Gemeenteprojecten

Freelance Projectleider Kwaliteitskader

Geplaatst 4 mrt. 2021
Project ID: YIS000497
Plaats
Helmond
Duur
10 maanden
(3 mrt. 2021 - 30 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Over het project geweld hoort nergens thuis

Huiselijk geweld en kindermishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland en vormt één van de grootste maatschappelijke problemen, met enorme (directe en indirecte) impact, persoonlijk én maatschappelijk. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervullen de gemeenten hierin een centrale rol. Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vereist nauwe samenwerking tussen gemeenten, inwoners, hulpverlening, maatschappelijke organisaties, politie en justitie. Het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis, met als opdrachtgever de ministeries van VWS, J&V en VNG, maakt extra investeren op en verbeteren van de aanpak mogelijk. Door het aanstellen van een projectleider per regio wordt dit actieprogramma ook regionaal aangejaagd. In de regio Zuidoost-Brabant is de projectleider uit praktisch oogpunt in dienst van de gemeente Helmond maar inzetbaar voor de 21 gemeenten in de regio.


De uitdaging

Regionale in gebruik name van het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale teams.

Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of hun lokale (wijk)teams voldoende zijn ingericht om te komen tot een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en te bepalen waar dit versterking behoeft, heeft de VNG, ondersteund door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), het kwaliteitskader ontwikkeld. Vanuit het regionaal project “Geweld hoort nergens thuis, ook niet in Zuidoost-Brabant” is het kwaliteitskader daarom al geïntroduceerd bij de 21 gemeenten. Het draagvlak is groot, de capaciteit voor de in gebruik name is echter nihil. Er is gewoonweg geen capaciteit beschikbaar om de zelfscan uit te voeren, te begeleiden en een plan van aanpak te maken. Begeleiding en ondersteuning bij de implementatie ontlast de gemeenten en zorgt voor een snelle in gebruik name. Dit komt direct ten goede aan de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio.


Evaluatie van de regionale samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis.

Het kwaliteitskader geeft concreet inzicht in de samenwerking tussen de lokale teams en kan daarmee input geven voor de meerjarenafspraken met Veilig Thuis. Inmiddels is het landelijk evaluatierapport over de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams gepubliceerd; Samenwerken aan een Veilig Thuis. Onderzoeksbureau AEF1 heeft dit, in opdracht van het ministerie van VWS, uitgevoerd. In gebruik name van het kwaliteitskader waarbij deze uitkomsten en de regionale evaluatie van de samenwerkingsafspraken samenvallen geven de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een mooie positieve impuls.


Wat ga je doen?

Het introduceren van en het ondersteunen bij in gebruik name van het kwaliteitskader voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant:

  • De introductie van het kwaliteitskader bij de 21 gemeenten (voor zover nog nodig),
  • Het begeleiden van de zelfscanbijeenkomsten voor de 21 gemeenten,
  • Het begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak per gemeente,
  • Het aanjagen en bewaken van de plannen.


Evalueren van de samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis

  • Evaluatie van de huidige afspraken met Veilig Thuis en de lokale teams van de 21 gemeenten,
  • Vertalen landelijk advies AEF ‘Samen werken aan een Veilig Thuis’ naar de regionale samenwerkingsafspraken,
  • Actualiseren van de regionale samenwerkingsafspraken,
  • Communiceren en uitdragen van de nieuwe samenwerkingsafspraken bij de 21 gemeenten.


Wie ben jij?

Als ervaren projectleider heb je een goed gevoel voor de verhouding tussen de ambtelijke taken en die van het lokale team. Daardoor ben je in staat de vertaalslag van beleid naar uitvoering goed te maken. Je bent een projectleider die ook ‘doet’. In deze rol zul je ook ondersteunen bij het maken van de plannen per gemeente.

Je weet draagvlak, enthousiasme en verbinding te creëren bij gemeenten voor het Kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams. Van nature ben je een verbinder, je hebt goede gespreksvaardigheden en weet een nieuw onderwerp als dit over de bühne te brengen.

In dit project werk je samen met de ambtenaren van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Met Eindhoven en Helmond als centrumgemeente. Daarnaast is Veilig Thuis Zuidoost-Brabant een belangrijke partij. De projectleider Geweld hoort nergens thuis, ook niet in Zuidoost-Brabant is je eerste aanspreekpersoon.


Eisen

Vanwege het tactisch - strategische karakter van dit thema vragen wij HBO / WO-werk en denkniveau en een aantoonbare affiniteit het thema Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Je hebt werkervaring als projectleider binnen gemeenten.

Het betreft een regionale functie met de centrumgemeenten Eindhoven en Helmond als directe opdrachtgever. Uit praktische overweging wordt je daarom ingehuurd door gemeente Helmond.


Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging.


We werken met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.


Sollicitatie deadline is 9-3 om 14:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten