Gemeenteprojecten

Freelance projectleider / coördinator burgerparticipatie

Geplaatst 22 sep. 2021
Project ID: YIS 9101644
Plaats
Zuid-Holland
Duur
1 jaar
(4 okt. 2021 - 9 okt. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline 27-09 12:00

 

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag met de doorstart van een gedragen integrale aanpak op burgerparticipatie. Hierbij benut je de reeds ingezette stappen die we hebben gemaakt om te komen tot een visie en de afwegingskaders voor burgerinitiatieven. Zo is er onder andere voor de zomer een inwonersraadpleging uitgezet onder alle inwoners. Verder is de afgelopen periode naar voren gekomen dat bestuurlijk, ambtelijk en onder de samenleving verschillende verwachtingen en rolopvattingen zijn over burgerparticipatie. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het college burgerparticipatie topprioriteit heeft gemaakt. Je bent als projectleider/ coördinator, de verbindende schakel die doorpakt en aan de slag gaat met het realiseren van een gedragen nota én werkwijze in een lerende organisatie, die we met inwoners, bestuur, partners en ambtenaren samen doorleven.

 

Jouw uitdagingen:

 

•         Het realiseren van een gedragen nota burgerparticipatie begin 2022 (inclusief verordening en afwegingskader) en uitvoeringsplan (met financieel onderbouwd voorstel voor implementatie en ambtelijke inzet). Met het vaststellen van de nota door de gemeenteraad zorg je ervoor dat we de waarde van burgerparticipatie hebben gedefinieerd.

•         Het creëren van een stevig fundament voor burgerparticipatie. Samen met stakeholders (inwoners, initiatiefnemers, belangenverenigingen, ondernemers, ambtenaren, raadsleden, media) initieer je gesprekken, bijeenkomsten en werksessies. Met als doel verhalen ophalen, ervan leren en samen doorleven.

•         Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanlevering van documenten, begeleiding van bestuurlijke besluitvorming, financiën en zorgt dat je binnen organisatie en bestuur draagvlak krijgt en houdt voor burgerparticipatie. Hiervoor werk je projectmatig, begeleid je de projectgroep en leg je verantwoording af aan de stuurgroep.

•         Je faciliteert intervisie en evaluatie van burgerparticipatietrajecten. Je zorgt voor borging van burgerparticipatie in een lerende organisatie. Daarbij geef je een advies over het al dan wel of niet inbedden van een coördinerende rol op het vlak van burgerparticipatie binnen onze organisatie.

 

 

Wie ben je?

 

•         Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau en een relevante HBO/WO opleiding.

•         Je bent goed in projectmatig werken, bent (langer termijn > 5 jaar) doel- en resultaatgericht en omgevingsbewust zodat je je projecten realistisch vormgeeft en tijdig bijstuurt met het oog op het afgesproken eindresultaat.

•         Je vindt het leuk om met veel mensen samen te werken, te coördineren, te delegeren en het werk te monitoren. Je staat stevig in je schoenen en hebt natuurlijk overwicht.

•         Je legt gemakkelijk contacten, bent collegiaal, investeert in goede relaties (zowel intern als extern) en hebt goede schriftelijke vaardigheden.

•         Je schakelt makkelijk tussen de verschillende partijen waarmee je te maken hebt, kunt goed onderhandelen en voelt goed aan wat bestuurlijk en politiek speelt, zodat je het draagvlak voor je projecten goed borgt.

•         Je bent een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht voor het management, directie en bestuur.

•         Je werkt zelfstandig en je bent verantwoordelijk voor de voortgang van het gehele project.

•         Je creëert en verankert bewustwording over burgerparticipatie bij alle lagen in de organisatie.

•         Je zet je (coaching)vaardigheden in om je collega’s in positieve zin te stimuleren in veranderingsmogelijkheden die nodig zijn voor burgerparticipatie.

 

Wij vragen

 

Bij voorkeur beschik jij over onderstaande criteria:

 

•         Je beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau,

•         Je hebt werkervaring binnen een projectomgeving;

•         Je hebt bij voorkeur ervaring met burgerparticipatie en projectleiderschap binnen een gemeente.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten