Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance kwartiermaker Nationaal Park de Maasduinen (zzp)

Posted Sep 7, 2022
Project ID: YIS 9120264
Location
Bergen LB , Limburg
Duration
1 jaar, 3 maanden
(Sep 19, 2022 - Dec 31, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
85 - 95 €/hr
Application Deadline: Sep 13, 2022 12:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Einddatum: 31-12-2023

Uren per week: 24

Tarief: indicatie € 90

 

Als kwartiermaker Nationaal Park De Maasduinen ben jij de schakel tussen de partners in het gebied. Je weet waar ieders belangen liggen, waar overeenkomsten zitten en waar er nog uitdagingen zijn. 

Je zet jouw communicatieve, creatieve en proces-vaardigheden in en wilt het beste halen uit het gebied, jezelf en uit anderen. Je werkt in opdracht van het Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen, met een grote mate van zelfstandigheid en volledige verantwoordelijkheid voor de gewenste/gevraagde resultaten. Het is van belang om voortdurend in te spelen op de verschuivingen in (beleids-)doelstellingen of uitkomsten van de diverse onderhandelingsprocessen.

Informeren van en communiceren met de verschillende werkgroepen, overlegorganen en bestuurders horen bij je rol, en ook het informeren en communiceren met de partners en bewoners en ondernemers buiten. Met name omdat het hierbij ook gaat om het experimenteren en leren in nieuwe en andere vormen van gebiedsgericht en vernieuwend samenwerken.

 

Taken

Wij zijn op zoek naar een kwartiermaker, die de volgende taken op inspirerende en enthousiasmerende wijze uitvoert. Je taken zijn:

o  Voorstel doen voor de verdere afbakening van de scope van het NP Nieuwe Stijl op basis van de standaard en leidraad. Dit om te komen tot een kernachtige structuur.

o  Succesvol uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur voor het NP Nieuwe Stijl (structuur en cultuur netwerk-organisatie). Omdat de organisatiestructuur een groeimodel is wordt er ook een advies gevraagd voor de periode na 2023. Waarbij alle stakeholders en sectoren via een transparante overleg- en besliscultuur zich vertegenwoordigd en gehoord voelen. Dit in afstemming met vergelijkbare ontwikkelingen in de andere Nationale Parken in Limburg en Brabant.

o  Concretiseren en het opzetten van de bijbehorende activiteiten, die subonderdelen uit het plan realiseren waaronder:

1.     Procesmanagement bewaken en uitvoeren.

2.     Het organiseren van een landschaps-biografie met landschapsagenda, educatie, participatie, communicatie en marketing strategie. Coördineren van wetenschappelijke (natuur en gezondheids-) onderzoeken.

3.     Coördineren van de uitvoering van al deze plannen met expertise en actiepunten.

4.     Onderzoeken van financieringsopties, zorgdragen voor de lopende en nieuwe financieringsconstructies en toepassen van deze middelen. Dit om ervoor te zorgen dat het Nationaal Park De Maasduinen zelfstandig kan opereren.

5.     Zorgdragen voor de uitvoering van het BIO-plan.

o  Bewaken van de grote lijnen van het gebiedsproces (onderop), van de werkwijze/aanpak en bijbehorende financiering en verantwoording.

 

Jij neemt mee: 

o  Je hebt een HBO+ werk-, denk- en kennisniveau;

o  Een echte verbinder zijn, neutraal, onafhankelijk, daadkrachtig, en boven belangen staand.

o  Je bent communicatief sterk.

o  Sparringpartner zijn van diverse overheden, organisaties, werkgroepen en bewoners.

o  Brede kennis van het gebied de Maasduinen en het Maasdal.

o  Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;

o  Je hebt inzicht in financieringsconstructies;

 

Similar projects

+ Search all projects