Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance loopbaanbegeleider RMC (zzp)

Posted Mar 15, 2023
Project ID: YIS 9130377
Location
Helmond , Noord-Brabant
Duration
4 maanden
(Apr 1, 2023 - Jul 30, 2023)
Hours/week
20 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 24, 2023 1:00 PM

Startdatum inzet: 1-4-2023

Einddatum inzet: 30-7-2023

Uren zijn bespreekbaar, bij voorkeur tussen 20 en 28 uur per week.

Tarief: conform schaal 9 cao gemeenten

Niveau: medior/senior

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Als RMC loopbaanbegeleider... 

schep je voorwaarden voor jongeren (16 tot 23 jaar) zonder startkwalificatie om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidspositie te bereiken. Dit doe je door in gesprek te gaan met de jongeren, en tevens af te stemmen met hun netwerk, het onderwijs- en arbeidsveld en evt. hulpverlening. Een en ander wordt georganiseerd in regio verband. 


Een greep uit je taken: 

Preventie en onderzoek 

 • Geeft voorlichting gericht op preventie aan jongeren, ouders en scholen 

 • Onderzoekt meldingen van de school door in gesprek te gaan met leerling, ouders en schoolbegeleider 

 • Signaleert en vraagt door naar mogelijke problematiek op andere leefgebieden 

 • Verbindt in voorkomende gevallen met de juiste hulpverlener(s) en partij(en) binnen en buiten de organisatie  Begeleiding en coaching 

 • Benadert en begeleidt jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan of een andere vorm van dagbesteding. Monitort het proces van de jongeren. 

 • Hanteert een pro-actieve aanpak: actief benaderen en zo nodig huisbezoek 

 • Adviseert en stimuleert  jongeren om hulp aan te gaan wanneer er sprake is van complexe problematiek en ondersteunt om dit vorm te geven.  Monitort dit proces. 

 • Bemiddelt bij vraagstukken en conflicten tussen jongeren, ouders/verzorgers en school 

 • Voert loopbaankeuzetrajecten uit, individueel en groepsgericht  Procesbewaking en afstemming 

 • Zorgt voor een sluitende melding en registratie van alle jongeren uit de doelgroep 

 • Initieert, faciliteert, coördineert en onderhoudt de samenwerking tussen alle partijen die te maken hebben met de jongere 

 • Werkt intensief samen met collega-teams, onderwijs, jongeren(opbouw)werk, welzijnsinstelling, werkbedrijf, leerplichtambtenaren, het netwerk van jongeren 

 • Neemt frequent deel aan externe overleggen (onderwijs, MDO’s, ZAT's, zorginstanties) 

 • Denkt actief mee over optimalisatie van processen en werkwijze 

 • Bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures 

 • Verzorgt vanuit de functie voortvloeiende administratieve werkzaamheden 

 • Neemt deel en draagt bij aan werkgroepen in regionaal verband 

 • Levert input aan de beleidsontwikkelaar op het vakgebied gericht op de uitvoerbaarheid van beleid Jij bent de ideale kandidaat als jij beschikt over…. 


 • HBO denk- en werkniveau in de richting van bv. juridisch, sociale studies, politie en bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie  

 • Kennis en ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding in het kader van voortijdig schoolverlaten/RMC. 

 • Daadkracht, doorzettingsvermogen wetende dat je in een complex veld opereert. 

 • Reflecterend vermogen, op jezelf en het team. De afdeling Sociaal Domein en het team Rondkomen en Leren 

Zorgen dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de samenleving, dat inwoners rondkomen en vooruitkomen. En dat iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Daar wordt in Helmond hard aan gewerkt. Dat doet de gemeente niet alleen, maar in nauwe samenwerking met vele partners in de stad. 


De positie van leerplichtambtenaar valt binnen de afdeling Sociaal Domein, team “Rondkomen en Leren”. Dit team bestaat uit de units: Leerplicht/RMC, Schulddienstverlening, Bijzondere Bijstand & Minimaregeling en Functioneel Beheer. Met ongeveer 40 enthousiaste collega’s zet dit team zich in met veel ambitie voor de opgaves de stad. Over gemeente Helmond 

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.  

Similar projects

+ Search all projects