Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider Implementatie (zzp)

Posted Jul 27, 2022
Project ID: YIS 9118678
Location
Capelle A/D Ijssel , Zuid-Holland
Duration
10 maanden
(Sep 1, 2022 - Jun 30, 2023)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 2, 2022 12:00 PM

Startdatum: 01-10-2022

Einddatum: 30-06-2023

Uren per week: 16

 

Projectleider stuurt een volledig projectteam aan, borgt de voortgang, en levert een afgetest ontwerp af wat per 1 januari 2023 operationeel ingezet kan worden. Gedurende het project ben je verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van het gehele team, bestaande uit circa 13 leden. (Adviesteam 6 , stuurteam 6/7 mensen)

Je bent bekend met de Gotik methode: Geld / Organisatie / Tijd / Informatie / Kwaliteit .

 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen worden gerealiseerd conform beleid en geldende wet- en regelgeving.

 

Opstellen van projectdoelstelling, de projectdefinitie, de businesscase en het programma van eisen in afstemming met de opdrachtgever 

• opstellen van (een) (deel)projectplan(nen) met specificaties van tijd, bemensing, budget en kwaliteit en (mede) samenstellen van een projectteam 

• realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages, bewaken van tijd, gelden, kwaliteit, resources en risico’s 

• verrichten van uitvoerende werkzaamheden in het project 

• toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en overdragen van relevante kennis en documenten aan de desbetreffende opdrachtgever, zodat projectresultaten zijn geborgd in de organisatie

 

Kwaliteitsbewaking: 

• bewaken van de voortgang van het project en bijsturen met corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen 

• bewaken van effectieve en efficiënte rol- en taakverdeling binnen het projectteam • zorgdragen voor prioriteitstelling 

• controleren en bewaken van naleving op de geldende wet- en regelgeving, en het oplossen van mogelijke problemen binnen het verantwoordelijkheidsgebied 

• initiëren en doorspelen van oplossingen aan manager [naam afdeling] of stuurgroep, indien buiten het eigen verantwoordelijkheidsgebied

 

Communicatie en rapportage: 

• fungeren als aanspreekpunt voor de projectomgeving en voeren van overleg met opdrachtgever, projectteam en overige belanghebbenden 

• zorgdragen voor het informeren van opdrachtgevers en stakeholders met betrekking tot voortgang en knelpunten 

• uitbrengen van periodieke rapportages 

• opstellen van eindrapportage voor de opdrachtgever inclusief een voorstel voor eventuele overdracht naar de organisatie

 

Optimalisatie: doen van specifieke inkoopgerelateerde verbetervoorstellen, en ondersteunen bij implementatie na afstemming

 

Netwerk: 

• opbouwen, onderhouden en uitbreiden van een samenwerkingsnetwerk van leveranciers; 

• informeren en/of betrekken en benutten van dit netwerk wanneer nodig; 

• vertegenwoordigen van [naam organisatie] extern

 

Leveranciersmanagement: 

• inventariseren, beoordelen en selecteren van partijen ten behoeve van de inkoop met betrekking tot projectactiviteiten in samenwerking/afstemming met inkoop afsluiten van passende contracten 

• optimaal benutten van partnerships

 

Werk en denkniveau: hbo werk- en denkniveau in een commerciële of een vergelijkbare richting.

 

Relevante werkervaring: 

• ruime vakspecifieke kennis en ervaring met het leiden van projecten; 

• min. 3 jaar relevante werkervaring op gebied van Inkoop; 

• affiniteit met inkoopprocessen en purchase-to-paysoftware is een pre

Similar projects

+ Search all projects