Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Senior adviseur ruimtelijke ordening (ZZP - Freelance)

Posted Dec 18, 2020
Project ID: YIS000324
Location
Deurne
Duration
6 maanden
(Jan 17, 2021 - Jul 16, 2021)
Payrate range
0 - 90 €/hr

De transitie van het buitengebied is een grote en integrale opgave in Nederland en zeker in Deurne. De omvorming van agrarische bedrijven naar andersoortige activiteiten, de strikte beperkingen vanuit het beschermde Natura 2000 gebied De Peel. Het krachtenveld is enorm. Een gebied waar veel plaatsvindt en samenkomt. Een gebied met veel kansen, mogelijkheden, gevoeligheden en veel belangen: persoonlijke, gemeentelijke, provinciale en rijks belangen.


Jij werkt in het middelpunt van een politiek-bestuurlijke omgeving en de praktijk. Jij geniet van het samenbrengen van partijen, je bent zeer communicatief en hebt een helicopterview. Creatief denken, buiten de gebaande wegen opereren en

samen op pad naar een mooi Deurne.


Als senior RO adviseur ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van en inhoudelijke/juridische advisering op bestemmingsplanprocedures (actualisaties/herzieningen) en andere beleidsmatige vraagstukken op het terrein van ruimtelijke ordening. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de behandeling van individuele ruimtelijke verzoeken. Voor het afwikkelen van planschade en het opstellen van anterieure overeenkomsten, ook daarvoor moeten mensen bij jou zijn. Daarbij ben jij ook verantwoordelijk voor het begeleiden van de implementatie van nieuwe wet en regelgeving.


Je brengt een vernieuwende en frisse blik mee vanuit een flexibele denkrichting, waarbij het juridische aspect voor jou niet altijd leidend is. Daarnaast vind je het ook enorm interessant om bezig te zijn met projecten als de omgevingswet, integrale centrumvisie en/of projectregie van ontwikkellocaties of woningbouw. Jij weet als geen ander dat integraal werken bij dit soort projecten van groot belang is en je hebt het daarom hoog in het vaandel staan. Omdat je op veel verschillende niveaus communiceert (inwoners, organisaties, collega’s, bestuur, enz.) helpt het als je over goede communicatieve vaardigheden beschikt.


Als adviseur ruimtelijke ordening ben je verantwoordelijk voor de ruimtelijke plannen. Ontwikkelingen rond de Omgevingswet houd je bij en vertaal je, samen met je collega's, naar concrete acties voor nu en in de toekomst. Je werkt je voornamelijk aan bestemmingsplannen (straks omgevinsgsplan). Je beoordeelt bestemmingsplannen die door externe partijen worden aangeleverd of stelt deze zelf op. Dit doe je samen met projectleiders en procesmanagers vanuit vakdisciplines als verkeer, landschap, stedenbouw, planologie en milieu. Jij bent als trekker verantwoordelijk voor het doorlopen van de procedure van het bestemmingsplan. Verder beoordeel je nieuwe initiatieven en plannen van inwoners en bedrijven en breng je adviezen uit.


Verder schuif je aan bij werkgroepen die omgevingsvergunningsvragen behandelen. Vanuit jouw rol adviseer je of het wenselijk is om als gemeente mee te werken. Je werkt zowel met interne en externe partijen. Daarom is het belangrijk dat je verschillende partijen regisseert, verbindt, stimuleert en faciliteert bij bouwinitiatieven. Je vertaalt en begeleidt de werkzaamheden die voortvloeien uit de gestelde beleidskaders en projecten naar concrete bestemmingsplannen.


Wat neem je mee als medewerker adviseur ruimtelijke ordening?

De competenties die bij deze functies horen zijn: analytisch vermogen, collegiaal, initiatiefrijk, omgevingsbewustzijn, inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid en overtuigingskracht.


-     Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau gericht op ruimtelijke ordening en planologie in combinatie met bestuursrecht

-     Minimaal 5 jaar ervaring op het terrein van ruimtelijke ordening

-     Inzicht in en gevoel voor de politieke en maatschappelijke context

-     Je bent een stevige sparringpartner voor bestuur en externe partijen

-     Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakgebied

-     Integrale en interactieve beleidsvorming zijn voor jou een vanzelfsprekendheid

-     Je bent in staat verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en dan je eigen weg te kiezen


Pas jij binnen onze organisatie?

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega die werkt volgens onze BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met collega’s op te zoeken.  


Wie de gemeente Deurne is?

Deurne, een bruisende gemeente in Brainport Eindhoven met grote ambities. Deurne heeft een sterke centrale kern, goede voorzieningen en verbindingen, een gevarieerd landelijk gebied en levendige kerkdorpen met elk een eigen karakter. Met de blik naar buiten stimuleren we duurzame, toekomstgerichte oplossingen en bieden we ruimte voor innovatie. Samen denken we groot, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting voor iedereen en om de samenwerking binnen Brainport Eindhoven en Greenport. Soms is het ook belangrijk om “klein" te denken, als het gaat om maatwerk leveren zoals in de zorg. Wij zijn een gemeente die dicht bij de inwoner staat. Samen met inwoners en nieuwe collega’s willen wij zorgen voor een toekomstbestendig Deurne. Ga jij deze uitdaging met ons aan?


Sollicitatie deadline: vrijdag 15 januari om 14:00 uur

Duur opdracht: 6 maanden

Uren per week: 28-36

Similar projects

+ Search all projects