Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Projectleider gebiedsontwikkeling

Posted Feb 22, 2021
Project ID: YIS000461
Location
Helmond
Duration
10 maanden
(Feb 28, 2021 - Dec 30, 2021)
Hours/week
18 hrs/week
Payrate range
Unknown

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. 


De gemeente Helmond bouwt aan grootse en uitdagende opgaven. De stad staat op tal van plekken in de steigers. Zo bouwen we de woonwijk van de toekomst: Brainport Smart District. Maar met onze partners werken we ook aan een nieuw, bereikbaar stadshart, vol levendigheid. We werken aan nieuwe bedrijventerreinen (Helmond staan als geen andere stad bekend als MKB-minded), maar ook aan een soortenrijke, duurzame natuur. Bovenal willen we van Helmond een duurzame, energie neutrale en klimaatbestendige stad maken. Waar je gezond kunt wonen, veilig kunt werken en je smart kunt voortbewegen.


Over de afdeling

Als projectleider werk je vanuit de afdeling Ondernemen & Ontwikkelen (O&O). Voor deze afdeling liggen economische en maatschappelijke opgaven op het gebied van economie, werkgelegenheid, ruimte, cultuur, mobiliteit en milieu. Dat zijn opgaven die door bestuur en samenleving als belangrijk worden gezien om inwoners en ondernemers de gelegenheid te geven om maximaal te kunnen ondernemen, te wonen en te leven. Dat doen we samen met partners en stakeholders; integraal en vraaggericht. We werken van buiten naar binnen en stellen het netwerk en samenwerking centraal! Daarbij zijn de behoeften en ontwikkelingen in de markt en de omgeving om ons heen zijn richtinggevend. 


Over de functie

Voor de rol van projectleider Varenschut en verplaatsing gronddepot zijn we op zoek naar een “klassieke” projectleider gebiedsontwikkeling (bedrijventerreinen). De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen: 

  • Aanspreekpunt voor de ontwikkeling van Varenschut
  • Coördinatie opstellen bestemmingsplan en planMer Varenschut. Afstemming met de implementatie van de omgevingswet.
  • Gebiedsontwikkeling Varenschut oppakken (gesprekken, verplaatsingen, onderzoeken, stedenbouwkundig plan, inpassing motorcross, bodemvervuiling, verkeersontsluiting, toekomstige doorontwikkeling naar het noorden etc. etc.)
  • Onderzoek naar het erbij trekken van het gronddepot en het betrekken van mogelijk nog een kavel. Bestuurlijke afstemming: er zijn nog vragen rondom type bedrijven, sturingsmogelijkheden bestemmingsplan, verkeersontsluiting etc. ook de motorcross is een politiek gevoelig dossier.
  • Advisering ten aanzien van uitgangspunten grondexploitatie, ook in relatie tot de mogelijk herstructurering richting het noorden en combinatie voor het realiseren van een regionaal bedrijventerrein.


Wie ben jij?

Jij bent een ervaren projectleider, bent een kei in plannen en organiseren en bent resultaatgericht. Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je hebt lef, bent creatief en hebt goede gespreksvaardigheden; je bent in staat je projectteams in de juiste richting te bewegen. Je weet draagvlak en verbinding te creëren bij en tussen collega’s, ondernemers, opleiders en bestuurders. Je hebt vrijheid om te handelen, maar beseft dat dat altijd rust op een solide, gedeelde basis van opdracht, voortgangsbespreking en verantwoording aan de programmamanager. Je zorgt er voor dat we samen resultaat boeken op jouw opdrachten. Vanzelfsprekend heb je HBO/WO werk –en denkniveau. 


Sollicitatie deadline is woensdag 24 feb om 15:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects