Openbare orde en veiligheid projects in Someren

Gemeenten hebben de leiding over de lokale aanpak van de openbare orde en veiligheid. Centraal staan de afspraken tussen de gemeente en de (veiligheids) partners. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van het integrale veiligheidsbeleid is men afhankelijk van: Beleidsmedewerkers, Projectleiders veiligheid, Handhavers, Organisatieadviseur Veiligheid, Vergunningverlener, BOA's, Opsporingsambtenaars, Crisisadvieseurs, etc...