Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance privacy officer en WOO/Planschade coordinator (zzp)

Posted Sep 21, 2022
Project ID: YIS 9120943
Location
Hoornaar , Zuid Holland
Duration
4 maanden
(Oct 3, 2022 - Feb 3, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 28, 2022 12:00 PM

Start: tussen 3 - 10 oktober

Duur: 4 maanden tbv vervanging zwangerschapsverlof

Aantal uur: in totaal 24 uur, maar het is ook onder te verdelen in 16 uur Privacy Officer en 8 uur WOO/Planschade

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Privacy Officer (16 uur per week) 

 

Wij vinden het belangrijk om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bouwen op jouw advies als deskundige op het gebied van privacyrecht. Jij geeft ons privacybeleid vorm, bewaakt en evalueert het. Dit beleid wordt door jou zichtbaar binnen de organisatie uitgedragen. Je sluit op tijd bij de projecten aan, ziet kansen, maar maakt mensen ook bewust van risico’s. Verder voer je Privacy Impact Assesments uit. 

 

·      Privacy adviseur (vraagbaak) voor alle vakteams 

·      Implementatie/bewaking van het vastgestelde Privacybeleid en -reglement (uitgewerkt in het Borgingsdocument 2.0 -VNG) 

·      3 wekelijks evaluatie Privacybeleid met Functionaris Gegevensbescherming 

·      Uitvoeren van risicoanalyses (DPIA’s) 

·      Afhandelen van mogelijke datalekken 

·      Sluiten van verwerkingsovereenkomsten met externe partrijen 

·      Afstemmen met Information Security Officer (ISO) en chief information security officer (CISO) 

·      Creëren van bewustwording bij medewerkers d.m.v. een bewustwordingscampagne (e-learnings etc.) 

·      Bijhouden/afhandelen van verplichte privacy-zaken, o.a.: afhandelen verzoeken rechten betrokkenen, up-to-date houden verwerkingsregister, etc. 

 

Woo-coördinator (4 uur per week) 

·      Het behandelen en beoordelen van Woo-verzoeken 

·      Het anonimiseren van stukken 

·      Het opstellen van verweerschriften bij bezwaar/beroep 

·      Het vertegenwoordigen van het college bij bezwaar/beroep 

 

Planschade-coördinator (4 uur per week) 

·      Het behandelen van planschadeverzoeken 

·      Het opstellen van verweerschriften bij bezwaar/beroep 

·      Het vertegenwoordigen van het college bij bezwaar/beroep 

·      Implementatie van de Omgevingswet op het gebied van planschade 

 

Similar projects

+ Search all projects