Gemeenteprojecten

Freelance Projectleider/Kwartiermaker Inburgering

Geplaatst 21 jul. 2021
Project ID: YIS 9098933
Plaats
Hendrik-Ido-Ambacht
Duur
4 maanden
(1 sep. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
60 - 77 €/month

Sollicitatie deadline: 29-7-2021 10:00


Opdracht

Wij zoeken een creatieve en zelfstandige projectleider die goed kan plannen, besluitvaardig is en die het leuk vindt om mee te denken over hoe de nieuwe taken zo goed mogelijk kunnen worden georganiseerd. Je stuurt de voorbereiding en implementatie aan en werkt de routes van inburgering uit.


Resultaat van de opdracht is dat alle noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen om de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022 uit te voeren (inclusief financiën en monitoring). Ook regel je de implementatie hiervan in de praktijk en heb je uitgewerkt wat de gemeente aan menskracht en middelen te organiseren heeft om de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen na 1 januari goed uit te kunnen voeren. Dit doe je samen met regionale en lokale partners.


Werkzaamheden:

 • Opstellen van het Projectplan (plan van aanpak) met als onderdelen het:
 • formuleren projectdoelstelling en resultaten;
 • opstellen planning, uren- en budgetbegroting, projectorganisatie en taakverdeling;
 • verrichten van informatievoorziening en projectcommunicatie.
 • Uitvoeren van het projectplan;
 • Coördineren van de werkzaamheden;
 • Vastleggen en rapporteren afspraken;
 • Besluiten helder en tijdig communiceren;
 • Uitwerken processen en werkwijzen.
 • Aansluiten op en meewerken aan de regionale voorbereiding van de implementatie Wet Inburgering (ambtelijke werkgroepen) en formele besluitvorming voorbereiden.
 • Voortgang en risico’s afstemmen met verantwoordelijk afdelingshoofd cq wethouder.
 • Vertalen van landelijke en regionale ontwikkelingen naar lokaal niveau,
 • Eerste aanspreekpunt voor de pilots die gestart zijn en gaan starten en die de basis leggen voor een lokaal ondersteuningsnetwerk.
 • Nauw samenwerken met de coördinator van het Sociaal Wijk Team, inzichtelijk maken wat er lokaal gedaan moet worden en het Sociaal Wijk Team in positie brengen voor de (gedeeltelijke) uitvoering.
 • In beeld brengen hoeveel werk deze nieuwe wet voor de gemeente met zich meebrengt zowel qua taken (van strategisch tot operationeel) en wat nodig is aan menskracht om deze
 • dienstverlening structureel goed aan te kunnen bieden.


Functie eisen:

•       afgeronde hbo-opleiding;

•       ruime ervaring als projectleider;

•       bekend met inburgering en de doelgroep statushouders en relevante werkervaring;

•       een relevant netwerk in onze regio is handig;

•       beschikbaar per 1 september 2021.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten