Gemeenteprojecten

Freelance Organisatieadviseur

Geplaatst 19 mrt. 2021
Project ID: YIS000547
Plaats
Maasdam
Duur
1 jaar
(19 mrt. 2021 - 18 mrt. 2022)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
75 - 95 €/hr

Werkomgeving


Als organisatieadviseur is het van belang dat je de organisatie kent en weet hoe de lijnen lopen. Onze organisatie heeft 600 vaste medewerkers in dienst en is een platte organisatie bestaande uit een concerndirectie en een netwerk van samenwerkende teams.

De concerndirectie draagt zorg voor de ontwikkeling van de organisatie in lijn met onze sturingsfilosofie en het goed functioneren van onze organisatie. De teammanagers zijn integraal verantwoordelijk en coachen meerdere teams en medewerkers.

Onze gemeente is ontstaan uit een herindeling van vijf voormalige gemeenten en drie gemeenschappelijke regelingen. We bestaan sinds 1 januari 2019. Dat betekent dat er nog veel ruimte is om te ontwikkelen en om jezelf te ontwikkelen. Als organisatieadviseur val je met je neus in de boter.


De lijn vanuit de sturingsfilosofie is helder. Als adviseur lever je een belangrijke bijdrage in het adviseren aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de directeuren en teammanagers en medewerkers om deze richting verder vorm te geven, uit te breiden en te ontwikkelen. Woorden als co-creatie, inspiratie en innovatie zijn daarbij voor ons belangrijk.


Als gemeente staan wij voor een lerende organisatie die opgave- en dorpsgericht werkt, 100% dienstverlenend is en een externe focus heeft. Onze missie is dichtbij, in verbinding met de omgeving.


De gemeente Hoeksche Waard is constant in ontwikkeling en hanteert de drie kernwaarden: persoonlijk, vakmanschap en durf. Deze kernwaarden zeggen iets over het karakter en de ambities van de gemeente Hoeksche Waard.


Een lerende organisatie is ons belangrijkste uitgangspunt en dit vind je op allerlei manieren terug in onze organisatie. Zo is er bijvoorbeeld een team Hoeksche Campus dat als focus de ontwikkeling van de medewerkers heeft. Dit team bestaat o.a. uit coaches die actief aan de slag gaan met teamontwikkeling en loopbaancoaching, maar ook werving & selectie en alle opleidingen worden vanuit dit team vertegenwoordigd. De gemeente geeft op deze manier actief vorm en inhoud aan het leer- en ontwikkelaspect en het begrip lerende organisatie.


Het team HRM  bestaat uit 12 enthousiaste en gedreven medewerkers, waarvan een ambtelijk secretaris, 5 specialisten HRM,  4 adviseurs HRM, een strategisch HRM adviseur en een organisatieadviseur. Voor dit team zijn wij op zoek naar een organisatieadviseur die ons team kan versterken.


Inhoud functie


  • Je vertaalt de uitgezette koers van de concerndirectie en organisatieprincipes naar organisatieveranderstrategieën, de juiste organisatieaanpak en bijbehorende adviezen;
  • Je geeft advies op de ontwikkeling van de organisatie vanuit een breed perspectief in een politiek bestuurlijke context;
  • Je ziet lijnen door de ontwikkeling omdat je deze op de voet volgt en stuurt bij als de situatie daarom vraagt;
  • Bij het adviseren houd je rekening met de organisatiebeginselen en je brengt ook objectieve en onafhankelijke organisatie(verander)kundige expertise in;
  • Je initieert en faciliteert het leerproces van de organisatie en komt met creatieve en innovatieve ideeën die bijdragen aan de optimalisatie van het functioneren van de organisatie.


Eisen voor de functie


  • Je hebt een afgeronde wo-opleiding in een gerelateerd vakgebied (bijvoorbeeld SIOO);
  • Je hebt ruime ervaring als organisatieadviseur en ook binnen overheidsorganisaties; minimaal 5. Overheid of specifiek gemeente? Gemeente wel zo handig.
  • Qua persoonlijkheid past deze rol bij jou vanwege jouw analytisch vermogen, inlevingsvermogen en overtuigingskracht. Je neemt initiatief, bent energiek en het is voor jou een tweede natuur om de visie te vertalen en vervolgens te implementeren in de organisatie. Je bent een verbinder en netwerker, communicatief ben jij sterk en je bezit het talent om je collega’s te inspireren en motiveren. 


Toelichting: We zoeken een stevige persoonlijkheid en stevige adviseur. Met stevig adviseren doelen we op adviseren vanuit vakmanschap en je niet laten beïnvloeden door wat de ander wil horen, hiërarchie of druk. Iemand die ook de positieve flow heeft. We zijn echt een positieve organisatie. Sprankelend persoon, een echte aanpakker. Iemand die proactief is in het halen van informatie om uiteindelijk de juiste stappen te kunnen zetten en snel schakels kunt maken, ook nu op afstand digitaal. Het is van belang dat je goed de verbinding kan maken en je collega’s weet mee te nemen, met name ook binnen het team HRM. We zoeken iemand die niet zelf alles gaat doen, maar echt advies geeft. Dit kan nog weleens een uitdaging zijn; je moet voorkomen dat je als organisatieadviseur zelf een project gaat trekken.


Sollicitatie deadline is 23-3 om 13:00 uur


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten