Gemeenteprojecten

Interim verandermanager CMD

Geplaatst 21 dec. 2020
Project ID: YIS000334
Plaats
Son en Breugel
Duur
6 maanden
(3 jan. 2021 - 30 jun. 2021)
Tarief
0 - 85 €/hr

Ben jij een stevige persoonlijkheid en een doelgerichte verbinder.

Heb je ervaring met het realiseren van een netwerksamenwerking binnen het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)?

Ben je in staat de visie CMD te vertalen naar een bedrijfsplan?

Ben je expert in het creëren van één team met de kernpartners zodat collectief eigenaarschap in de praktijk ervaren wordt?


Algemeen

Een werkgroep van raads- en commissieleden heeft een nieuwe visie op het CMD opgesteld. In deze visie wordt “de bedoeling” weer leidend.

In alles wat het CMD (zowel het netwerk als het kernteam) doet, staat het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan de inwoner centraal. Het CMD is laagdrempelig en biedt ondersteuning voor alle inwoners van Son en Breugel. Persoonlijk contact, betrokkenheid, een luisterend oor en slagvaardigheid zijn belangrijke waarden. Samen met de inwoner maakt het CMD, bij voorkeur bij de inwoner thuis aan tafel, een plan dat is gericht op het bieden van (tijdelijke) ondersteuning op weg naar meer zelfredzaamheid en eigen kracht. Daarbij gaat het CMD uit van een dragende samenleving waarbij ook een beroep wordt gedaan op samenredzaamheid. De ondersteuning die wordt ingezet is “zo zwaar als noodzakelijk en zo licht als mogelijk”.

Het CMD wordt gezien als een kernteam, bestaande uit 7 kernpartners, en als een netwerksamenwerking, waarvan alle partijen in de 0e tot 3e lijn deel uitmaken.


Wie zijn wij?

Son en Breugel is een groene, Brabantse gemeente met ruim 17.000 inwoners waar het goed wonen, werken en verblijven is. De ligging van bedrijvenpark Ekkersrijt binnen de gemeentegrenzen, zorgt ook voor stedelijke bedrijvigheid.

Vanuit ons nieuwe kantoorgebouw in het centrum van Son en Breugel werken we met 80 collega’s aan onze lokale opgaven onder andere op het gebied van klimaat, energie en verduurzaming, welzijn, wonen en zorg, veiligheid en mobiliteit en leefomgeving.

Onze bedrijfsvoeringstaken en dienstverlening zijn ondergebracht bij Dienst Dommelvallei, een gemeenschappelijke regeling die wij samen hebben opgericht met de gemeenten Nuenen en Geldrop Mierlo.


Onze organisatie

Als organisatie zijn we ons aan het heroriënteren op onze rol en positie in de samenleving en denken we na over wat dit betekent voor onze organisatiestructuur en - cultuur. Een mooi ontwikkeltraject dat we, in co-creatie met medewerkers zelf, vormgeven. We maken een beweging naar zelforganisatie vanuit een groeimodel. We willen een meer wendbare organisatie zijn die sneller en beter aansluit bij maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Dit vraagt van ons een meer participerende rol en een andere manier van (samen)-werken. We formeren kleine teams zonder hiërarchie, die zijn georganiseerd op basis van samenhangende taken. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaarheid, eigenaarschap, daadkracht, saamhorigheid en denken in mogelijkheden.


Wat ga je doen?

Als interim verandermanager

·        vertaal je de visie CMD samen met de kernpartners naar een bedrijfsplan en geef je duidelijkheid hoe de governance voor de langere termijn wordt ingericht;

·        creëer je één team van medewerkers CMD en kernpartners en draag je zorg voor een efficiënte en doelgerichte inzet;

·        stimuleer je collectief eigenaarschap;

·        heb je oog voor de unieke positie van de gemeente (als grootste partner) binnen het CMD en vervul je de opdracht in samenspel met de coördinator CMD.


Wie ben jij?

Je bent een communicatief vaardige verbinder, die resultaten boekt. Een optimist, die met humor en energie te werk gaat. Je bent besluitvaardig en combineert daadkracht met natuurlijk overwicht. Je hebt een open en directe stijl, waarmee je draagvlak creëert. Je bent omgevingsbewust en hebt een goede bestuurlijke antenne. Je hebt ruime ervaring als verandermanager en hebt oog voor het effect van een verandertraject op de medewerkers.


Wat breng je mee?

Naast de genoemde persoonlijkheidskenmerken vragen wij het volgende:

·        je beschikt over academisch werk- en denkniveau;

·        je hebt ruime ervaring met veranderingsprocessen in het Sociale Domein en aantoonbare ervaring met gemeentelijke taken op het gebied van Jeugdzorg en WMO;

·        je hebt kennis van regionale samenwerkingsconstructies rond inkoop van zorg en ondersteuning;

·        je bent bekend met het speelveld en de rol die aanbieders en gemeenten hebben in dat proces van inkoop met de hieraan gerelateerde administratieve- en financiële processen;

·        je kunt acteren in een complex politiek-bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld.


Sollicitatie deadline is 29 december om 13:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten