Gemeenteprojecten

Freelance Strategisch adviseur positionering P&O

Geplaatst 20 mei 2021
Project ID: YIS
Plaats
Dordrecht
Duur
7 maanden
(20 mei 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
90 - 115 €/month

Opdracht: Strategisch adviseur positionering P&O

Deadline inschrijving: 26-5 10:00


LET OP: wij ontvangen graag naast een motivatie een korte voorbereidingsopdracht waarbij de kandidaat inzicht geeft in zijn manier van werken door middels van een plan van aanpak tbv. deze opdracht. Graag uiteenzetten op max 1 A4.

 

Ben jij die strategisch denker die de vertaling kan maken van strategie naar de dagelijkse P&O praktijk (en andersom)? Een echte verbinder en tegelijkertijd een stevige sparringpartner? Is strategisch HR jouw missie? Dan is deze opdracht iets voor jou!

 

Waar kom je te werken?

Context

Het Servicecentrum Drechtsteden is op dit moment onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden. Per 1 januari 2022 wordt de Gemeenschappelijke Regeling opgeheven en worden onderdelen gepositioneerd binnen gemeente Dordrecht, waaronder het Servicecentrum. Gemeente Dordrecht wordt dan dé Servicegemeente voor de regio op het gebied van bedrijfsvoering.

 

In de huidige situatie zijn zeven gemeenten eigenaar, maar tevens klant van de GR-Drechtsteden en dus van het Servicecentrum; te weten de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Hardinxveld- Giessendam. Daarnaast zijn onze klanten; de Dienst Gezondheid en Jeugd (inclusief "Covid-organisatie"), de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en de dochters van de GR Drechtsteden zelf. 

 

Het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling en het positioneren van de verschillende onderdelen binnen gemeente Dordrecht is een flinke klus. Naast de technische transitie, die de nodige zorgvuldigheid en aandacht gaan vragen, zijn er ook nog een aantal open vraagstukken als het gaat om de transformatie naar de nieuwe situatie. Deze vraagstukken gaan voor P&O met name over de positionering binnen de nieuwe organisatie. 

We hebben jou hiervoor nodig!Wat ga je doen?

In zijn totaliteit ga je aan de slag met het maken van een advies dat zich uitstrekt van de (strategische) rol van P&O, het meest passende dienstverleningsmodel, organisatie inrichting, sturingsmodel, bijbehorende producten- en diensten, financiële inrichting, personele aspecten, gewenste cultuur, competenties etc.

Je voert gesprekken met de diverse stakeholders en professionals. Ook neem je o.a. deel en lever je jouw bijdrage aan de projectgroepen die reeds zijn gestart in het kader van de transitie cq. transformatie naar de Servicegemeente Dordrecht.

 

Vraagstukken die in jouw advies aan bod komen zijn:

 

·        Vraagstukken rondom positionering binnen gemeente Dordrecht

Het strategisch HR in de toekomstige nieuwe Dordtse organisatie moet worden ingevuld en geborgd, zodat vraagstukken op het gebied van mens & organisatie door de Servicegemeente effectief en efficiënt gerealiseerd gaan worden.

Bij de gemeente Dordrecht is op dit moment al een deel van de P&O taken lokaal georganiseerd. Onderzocht moet worden hoe zich dit verhoudt t.o.v. de over te hevelen taken en hoe dit moet worden dit vertaald naar een optimale samenwerking.

Onderdeel van de opdracht is het adviseren hoe de P&O functie binnen de gemeente Dordrecht het beste kan worden ingericht en hoe deze in de topstructuur van de gemeente Dordrecht verankerd kan worden in een management positie met bijbehorend profiel.

 

Je levert aan de opdrachtgever, de portefeuille houder P&O van het Servicecentrum, een gedegen, volledig advies omtrent de meest optimale positionering van het onderdeel Personeel en Organisatie binnen de nieuwe Servicegemeente.

 

 

·        Vraagstukken rondom positionering van (strategisch HR) bij de klanten / benodigde dienstverlening

Als strategisch adviseur versterk je het bewustzijn en de borging van strategisch HR in het netwerk. Hoe kunnen HR beleid en instrumenten de individuele ambities van de klant ondersteunen. Je gaat gesprekken aan met Gemeente Secretarissen/Directeuren van onze klanten, zorgt voor beeldvorming op de toegevoegde waarde van strategisch HR. Je adviseert in afstemming en verbinding met de P&O professionals bij de vertaling naar de praktijk. Jij onderzoekt wat een passend dienstverleningsmodel is voor P&O hierbij. Je belicht hier tevens de mogelijke rol van de managementpositie binnen de gemeente Dordrecht.

 

·        Vraagstukken rondom positionering in de Drechtsteden / gezamenlijke werkgeverschap

Op dit moment zijn er onderlinge afspraken in de Drechtsteden over het uitvoeren van een gezamenlijk werkgeverschap op het gebied van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Aan de adviseur wordt gevraagd om kritisch te duiden, waar de meerwaarde en mogelijkheden zitten om verder samen in op te trekken en wat daarvoor nodig van zowel de serviceorganisatie als de klanten. Om vanuit het gesprek over werkgeverschap een beeld te geven op wat we moeten versterken, bijvoorbeeld bij werving en selectie, opleidingen en loopbaan coaching in de vraagstelling wat doen we gezamenlijk en wat niet.


Wat breng je mee?

Je bent een stevige en inspirerende gesprekspartner en je hebt veel meters gemaakt binnen het werkveld Personeel en Organisatie. Of het nu gaat om de beeldvorming van strategisch P&O in relatie tot de ambities van de organisatie, de producten en diensten van P&O. Je weet waar je over praat en je kunt stevig en helder verwoorden hoe je kijkt naar zaken en wat er volgens jou nodig is.

 

Je bent een HR manager/professional met uitgebreide veranderkundige ervaring. Een persoonlijkheid die zich op zijn plek voelt in het politieke speelveld. Een stevige en resultaatgerichte kandidaat die zich gemakkelijk beweegt op strategisch niveau. Iemand die vanuit verschillende belangen kan verbinden en gedreven is om de toegevoegde waarde van P&O op de kaart te zetten. Hierbij heb je oog voor de deskundigheid binnen de P&O teams en je maakt hier gebruik van bij de totstandkoming van je advies.

 

Duur en omvang van de opdracht

·        Je start zo spoedig als mogelijk en de opdracht loopt tot 1 januari 2022. Het betreft een opdracht waarbij het beschrijven van de aanpak en de bijbehorende kosten onderdeel uitmaakt van onze keuze voor jou.

·        Je werkt samen met, en in opdracht van, portefeuillehouder P&O SCD, dit is jouw ambtelijk opdrachtgever.

·        Het uitgangspunt is dat dit advies opgeleverd wordt vóór 1 december 2021 of zoveel eerder als mogelijk.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten