Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance strateeg regio (zzp)

Posted Feb 27, 2023
Project ID: YIS 9129337
Location
Sliedrecht , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Mar 8, 2023 - Sep 6, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 6, 2023 12:00 PM

Duur: 3 maanden met optie om te verlengen naar 6 maanden (vaste werving loopt)

Tarief: schaal 12, €113

Start: z.s.m, in overleg bespreekbaar

Uren: 32 tot 36 uur

NB: we zoeken een strateeg met ervaring.Sliedrecht. Wij zijn in beweging, net als het vervoer op de A15, Betuwelijn en Merwede. De bestuurlijke inzet is de afgelopen jaren gericht op groei en ontwikkeling. En onze organisatie ontwikkelt daar op mee. Omdat we mogelijk willen maken. Dat doen we niet alleen. Wij zijn onderdeel van de Smart Delta Drechtsteden met bijna 300.000 inwoners. Met bijbehorende opgaven. Hier werken mensen die met ons die uitdaging aangaan. Hier kan alles wat wij kunnen. Voor deze ontwikkeling zoeken wij een

  

Strategisch Adviseur Regio

 

Wat ga je doen?

We staan aan het begin van de bestuursperiode 2022-2026. Ons nieuwe college met 3 wethouders is uit de startblokken. Met het collegewerkprogramma wil dit college verder werken aan de Koers 2030. Een goede uitgangspositie om onze strategische functie te vernieuwen en te ontwikkelen. Hiervoor zoeken we een ervaren strategisch adviseur, met een eigen focusgebied, namelijk regionale ontwikkeling.

Als regio Drechtsteden zijn we in transitie. De zuidelijke as van de randstad kent een zwakke sociaal economische structuur. Hierop hebben we met de 7 Drechtsteden gemeenten een groeiagenda opgesteld die inzet op economische ontwikkeling, duurzaamheid, woningen en bereikbaarheid.

Regionaal wordt veel samengewerkt (60% van onze begroting loopt via verbonden partijen in de regio Drechtsteden en/of Zuid Holland Zuid). Bestuurlijk is er veel afstemming waar je als strateeg voor de regio aan werkt. In de tweede fase van de bestuursperiode 2018-2022 is er qua governance veel in beweging gekomen. Bij de start van deze bestuursperiode zijn we onze samenwerking aan het herijken / toekomstbestendig aan het maken. Bestuur van de afzonderlijke gemeenten willen komen tot meer resultaat. Rendement van onze regionale samenwerking moet omhoog. Je weet lokale ambities te verbinden aan de regioagenda en andersom. We willen de steen in de rivier de Merwede verleggen. Is dit jouw nieuwe opdracht?

De opdracht:

  • Deelname aan het regionale coördinatoren-overleg (2-wekelijks).

Sliedrecht is onderdeel van de regio Drechtsteden. In deze regio werken we collectief aan de Groeiagenda van onze Smart Delta Drechtsteden.

Bestuurlijk zijn er maandelijks overleggen per thema Groeiagenda over de voortgang. Advisering op de regioagenda waarbij gekeken wordt naar onze eigen ambities zoals verwoord in onze Koers 2030.

  • Deelname aan het regionale overleg strategen / bestuursadviseurs Drechtsteden (3-wekelijks).

Informeel overleg waar veel uitgewisseld wordt ten aanzien van de regio Drechtsteden.

  • Advisering bestuurders.

Op regiooverleggen wonen, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, sociaal agenda's voorzien van advies. Coördineren van advisering uit de organisatie richting bestuurlijke tafel.

  • Advisering gemeentesecretaris op regiooverleg gemeentesecretarissen

De agenda voorzien van advies. Coördineren van advisering uit de organisatie richting gemeentesecretaris.

  • Verbonden Partijen

Omdat we een regiegemeente zijn doen we niet alles zelf. Daarbij maken we in toenemende mate gebruik van sterke verbonden partijen in deze verstedelijkte regio (denk aan Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst, Sociale Dienst Drechtsteden, Dienstverlening Drechtsteden, etc.).

Wekelijks een kort memo voor B&W over deze verbonden partijen: iedere week overzicht van de regionale bestuurlijke overleggen. Tijdig zorgen voor adviezen.

  • Zienswijzenprocedure gemeenteraad

Ieder jaar komen in april de concept begrotingen en jaarstukken van de GR'en. De raad kan daar een zienswijze op indienen.

Dit proces coördineren met de beleidsteams is een taak. Er ligt een memo/procesplan klaar. Ook het hanteren van de stukken van vorige jaren als basis helpt.

Omgeving:

Je komt te werken in een gemeente die de afgelopen jaren flink zelfbewust is geworden. Waar we zien dat we moeten investeren in ons opdrachtgeverschap (zowel intern als naar buiten). En waar we weten dat we onze ambities – zoals verwoord in de Koers 2030 – niet alleen kunnen realiseren. Er wordt volop aan de weg getimmerd met een organische organisatieontwikkeling waarbij we meer en meer de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie willen leggen. Ons college bestaat uit een team van burgemeester en 3 wethouders die echt de steen in de Merwede voor Sliedrecht willen verleggen. Hier kan alles wat jij kunt. Make It Happen!

Sliedrecht is een ondernemende gemeente met ruim 26.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede.

 

Sliedrecht zet sterk in op de veranderende rol van de overheid: de samenleving staat centraal. De komende periode staan diverse kernopgaven uit de Koers 2030 op het programma, waarin de volgende kernopgaven zijn geformuleerd:

·       Veiligheid en inclusiviteit: verder bouwen en verstevigen vanuit de sociale visie en samenwerkingen versterken in de regio;

·       Ruimtelijke vernieuwing en ontwikkeling: uitdagingen op het vlak van woningbouw, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid.

·       Een betrokken en ondernemend klimaat in Sliedrecht: gemeente met veel (maritieme) bedrijvigheid en een sterke sociale verbondenheid; inzet op sport, cultuur en recreatie.

·       Een slagvaardige organisatie: een organisatie gericht op 'samen realiseren in Sliedrecht', opgavegericht en wendbaar. Onze basis is op orde, aantrekkelijke werkgever met een basis in en met de regio.

Wat neem je mee?

Als zelfstandig adviseur ben je in staat om in een bestuurlijke en ambtelijk complexe omgeving te functioneren, belangen te doorzien en daarop in te spelen. Hierbij beschik je over natuurlijk gezag (geziene en gezochte kwaliteit) en een goede schrijfstijl. Je bent politiek sensitief (makkelijk in de omgang met wethouders en burgemeester) en kunt de verbinding leggen naar een ambtelijke organisatie die in beweging is. Je bent onafhankelijk, op samenwerking gericht en denkt en doet vanuit opgaven en doelen.

 

·       Strateeg van niveau, die in staat is mee te denken over de strategische context en invulling van programma's en projecten;

·       Ervaring met Public Affairs: alert inspelen op ontwikkelingen, monitoren, analyseren, vertalen naar de organisatie, strategisch adviseren, netwerk opbouwen en onderhouden;

·       Ervaring met lobby: in staat te agenderen, argumenteren, beïnvloeden en overtuigen. In staat ook om verbinding te maken, belangen te duiden en compromissen te vinden. Kennis van politieke besluitvorming en uitstekend relevant netwerk;

·       Aantoonbare recente werkervaring als strateeg of bestuursadviseur in een overheidsomgeving (Rijk, provincie of gemeente).

 

Wat bieden wij jou?

Een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende opdracht van 3 maanden (met de optie om te verlengen naar 6 maanden) in een dynamische omgeving.

Similar projects

+ Search all projects