Gemeenteprojecten

Freelance/ZZP Manager Samenleving ad interim

Geplaatst 4 sep. 2021
Project ID: YIS 9100820
Plaats
Laarbeek
Duur
4 maanden
(1 sep. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
70 - 93 €/hr

Sollicitatie deadline: 9-9 12:00

 

Description:

 

Laarbeek - “Waterpoort van de Peel” en “Groenste Gemeente van Nederland in 2016” - is een jonge gemeente met ongeveer 23.000 inwoners. Een dynamische plattelandsgemeente met aandacht voor zowel ontwikkeling van woongebieden en ondernemers terreinen als recreatie en toerisme. Inwoners zijn sociaal betrokken en er is een rijk verenigingsleven. Eindhoven en Helmond liggen op korte afstand.
Vier afdelingen zijn gevormd, te weten de afdelingen Omgevingsbeheer, Dienstverlening & Sociaal Domein, Beleid en Projecten (Leefomgeving) en Bedrijfsvoering. Onder leiding van de gemeentesecretaris vormen de managers van deze vier afdelingen, de concerncontroller en de strategisch adviseur tezamen het managementteam.

Afdeling Samenleving

 

Onder deze afdeling (ruim 32 FTE) vallen alle taakvelden van directe dienstverlening aan onze inwoners (burgerzaken, klantcontactcentrum, receptie, leerlingenvervoer, kermissen, subsidies, beleid en uitvoering sociaal domein) en het beheer van informatie en systemen. Als manager Samenleving geef je leiding aan circa 38 enthousiaste medewerkers, die onze integrale dienstverleningsvisie in de praktijk brengen en uitbouwen. Gegeven de veranderingen in de samenleving vraagt dit een ontwikkelingsrichting waarin klantgerichtheid, ketenverantwoordelijkheid en integraal gegevens- en informatiebeheer belangrijke doelstellingen zijn voor de afdeling.


Op het sociaal domein werken we nauw samen met de GR Peelgemeenten. Voor de inhoudelijke aansturing daarvan is binnen de afdeling een regievoerder werkzaam.

 

Als manager ben je betrokken en benaderbaar, als sparring partner heb je op hoofdlijnen kennis van de inhoud, en zet je vooral de strategische lijn en planning van de afdeling uit. Als lid van het MT denk je strategisch en organisatiebreed mee. Je schakelt en verbindt tussen de afdeling, het MT, het bestuur en de inwoners en weet deze rollen goed in balans te houden. Laarbeek is en blijft volop in ontwikkeling. Jouw ervaring en input is daarbij welkom!


Functie vereisten

 

We zoeken:

 

·         Een ervaren manager, die beschikt over een WO werk- en denkniveau met ervaring in de genoemde taakvelden.

·         Een mensgerichte manager, die ruime ervaring in een managementfunctie meebrengt én over politieke sensitiviteit als tweede natuur beschikt.

·         Die  middels een helikopterview een strategische bijdrage levert aan- en verantwoordelijkheid neemt voor gemeentebrede beleidsontwikkeling.

·        Je brengt voldoende ervaring mee met Projectmanagement.

·     En je hebt bij voorkeur kennis op de onderdelen van het domein Samenleving

      En last but not least, je hebt humor. Het motto van de gemeentesecretaris is; “we werken hard, maar we hebben het ook leuk met elkaar”.

 

Herken jij je in bovenstaande werkzaamheden én herken jij jezelf in onderstaande competenties:

 

·       Leidinggeven; je houdt de voortgang en het resultaat op hoofdlijnen in de gaten, je stuurt al coachend bij. Je geeft leiding aan professionals op elk hun eigen vakgebied.

·       Politieke sensitiviteit: je politieke antenne staat scherp afgesteld; je begrijpt de belangen in het bestuurlijke speelveld, kunt daarin hoofd van bijzaken onderscheiden.

·       Verbinder; je bent in staat de verbinding te creëren tussen het bestuur en de medewerkers en stimuleert op juiste wijze het samenspel tussen deze partijen. Je weet op een evenwichtige manier de bufferfunctie tussen politiek en de ambtelijke organisatie in te vullen.

·       Resultaatgerichtheid; je stuurt op taakvolwassenheid en regievoering en komt met je team op een effectieve en efficiënte wijze tot een succesvol resultaat. Je bent, daar waar nodig hands-on.

·       Visie- en strategieontwikkeling; je anticipeert op trends en uiteenlopende toekomstmogelijkheden en vertaalt deze naar een visie en strategie voor de eigen afdeling en de totale organisatie. Je draagt de organisatievisie en de strategie voor de eigen afdeling geïnspireerd uit, je weet medewerkers te inspireren.

·       Helikopterview / overzichtsvermogen; je komt met integrale oplossingen voor problemen en betrekt daarin alle relevante aspecten (technisch-inhoudelijk, financiën, planning, risico’s, communicatie).

·       Samenwerken; betrekt collega’s (van andere vakgebieden / organisaties) in een vroeg stadium bij voorstellen en beleidsontwikkeling, neemt hun opmerkingen en suggesties constructief mee in de uitgangspunten en opzet van voorstellen en beleidsontwikkeling, gaat binnen en buiten de organisatie partnerschappen aan.

.    In het MT denk je strategisch en organisatiebreed mee. Laarbeek is volop in ontwikkeling, waar jouw ervaring en input welkom is. Je bent een teamplayer.

 

 

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten