Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectmanager gebiedsontwikkeling HLT-Samen (zzp)

Posted Mar 7, 2023
Project ID: YIS 9129793
Location
Voorhout , Zuid-Holland
Duration
1 jaar
(Apr 7, 2023 - Mar 31, 2024)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
100 - 118 €/hr
Application Deadline: Apr 5, 2023 2:00 PM

Start: 7 april

Opdrachtduur: 1 jaar

Optie tot verlenging: ja

Functieschaal: 13

Tarief: 100-118

Uren per week: 24-36 in overleg.

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Organisatie HLT-Samen

Met 470 medewerkers vormen wij HLTsamen, de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met 80.000 inwoners. We werken voor vijf kernen: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout en Warmond, alle vijf met eigen karakteristieken in de Bollenstreek. We adviseren drie colleges én voeren de gemaakte keuzes uit. Omdat we voor drie gemeenten werken, bundelen we kennis en menskracht. De werkorganisatie bestaat vanaf 1 januari 2017. We zijn volop in ontwikkeling. We hebben onze vakspecialismen opgedeeld in domeinen en teams. Je komt te werken voor het domein Ruimtelijke Ontwikkeling/Team Planvorming.

 

Opdracht

Je werkt als projectmanager aan meerdere integrale woningbouwopgaven, waaronder in ieder geval Greveling-Zuid/Ruishornlaan 21 in Lisse en woningbouwlocatie Langeveld in Sassenheim (Teylingen). Dit zijn beiden eigen grondposities. De projecten zitten in de overgangsfase van initiatief naar definitie. Een stedenbouwkundige verkenning heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad van Teylingen heeft besloten en die van Lisse zal binnenkort een principebesluit nemen om de volgende fase in te zetten.

Jij geeft hierbij de kaders aan, stelt een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden op, begeleidt het ontwerpproces en bereidt een aanbesteding voor. Je houdt rekening met de wensen van de initiatiefnemer, omwonenden en marktpartijen. Je brengt advies uit op diverse schaalniveaus. 

De projectmanager zal in teamverband werken in het team Planvorming en beschikt over actuele kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, integrale gebiedsontwikkeling en projectmatig werken, voorbereiding van aanbestedingen, contractmanagement, basiskennis van grondexploitaties/vastgoedexploitaties.

 

Projectplannen voor genoemde projecten zijn aanwezig. De vertrekkende projectmanager is beschikbaar om haar opvolger in te werken. Er is de beschikking over een projectcoördinator, die de afgelopen twee jaar de projectmanager beleidsinhoudelijk en organisatorisch heeft ondersteund.


De projectmanager die wij zoeken heeft onderstaande profielschets:

·        een afgeronde relevantie HBO/WO opleiding (bv planologie, bouwkunde, bestuurskunde);

·        ruime ervaring als projectmanager in het ruimtelijke domein (gebiedsontwikkeling);

·        ervaring met werken binnen of met de gemeentelijke overheid en wooncorporaties;

·        ruime ervaring met het integraal aansturen van diverse projecten en bewaken van de kaders binnen een politiek bestuurlijke omgeving;

 

Behalve veel bestuurlijke en politieke aandacht voor deze projecten, zullen omwonenden betrokken moeten worden bij het vervolg. Wij vragen daarom extra aandacht voor:

·        Natuurlijke senioriteit;

·        Omgaan met tegengestelde belangen (politiek, inwoners, collega’s en marktpartijen);

·        Communicatief en participatief empathisch i.v.m. participatietrajecten

·        Politiek-bestuurlijk en organisatiesensitief

·        Onderhandelingsvaardig en vasthoudend

·        Strategisch en tactisch ontwikkeld

·        Resultaatgericht en pro-actief

·        Teamspeler


Kernwaarden zijn verder (probleem)eigenaarschap, verantwoordelijkheid en kunnen omgaan met weerstand. Werk je bij HLTsamen, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Similar projects

+ Search all projects