Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectmanager ruimtelijk domein (zzp)

Posted Aug 18, 2022
Project ID: YIS 9118598
Location
Gemeente Dordrecht , Zuid-Holland
Duration
4 maanden
(Oct 3, 2022 - Jan 26, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 28, 2022 1:00 PM

Start: z.s.m. 

Aantal uur per week: Bespreekbaar per project staan de uren beschreven. Tussen de 6 en 16 uren per week, per project.

Schaal 12

Duur van de opdracht: 6 maanden met optie op verlenging

De projecten kunnen worden verdeeld als aparte opdrachten. In een motivatiebrief kan je aangeven wat jouw beschikbaarheid is. 

HERHAALDE OPROEP

 

Bij voorkeur een een senior die ervaring heeft in gelijke projecten als deze.

 

 

Projectmanager Ruimtelijk domein

 

Gemeente Dordrecht

 

Opdrachtomschrijving:

Wij zoeken een projectmanager die warm wordt van het realiseren van ruimtelijke vraagstukken en projecten. Projecten aansturen vind jij een uitdaging en je gaat voor het beste resultaat. Wil jij werken aan mooie projecten in een stad die volop in ontwikkeling is? Dan kan dit jouw nieuwe opdracht zijn.

 

Dordrecht is de oudste stad van Holland met vele monumenten, schitterend gelegen aan de Biesbosch en omringd door prachtige rivieren. Het is een stad met ruim 120.000 inwoners. Dordrecht zet in op groei van het inwonersaantal en wil jongeren en gezinnen aan de stad verbinden. In deze collegeperiode willen we 4.000 woningen realiseren en nog eens 6.000 woningen planvoorraad na 2022, en dat binnenstedelijk! Ook zetten we in op 4.000 nieuwe banen met de uitgifte van nieuwe vestigingslocaties en hebben we hoge ambities binnen de stedelijke opgaven zoals bereikbaarheid, duurzaamheid, welzijn en economie, en misschien wel de belangrijkste: de Dordtse identiteit!

 

De opdracht:

Als projectmanager lever je een bijdrage aan de ambities van Dordrecht en de regio. De projecten zijn divers, complex en strategisch van aard. Je bent een stevige gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau, en gewend om te werken in een complexe ambtelijke en bestuurlijke omgeving. We zijn op zoek naar projectmanagers voor onderstaande projecten.

 

-Dordrecht – Amstelwijck Spoorzone (12 uur per week)

In 2030 is Amstelwijck een groene woonwijk met hoge woonkwaliteit, energieneutraal, klimaatbestendig, autoluw en sociaal vitaal met circa 800 woningen. Amstelwijck bestaat uit vier deelgebieden voor de woningbouw, deze gebieden variëren van de bouwfase tot de oriëntatiefase. Voor het deel Spoorzone (2 deelgebieden) moet de aanbesteding nog plaatsvinden.

 

-Dordrecht – Van den Broekerf (16 uur per week)

Op het Van den Broekerf moeten 24 appartementen worden gerealiseerd voor ASVZ (zorgorganisatie). De gemeente heeft als doel de grond te verkopen voor de ontwikkeling van een zorgcomplex voor licht verstandelijk gehandicapten. Ook zal het direct aangrenzende gebied gerevitaliseerd worden (uitbreiding parkeerplaats, behouden speelveld/trapveld).

 

-Alblasserdam / Kinderdijk – Transferium 'Poort aan de Noord' (12 – 16 uur per week)

Op 24 januari 2019 Is door de raad van Alblasserdam het “Gebiedsperspectief Kinderdijk” vastgesteld. Hierin heeft Alblasserdam zich gecommitteerd aan de aanleg van een transferium zodat de stroom toeristen voor Alblasserdam wordt afgevangen, er dus minder auto’s door Alblasserdam gaan rijden en er minder parkeeroverlast ontstaat in Kinderdijk. In de zoektocht naar een tijdelijke locatie voor dit transferium bleek dat “onder de brug over de Noord” een parkeerplaats voor 350 auto’s gerealiseerd zou kunnen worden. Deze locatie is als voorkeurslocatie benoemd waarbij het tevens de bedoeling is om deze locatie incidenteel te gebruiken als festivalterrein.

 

-Zwijndrecht – Logeerhuis (6 – 8 uur per week)

Er moet het komende jaar een logeerhuis / terugvalvoorziening worden gerealiseerd op een locatie waar ook tiny houses worden ontwikkeld. Er is sprake van een ontwikkeling van twee voorzieningen onder een maatschappelijke bestemming. De doelgroep van het logeerhuis betreft mensen welke op dat moment psychisch kwetsbaar zijn. Draagvlak in de omgeving en een integrale aanpak zijn belangrijk. Het is een bestuurlijk gevoelig project.

 

 Jij geeft leiding aan (één of meerdere van) bovenstaande projecten en bent zelfstandig verantwoordelijk voor het resultaat, de sturing, middelen, rollen, taken, bevoegdheden en rapportages hierover. Jouw focus ligt op het uitvoering geven aan de opdracht, het opzetten, organiseren van en leiding geven aan multidisciplinaire projectteams alsmede sturing en verantwoordelijkheid nemen op het te behalen resultaat.

 

Je draagt daarbij zorg voor het managen van de risico’s van het project en de opdrachtgever, de verwachtingen van de omgeving en van afspraken met de opdrachtgever, de projectteamleden en met externe partners. Je stuurt op de voortgang van jouw projecten en bent aanspreekpunt en klankbord voor (deel)projectleiders en leden van het projectteam. Tegelijkertijd zorg je voor de samenhang van het project in de gemeentelijke organisatie.

 

Wat neem je mee?

·       WO werk- en denkniveau;

·       Minimaal 3 jaar ervaring en ruime kennis en van project- en /of programmamanagement in (bij voorkeur) een gemeentelijke organisatie;

·       Ervaring met projecten op het gebied van woningbouw en infrastructuur.

 

Je bent een projectmanager die van aanpakken weet. Coördineren, plannen en organiseren zit in je genen. Je bent autonoom, enthousiast en energiek. Je hebt strategisch inzicht, bent zakelijk ingesteld en een teamspeler. Je beschikt over een gezonde dosis inlevingsvermogen, organisatiesensitiviteit en zelfreflectie. Je schakelt makkelijk en hebt overtuigingskracht. Je hebt een grote mate van verantwoordelijkheid en je werkt vanuit een verbindende rol waarbij transparantie centraal staat.

Similar projects

+ Search all projects