Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Geplaatst 11 dec. 2020
Project ID: YIS000304
Plaats
Asten
Duur
1 jaar
(3 jan. 2021 - 30 dec. 2021)
Tarief
0 - 70 €/hr

Type werkzaamheden tijdelijke beleidsmedewerker ruimtelijke ordening binnen het team Ruimte:


- Het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere overheden.

- Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van omgevingsplannen.

- Het in behandeling nemen van principeverzoeken van initiatiefnemers.

- Het in behandeling nemen en coördineren van planologische procedures met advisering aan college en gemeenteraad.

- Het voorbereiden en op (laten) stellen van bestemmingsplannen.

- Het opstellen en coördineren van een geconsolideerd bestemmingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente.

- Het bijdragen aan de totstandkoming van ruimtelijke beleid en beleid op het gebied toezicht en handhaving en de advisering van het college over ruimtelijke en toezicht- en handhavingsvraagstukken. 

- Het behandelen van juridische vraagstukken op het terrein van de ruimtelijke ordening, bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordiging van de gemeente bij de rechtbank of Raad van State.


De nadruk bij deze functie ligt op RO-taken. Echter, je kan in samenwerking met een collega van team Leefbaarheid, Handhaving en Toezicht ook ingezet worden voor beleidsmatige toezichts- en handhavingstaken.


Concrete taken die (per direct) opgepakt zouden kunnen worden zijn:

- Wijzigen van het welstandsbeleid inclusief het voorbereiden van de eerste besluiten over de commissie Ruimtelijke Kwaliteit

- Implementatie bruidsschat Omgevingswet

- Samen met een collega van Leefbaarheid, Toezicht en Handhaving het in beeld brengen van de implicaties van de Omgevingswet voor toezicht en handhaving

- Het afronden van de bestemmingsplanprocedure voor een groot bedrijf

- Een bijdrage leveren aan het consolideren van alle bestemmingsplannen van de gemeente

- Het afhandelen van nog openstaande principeverzoeken

- Meedenken over de uitvoering cq. aanpassing van het arbeidsmigrantenbeleid


We zoeken samenvattend een (Sr.) Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening met affiniteit met Toezicht en Handhaving.


De functie vraagt op diverse niveaus inzet:

-     Op organisatieniveau (bijv. meedenken over de gevolgen voor de organisatie van de komst van de Omgevingswet)

-     Op beleidsniveau (bijv. welstandsbeleid en commissie Ruimtelijke Kwaliteit)

-     Op dossierniveau (bijv. planologische procedures) 


Sollicitatie deadline is woensdag 16 dec om 13:00 uur!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten