Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance senior planeconoom (zzp)

Posted Jun 8, 2022
Project ID: YIS 9115224
Location
Helmond, Noord-Brabant
Duration
10 maanden
(Sep 1, 2022 - Jun 30, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 7, 2022 6:00 PM

Uren: 20 tot 36 uur p/w (bij voorkeur 36 uur p/w, in overleg bespreekbaar)

Startdatum: z.s.m.

Einddatum: 30 juni 2023

Tarief/inschaling: conform schaal 11/12 positie cao gemeenten

Hybride werken mogelijk waarbij uit wordt gegaan van minimaal 2 dagen p/w op locatie (bij fulltime inzet).

 

Helmond is een stad in beweging. 

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. De komende jaren groeit de gemeente Helmond verder o.a. door de bouw van woningen. In vijf jaar moeten 4.000 extra woningen worden opgeleverd. Dat kunnen we niet alleen, bouw jij mee? Helmond biedt een diversiteit aan projecten voor woningbouw van klein tot groot. 

 

Helmond staat bekend om zijn bijzondere aanpak van de woningbouw. We werken met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. De komende tijd kent de nodige financiële uitdagingen. Hoe houd je de begroting gezond gecombineerd met de gemeentebrede ambities vanuit onze strategische agenda. 

Verdere groei van inwoners, meer banen maar ook klimaat neutraal zijn onderdelen uit deze strategische agenda. 

 

Jouw werkzaamheden 

  • Als Senior Planeconoom ben je adviseur voor het college en een sparringpartner voor projectleiders. 
  • Als Senior Planeconoom zorg je voor het strategische beheer van de gemeentelijke grondposities en ontwikkel je hiervoor scenario’s.
  • Je bepaalt de financiële consequenties, bedenkt en initieert oplossingsrichtingen en adviseert hierover aan het management en directie (en college). 
  • Je stippelt de lijnen uit voor het te voeren grondbeleid en je adviseert over de financiële gevolgen bij ontwikkelingen door derden en de implementatie van de omgevingswet. 
  • Je maakt een inschatting van (financiële) gevolgen en risico's van alternatieven in keuzes. 
  • Daarnaast stel je onder meer beleidsscenario’s en beleidsadviezen op over o.a. grondverwerving, grondexploitatie, financiële normeringen (en) ten behoeve van het strategisch grondbeleid en vennootschapsbelasting voor het onderdeel grondbedrijf. 
  • Je adviseert over of bent betrokken bij verbetering/aanpassing van het beleid en het opstellen van o.a. adviezen, B&W nota’s, subsidieaanvragen en -verantwoording m.b.t. het grondbedrijf. 
  • Je verzorgt (identificeren, in beeld brengen, toetsen en onderbouwen) de financieel-economische informatie t.b.v. planproces en je bewaakt de kredieten van de grondexploitatie. Je draagt zorg voor de volledigheid en actualiteit van de grondexploitatiegegevens, verricht hiertoe (her)calculaties en het meten van kengetallen. 

 

Ideale collega volgens Leon Hendriks, Afdelingsmanager Financiën

 

 “Je bent een ervaren planeconoom, een kundig adviseur naar het college. Je hebt ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving en bent zeer goed op de hoogte van relevante wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Je kent het politieke krachtenveld op gebied van planontwikkeling en van de relevante financieel-economische instrumenten teneinde planprocessen goed te kunnen sturen. 

Je bent een verbinder zowel intern (bv met afdeling Ondernemen en Ontwikkelen) als met externe partijen, een ervaren procesbeheerder. Je hebt sociale vaardigheden voor het beïnvloeden van meningen en het creëren van draagvlak bij projectmanagers, besluitvormers en leidinggevende over financiële consequenties en risico's, het onderhandelen met externe partijen m.b.t. grondexploitatie en het coachen van collega's. 

 

Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding en bent een expert in het ontwikkelen, formuleren en presenteren van scenario’s, analyses, exploitatieberekeningen en het opstellen van (beleidsadviezen) hierover.”

Similar projects

+ Search all projects