Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance raadsadviseur/plaatsvervangend griffier (zzp)

Posted Jul 1, 2022
Project ID: YIS 9117291
Location
Sint-Michielsgestel , Noord-Brabant
Duration
1 jaar, 1 maand
(Jul 15, 2022 - Aug 31, 2023)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jul 8, 2022 2:00 PM

Startdatum medio juli of augustus

Opdracht 1 jaar

32 uur per week

Richttarief  65,- / 70,- 

 

Vanwege het opnemen van een jaar lang verlof door de huidige raadsadviseur/plaatsvervangend griffier, ben ik op zoek naar een vervanger. De griffie bestaat uit een griffier, een raadsadviseur/plv. griffier en een griffiemedewerker. De sfeer in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel is goed te noemen. Er heerst een respectvolle en open cultuur. De griffie bevindt zich in een ontwikkeltraject naar een meer strategische taakuitvoering.

 

De taken van de raadsadviseur/plv. griffier zijn:

- ondersteunen en adviseren van raadsleden en fracties in brede zin

- indien noodzakelijk het integraal vervangen van de griffier

- het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten van de raad

- het organiseren, bijwonen en uitwerken van het Raadsplein (voorbereidende fase van de raadsvergadering)

- secretaris Rekenkamercommissie: er gaat een omvangrijk en politiek gevoelig onderzoek van start

- ondersteuning van de griffier voorafgaand, tijdens en na de raadsvergaderingen

- ondersteuning en advisering van de griffier in het algemeen

- contactpersoon Raadsinformatiesysteem (niet de administratieve werkzaamheden)

- overige werkzaamheden w.o. ict-voorzieningen raadsleden, bijdrage fractieondersteuning, contactpersoon logistieke processen (niet de uitvoering), etc.

- overige op de griffie voorkomende werkzaamheden

Similar projects

+ Search all projects