Gemeenteprojecten

Freelance HR Adviseur

Geplaatst 7 jul. 2021
Project ID: YIS 9098206
Plaats
Hoornaar
Duur
3 maanden
(19 jul. 2021 - 19 okt. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
65 - 78 €/month

Lokatie: Hoornaar

Deadline: 14-7 11:00


De gemeente Molenlanden zet zich in voor de inwoners door excellente dienstverlening te leveren en door kerngericht te werken. Het vakteam vormt je thuisbasis. Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken, de verbetering van kwaliteit en innovatie. Je bent bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen conform de geldende kaders en mandaatregeling. Samen met je team sta je met elkaar voor het afgesproken resultaat en de wijze waarop jullie die resultaten bereiken. Ieder team wordt gefaciliteerd door een spelverdeler.

 

Kernactiviteiten:

-       Je adviseert en informeert directie en organisatie over het tactisch en operationeel beleid op een beleidsterrein

-       Je vertaalt beleidsuitgangspunten naar het uitvoeringsproces van het team

-       Je draagt zorg voor afstemming met in- en externe partijen bij het ontwikkelen van tactisch en/ of operationeel beleid

-       Je vertaalt in- en externe ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen op een beleidsterrein en zorgt voor de uitvoering hiervan

-       Je zorgt voor kennisoverdracht naar en fungeert als (inhoudelijk) klankbord op een beleidsterrein

-       Je interpreteert en analyseert het bestaand beleid en de regelgeving

-       Je toetst de efficiëntie en de effectiviteit van beleid

-       Je treedt op als projectleider en/of neemt deel aan de projecten op een beleidsterrein

-       Je initieert, stuurt, coordineert, laat uitvoeren en evalueert vakspecialistische werkzaamheden: bewaakt de voortgang, de (budget)kwaliteit en de informatievoorzieningAanwezigheid op locatie Hoornaar is incidenteel. Er wordt voornamelijk vanuit huis gewerkt.


Specifiek binnen het vakteam HR gaat het voor de tijdelijke functie van HR adviseur vooral om het optreden als consulent voor vakteams met betrekking tot personele en organisatorische vraagstukken.

 

Op tactisch en operationeel niveau als HR adviseur gaat het tevens om het zorgen voor kennisoverdracht naar en fungeren als (inhoudelijk) klankbord op het betreffende vakgebied, als ook het adviseren over en ontwikkelen van (strategisch) beleid en instrumenten op het gebied van HR en organisatie ontwikkeling.

 

Het accent ligt op het ondersteunen van de vakdienst en werving en selectie.

 

Functie eisen

-       HBO opleidingsniveau

-       Vanaf 4 jaar relevante werkervaring

-       Kennis van gemeentelijke overheid

-       bij voorkeur met gemeentelijke ervaring, taken bestaan uit het bijstaan van vakteams bij personele kwesties en werving en selectie. Ervaring met recruitment zou mooi zijn.

-       Type persoon: zelfstandig, zelfstarter, moet zijn weg kunnen vinden in rommelige situaties


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten