Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance voorzitter regionale werkgroep jeugd (zzp)

Posted Aug 26, 2022
Project ID: YIS 9119935
Location
Almere , Flevoland
Duration
6 maanden
(Sep 12, 2022 - Mar 31, 2023)
Hours/week
5 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 5, 2022 12:00 PM

Startdatum: Halverwege september

Einddatum: Duur van 6 maanden met optie tot verlenging

Aantal uren: 20 uur per maand

Inschaling: 11/12 (gemeente cao)

 

Sollicitatiegesprekken met finalisten: 8 september.

 

(Benodigde devices worden niet verstrekt door de opdrachtgever BYOD).

 

De zes Flevolandse gemeenten werken samen met andere betrokkenen aan de transformatie in het sociaal domein. 

Dit doen we op lokaal niveau en ook samen in de regio. 

Die samenwerking gaat met name over verschillende onderdelen van de Jeugdwet (specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, en Veilig Thuis Flevoland) en de Wmo (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en het bredere palet van taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling). 

Uitwerking van de vraagstukken, en voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming, vindt plaats in ambtelijke werkgroepen waarin de zes gemeenten vertegenwoordigd zijn. Voor de werkgroep jeugd zijn wij op zoek naar een ervaren voorzitter. 

Een voorzitter die deze rol op onafhankelijke en verbindende wijze weet in te vullen, met kennis van en affiniteit met de actuele vraagstukken in het sociaal domein.

 

Wat ga je doen

De werkgroep jeugd komt tweewekelijks bijeen. 

Voor de werkgroep is de regiovisie jeugd leidend. Dit is een kader waarin gezamenlijke doelen voor de komende jaren zijn vastgelegd om de benodigde transformatie regionale jeugdhulp te realiseren. 

Daarnaast adviseert de werkgroep op de regionale inkoop jeugdhulp en jeugdbescherming en wordt – samen met de werkroep WMO – sturing gegeven aan de uitwerking van het toekomstscenario jeugdbescherming. 

Als voorzitter van de werkgroepen begrijp je de impact van de ontwikkelingen en de complexiteit van het jeugd domein. Je overziet het geheel, weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, en bent in staat om de hoofdlijnen in de gaten te houden. 

Je kunt de vergaderingen goed technisch voorzitten en stuurt op efficiëntie. Als de situatie en het onderwerp erom vraagt, ben je flexibel, verbindend en in staat verschillende (creatieve) werkvormen toe te passen. 

Je bent verantwoordelijk voor de agendavorming en planning van de werkgroepen. Je zorgt – met hulp van de deelnemers – voor het vastleggen van de afspraken en actiepunten. Je weet je in discussies onafhankelijk op te stellen en ruimte te geven aan verschillende gezichtspunten en belangen. Je brengt gesprekken naar een duidelijke afronding en conclusie. 

Daarnaast stuur je op de kwaliteit van de voorstellen die, na ambtelijke voorbereiding, worden aangeboden aan het regionale bestuurlijke overleg. 

 

Tenslotte: de werkgroep jeugd staat niet op zichzelf; ze is onderdeel van een groter geheel. Daartoe behoren een bestuurlijk overleg, een directeurenoverleg, de werkgroep WMO/VO, een werkgroep Bedrijfsvoering, en een Aankoopcentrale en een maandelijks voorzittersoverleg. Samen met de regiodirecteur, de regionaal Programmamanager en de voorzitters van andere werkgroepen draag je bij aan de realisatie van de totale regionale agenda. 

Als voorzitter zorg je ervoor dat de agenda’s van de werkgroepen hierop zijn afgestemd en dat de uitkomsten op de juiste plek en het juiste moment gedeeld kunnen worden.

 

Jij brengt mee: 

  • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau (HBO/WO) en je hebt ruime, aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur binnen een overheidsomgeving. 
  • Je hebt kennis van de vraagstukken en ontwikkelingen in het sociaal domein. 
  • Je bent een verbinder, toegankelijk, energiek en resultaatgericht. 
  • Je bent bestuurlijk sensitief. Je bent duidelijk in je communicatie, stuurt aan de hand van duidelijke gespreksdoelen en weet een gesprek vooruit te helpen zonder daarbij je onafhankelijkheid te verliezen. 
  • Je hebt bovendien oog voor de dynamiek in de werkgroepen en weet bij te dragen aan goed teamwork.

Similar projects

+ Search all projects