericht, maar flexibel in structuren kunnen denken).
  • Ervaring met soortgelijke fusietrajecten binnen de overheid ( graag toelichten in een korte motivatie).
  • Bij voorkeur een strateeg met een hands-on mentaliteit. De verbinding op tactisch niveau richting de operatie en weer terug kunnen maken.
  • Minimaal ervaring met de beleidsterreinen financiën en beleid.

 

Het gaat echt om het opleveren van de bouwstenen, dus producten. Het is dus eerder een resultaatgerichte projectmanagersrol dan een mens/veranderkundige opgave.  

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten