Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectmanager stadsontwikkeling (zzp)

Posted Jan 26, 2023
Project ID: YIS 9127464
Location
Groningen , Groningen
Duration
10 maanden
(Mar 1, 2023 - Dec 31, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
0 - 110 €/hr
Application Deadline: Feb 8, 2023 12:00 PM

Startdatum: 1-3-23

Duur: 31-12-23

Inzet: 36 uur

Schaal 11a, CAO Gemeenten.


Wil jij als Projectmanager Stadsontwikkeling meebouwen aan de mooiste projecten van Noord Oost Nederland?

 

Stel je eens voor: Je wordt gevraagd om de Zernike campus verder te helpen ontwikkelen. Je werkt aan de transformatie van bedrijventerreinen naar duurzame werklandschappen waar de economische vraag van morgen gehuisvest wordt. Of je bent betrokken bij de ontwikkeling van bovenregionale voorzieningen, zoals Martiniplaza of het gebied rond het Martini Ziekenhuis. Dat is toch uniek!

Je bouwt mee aan de Stad en maakt de Stad mooier en duurzamer. Je investeert in de verblijfs- en leefkwaliteit en je zorgt ervoor dat mensen, inwoners, bezoekers en bedrijven het fijn hebben in Groningen.

Dat er veel nieuwe projecten aankomen is zeker, want de Gemeente Groningen groeit hard. De komende jaren is er vraag naar 20.000 woningen, gaan de ringwegen en het stationsgebied op de schop voor betere bereikbaarheid, wordt er fors geïnvesteerd in de energietransitie, de klimaatopgave, een betere binnenstad, leefbare dorpen en wijken en niet te vergeten de versterkingsopgave. In alles wat we doen, staat leefkwaliteit voorop.

Samen met onze kennispartners, grote werkgevers en ondernemers maken we onze gemeente groen, gezond en gelukkig en werken we aan de integrale ruimtelijke economische opgave voor de zesde stad van Nederland.

Voor deze tijdelijke inzet betreft het concreet de projecten Zernike Campus, Westpoort I en II, Grondexploitaties Roodehaan en Nescio Park & Eemspoort.

 

Jij

·       Bent resultaatverantwoordelijk voor de juiste inzet van geld, tijd, organisatie, informatie en kwaliteit bij de (planmatige) aanpak van een ruimtelijk project. Je bent van A tot Z integraal verantwoordelijk: van de eerste opdracht verlening tot de laatste rekening die is verstuurd.

·       Weet richting te geven in situaties waarbij de kaders van je opdracht nog niet helder of in beweging zijn. Door ontspannen om te gaan met deze variabelen geef je je team vertrouwen en de ruimte om door te bouwen terwijl jij de koers vasthoudt en meebeweegt als de omstandigheden daarom vragen.

·       Weet complexe opgaven goed handen en voeten te geven en in goede communicatie met de verschillende stakeholders tot een succes te brengen.

·       Bent voor je project het aanspreekpunt voor de bestuurlijke, ambtelijke en externe betrokkenen. Je informeert en rapporteert over de voortgang en bent verantwoordelijk voor de communicatie met opdrachtgevers, partners en belanghebbenden.

Competenties

Samenwerken | Het is belangrijk dat je als grondhouding samenwerking hebt. Je streeft een hoge kwaliteit van projectmatig werken na, (waar mogelijk gestandaardiseerd), pro-activiteit, persoonlijk leiderschap: elementen die je als projectleider nadrukkelijk inzet om beleidsdoelen en politieke keuzes haalbaar en gerealiseerd te krijgen zonder uit het oog te verliezen dat alle schakels samen de kracht van de ketting maken.

 

Analytisch | Je bent in staat om een probleem, situatie of proces te ontleden en de herkomst en samenhang van de verschillende componenten te begrijpen.

 

Organisatie en bestuurlijk sensitief | Het functioneren in een politiek gestuurde omgeving vraagt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast brengt de breedte van de organisatie met zich mee dat belangen en behoeftes soms door elkaar kunnen lopen.

 

Resultaatgericht |  Jij blijft je ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding richten op het bereiken van het doel en het beoogde resultaat.

 

Communicatief | Het is van belang dat je goed kunt ‘judoën en laveren’. Alle spreekwoordelijke kikkers moeten in de kruiwagen blijven. Je werkt met allemaal specialisten samen en iedereen heeft daarin zijn eigen belang. Als je overal 100% rekening mee houdt krijg je je project niet af (of te laat of te duur); hoe ga je daar mee om? Je hebt te maken met interne en externe stakeholders met daarbij regelmatig tegengestelde belangen en daar zit het spanningsveld van het meebewegen, wat kan wel en wat kan niet? Kortom daar heb je een breed palet aan communicatiestijlen voor nodig.

 

Wij vragen

·       HBO of WO werk- en denkniveau:

Bij Stadsontwikkeling werken Projectleiders met diverse opleidingsachtergronden zoals planologie, technische planologie, sociale geografie en vastgoed.

·       Minimaal 5 jaar ervaring in het leiden van projecten;

·       Een teamspeler met omgevingssensitiviteit en politieke feeling. Het goed kunnen inschatten van de politieke, financiële en maatschappelijke impact en daarop sturen;

·       Een open houding en gevoel voor ruimtelijke ordening en ruimtelijke procedures.

Plek in de organisatie

Stadsontwikkeling bestaat uit de nauw met elkaar samenwerkende directies ‘Ruimtelijk

Beleid en Ontwerp’ en ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering’. Jij maakt - samen met de

andere projectmanagers - deel uit van het team Projectmanagement.

Bekijk ook ons filmpje voor een kijkje in de keuken bij Stadsontwikkeling:

https://www.linkedin.com/company/gemeente-groningen/life/8f8c84b9-a7e1-4e11-

b8d6-3b4d1e99e765/


Additionele informatie:

De projecten waarmee de projectmanager te maken zal krijgen zijn over het algemeen ruimtelijke economie projecten. Voor de Zernike campus is het samen met de partijen verder ontwikkelen van de plannen. Niet alles is in beheer van de gemeente maar samen met anderen in dit geval Rug en hanze. Grondexploitatie meer boekhoudkundige begroting. Westpoort 1 en 2 zie volgende link: https://dvhn.nl/groningen/Industrie-rukt-op-bij-Westpoort.-Wat-nu-28086767.html. De projectmanager zit dus vooral in de rol om samen met partijen extern en inplannen verder in te vullen danwel te ontwikkelen en inzet van de benodigde specialisten (bij aankoop of verkoop van kavels met vastgoed, stedebouwkundigen, economische zaken als het vooral gaat als bedrijven zich er gaan vestigen).

Similar projects

+ Search all projects