Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider aanbesteding concessie OV 2024 (zzp)

Posted Jun 21, 2022
Project ID: YIS 9116631
Location
Leeuwarden , Friesland
Duration
6 maanden
(Jul 4, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
20 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 28, 2022 12:00 PM

Uren per week: 20 

Start: per zsm

Schaal: 12

Taal: een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist, kennis van de Friese taal is een pré.

 

In december 2024 lopen de concessies voor het regionaal busvervoer af (noodconcessie). 

Vanaf december 2021 zijn de voorbereidingen gestart van de aanbesteding van de nieuwe concessie busvervoer 2024-2034. 

Het doel van de opdracht is het regionaal busvervoer in Fryslân te gunnen in 2023 met als resultaat een concessieverlening met een vervoerder die het busvervoer vanaf december 2024 gaat verzorgen in Fryslân. 

 

De OV sector heeft forse gevolgen ondervonden van corona. Ten gevolge daarvan maakt de sector een transitie door. 

Er zal een (nieuwe) Nota van Uitgangspunten moeten worden opgesteld, waarna het Programma van Eisen moet worden geformuleerd, gevolgd door het in de markt zetten van het bestek, na goedkeuring door GS en in lijn met besluitvorming door PS. 

 

Belangrijke onderdelen als verduurzaming, de ingezette transitie in relatie tot het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid platteland moeten hieraan voorafgaand worden besproken met in- en externen om vervolgens uit te monden in een advies aan GS en PS. 

Risico’s zijn verbonden aan de termijn, die krap is, of er voldoende marktwerking is na corona en een aantal juridische aspecten, waarbij we afhankelijk zijn van externe partijen. 

Acties zijn:

 

- dagelijks aansturing van het project

- schrijven van diverse (bestuurlijke) stukken

- overleg en advisering gedeputeerde

- presentaties voor PS-leden


 

De projectleider wordt ondersteund door een projectsecretaris. Als team staan zij voor deze opdracht. 

Wij zijn op zoek naar iemand met tenminste de volgende eigenschappen:

 

• Slagvaardig, creatief en initiatiefrijk

• Ervaring met projecten met meerdere belanghebbende partijen

• Uitstekende communicatieve vaardigheden

• Bestuurlijk sensitief

• Zelfstandig én in teamverband kunnen werken

• Stressbestendig en flexibel

Similar projects

+ Search all projects