Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance kwartiermaker asiel en migratie (zzp)

Geplaatst 6 sep. 2023
Project ID: YIS 9139213
Plaats
Helmond
Uren
28 uur/week
Periode
7 maanden
Start: 25 sep. 2023
Einde: 30 apr. 2024
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 12 sep. 2023 13:00

Startdatum inzet: 25-9-2023

Einddatum inzet: 30-4-2024

Uren per week: 28 tot 32

Schaal 13 cao gemeenten 

Standplaats: Helmond


Als Kwartiermaker asiel & migratie is het jouw missie om de stevige opgave voor opvang, huisvesting en begeleiding van vluchtelingen en statushouders goed te laten verlopen. Ben jij de inspirerende verbinder die wij zoeken? 


Kwartiermaker asiel en migratie 

Context 

De gemeente Helmond is op zoek naar een Kwartiermaker asiel & migratie die, samen met de medewerkers die nu vanuit de huidige organisatie werkzaam zijn als projectteam op dit terrein, zorgt voor een verdere doorontwikkeling en daarmee sturing van dit belangrijke taakveld, o.a. middels een meer structurele inbedding in onze organisatie en daarbij ook de bestuurlijke aantakking en besluitvorming borgt.   

  

De opgavedoelen voor het projectteam zijn op dit moment: 

 • Het blijvend voldoen aan en inspelen op de taakstellingen voor voldoende en adequate opvang voor asielzoekers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers), ontheemden uit Oekraïne en (permanente) huisvesting voor statushouders; 

 • Het blijvend voldoen aan en inspelen op wettelijke taken ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie van de groepen nieuwe (tijdelijke) inwoners, met daarbij nadrukkelijke aandacht voor een passend onderwijsaanbod. Ook een goede verbinding met werk & inkomen en ondersteuning & zorg is daarbij van belang; 

 • Het versterken van de draagkracht en het draagvlak binnen onze gemeenschap en van actieve betrokkenheid van inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners (voorliggend veld zoals Woningbouwcorporaties, STH, LEV, COA en Vluchtelingenwerk) bij het realiseren van deze doelen; 

 • Het verder versterken van (de eigen gemeentelijke inbreng van) de regionale afstemming en samenwerking met ketenpartners (o.a. regio, provincie, COA, VNG) in het realiseren van deze taakstellingen en het uitvoeren van wettelijke taken en regelingen; 

 • Het duurzaam borgen binnen de gemeentelijke organisatie van de integrale uitvoering van de wettelijke taken en opgaven op de migratiestromen, met een efficiënte inzet van middelen. 

  

Je rol 

Als kwartiermaker leid je de organisatie-brede opgave met betrekking tot de opvang en huisvesting van asielzoekers, AMV’ers, statushouders en Oekraïners. Daarbij kijk je ook in hoeverre het vraagstuk rondom de arbeidsmigranten hieraan gekoppeld kan worden. Je stuurt hierbij op integraliteit en samenhang en verbindt het sociale met het fysieke en veiligheidsdomein. 

 

Vanuit de turbulente opgaven vanuit het Rijk en de provincie bied je continuïteit en duidelijkheid naar betrokken collega’s in het projectteam, waarbij je vooral faciliteert door de voor hen benodigde randvoorwaarden goed te organiseren.  


Je bestendigt en versterkt proactief de samenwerking met interne partners en zorgt voor een strakke organisatie en processturing. Samen met je collega’s zorg je voor samenhang tussen belangen van de gemeente en de regionale aanpak. Je bent een strategische sparringpartner en aanspreekpunt op inhoud en proces, zowel voor het bestuur als voor de directie en het management van de gemeente. 


Je bent voor de opgave verantwoordelijk voor het opleveren van een overkoepelende aanpak, projectplannen, bewaken van resultaten (dashboards), deadlines en verantwoordingverslagen. Je initieert nieuwe deelprojecten en stuurt lopende projecten bij. Daarbij onderscheid je jezelf via creatieve en innovatieve oplossingen, passend binnen de kaders, maar met als doel om de forse opdracht die er ligt, te kunnen uitvoeren. 

  

Je werkt vanuit deze taakinvulling toe naar een stabiele uitvoeringsorganisatie, voor de langere termijn. Aan het einde van de opdrachttermijn (6 tot 8 maanden) voorzie je de opdrachtgever (belegd binnen de directie) van een helder advies over de duurzame inrichting en organisatie die nodig is binnen de gemeentelijke organisatie, passend bij de hierboven geformuleerde opgavedoelen. 

  

Je verantwoordelijkheden 

 • Als Kwartiermaker asiel & migratie werk je voor de gehele organisatie. Je rapporteert aan de directeur die ambtelijk opdrachtgever is vanuit het DT en ook als opdrachtgever fungeert. Je geeft functioneel leiding aan het huidige projectteam en je geeft hiërarchisch leiding aan het locatiemanagement en woonbegeleiders op de opvanglocaties; 

 • Je bent voor de opgave verantwoordelijk voor het opleveren van projectplannen, bewaken van resultaten (dashboards), deadlines en verantwoordingverslagen. Je initieert nieuwe deelprojecten en stuurt lopende projecten bij. Je werkt toe naar een stabiele uitvoeringsorganisatie, voor de langere termijn; 

 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten zoals in de opdracht omschrijving beschreven; 

 • Je verzorgt en begeleidt de tijdige en noodzakelijke bestuurlijke besluitvorming rondom de totstandkoming van de resultaten; 

 • Je bent verantwoordelijk voor het toewerken naar een stabiele uitvoeringsorganisatie. Je stelt een (organisatie)advies op hoe, en met welke middelen voor de langere termijn deze opdracht op een duurzame wijze te borgen binnen de gemeentelijke organisatie.  Je achtergrond  

 • Je hebt ervaring in het aansturen van complexe opgaven of projecten in een politiek-bestuurlijke context;  

 • Je hebt leidinggevende ervaring met bijbehorende kennis van de gemeentelijke organisatie en weet knelpunten daardoor op de juiste plek te adresseren; 

 • Je hebt ervaring in de publieke sector en beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit; 

 • Je hebt ervaring met het werken in multidisciplinaire teams; 

 • Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau; 

 • Je ziet kansen, vindt het leuk deze te pakken en weet moeilijke dingen makkelijk te houden; 

 • Je staat stevig in je schoenen en kan omgaan met verschillende ondersteuningsbehoeften in het team. 

 

Over gemeente Helmond 

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten