Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance planeconoom (zzp)

Posted Aug 22, 2022
Project ID: YIS 9119741
Location
Beek en Donk , Noord-Brabant
Duration
11 maanden , 4 weken
(Oct 1, 2022 - Oct 1, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 26, 2022 2:00 PM

Startdatum 1-10-2022

Duur 1 jaar

Uren per week: 36 uur

Richttarief euro 61,50

 

 

Wij zoeken een specialist die vanuit de rol als Planeconoom de projectleiders voorziet van het juiste financiële advies bij projecten. 

Als planeconoom ontwikkel je de financiële consequenties, bedenkt en initieert oplossingsrichtingen, adviseert hierover aan de projectleiders, het management en het college. Integraal en breed meedenken zijn hiervoor absolute voorwaarden. 

Daarnaast zoeken we iemand die mee kan denken over het gemeentelijk grondbeleid.

 

·        Je kent het politieke krachtenveld op gebied van planontwikkeling en vanon de relevante financieel-economische instrumenten teneinde planprocessen goed te kunnen sturen.

·        Je bent als planeconoom betrokken bij de ontwikkeling van ontwikkelingsprojecten. Je verricht haalbaarheidsstudies, adviseert projectgroepen en verzorgt de financiële informatie. Je hebt een goed beoordelingsvermogen. Je staat om stevig vanuit het financiële belang te adviseren. Met behoud van overzicht en medeverantwoordelijkheid voor het project.

·        Je speelt een belangrijke rol in het opstellen van de jaarrekening en de begroting van het grondbedrijf.

·        Daarnaast verzorg je de planning & control cyclus van je eigen projecten door het opstellen en beheren van grondexploitaties.

·        Je adviseert op het gebied van planrisico’s.

·        Je bewaakt en optimaliseert de informatieprocessen van je projecten en de gevolgen daarvan voor het vastgoedbedrijf.

·        Je bent actief betrokken bij de financiële onderbouwing van plannen van derden. Dit doe je door het opstellen van exploitatieplanberekeningen, het maken van plankostenscans en de financiële componenten in de anterieure overeenkomsten.

·        Je bent een verbinder zowel intern als met externe portijen, een ervaren procesbeheerder. Je hebt sociale vaardigheden voor het beïnvloeden van meningen en het creëren van draagvlak bij projectmanagers, besluitvormers en leidinggevende over financiële consequenties en risico's, het onderhandelen met externe partijen met betrekking tot grondexploitatie.

Similar projects

+ Search all projects