Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance cultuurcoach / organisatiedeskundige

Posted Apr 14, 2021
Project ID: YIS000616
Location
Hardinxveld-Giessendam
Duration
9 maanden
(Apr 14, 2021 - Dec 31, 2021)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
70 - 90 €/hr

Kan jij als geen ander een cultuurverandering op gang brengen en jouw collega's coachen om hun rol hierin in te nemen?


Welke uitdaging staat je te wachten?

In 2020 is een extern onderzoek uitgevoerd in onze organisatie. Het doel was om de druk op de kwaliteit van onze dienstverlening te verminderen en om de zelforganisatie verder te brengen. De komende 2 jaar staan in het teken van de uitvoering van de aanbevelingen, die betrekking hebben op rust, regie en relatie. Jij speelt hier een belangrijke rol in.


Waar kom je te werken?

Jouw plek in de organisatie

Je gaat zelfstandig te werk en hebt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je werkt niet in een vast team, maar werkt wel nauw samen met de gemeentesecretaris en manager bedrijfsvoering. Je bent volop in de organisatie zichtbaar en aanwezig. Indien nodig sluit je aan bij overleggen van het regieteam.


Organisatie

Onze organisatie kent een platte structuur met korte lijnen en een hoog loyaliteitsgehalte. Het bestaat uit zelforganiserende teams met spelverdelers en een regieteam. Gezamenlijk staan we voor passie, aandacht, verbinden, lef en vertrouwen. De zelforganiserende teams zijn druk bezig met de doorontwikkeling van hun team. Binnen de teams is er veel ruimte om inhoud te geven aan het werk voor de samenleving. Het regieteam bestaat uit de gemeentesecretaris/ algemeen directeur, manager bedrijfsvoering, 2 medewerker- en teamcoaches, concerncontroller en strategisch adviseur bestuur & bedrijfsvoering. Het regieteam houdt zich bezig met het vormen van de visie en strategie, politiek-bestuurlijke aangelegenheden, samenwerkingsrelatie tussen bestuur en ambtelijke organisatie en het bewaken van de realisatie van het collegeprogramma.

Eind december 2020 heeft de gemeenteraad unaniem besloten om de organisatie op korte termijn te stutten en verstevigen. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld, onder meer voor het structureel op orde brengen van de personele capaciteit. Zo kunnen de ambities uit het college- en raadsprogramma worden gerealiseerd. Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld om tijdelijke inzet te plegen om een inhaalslag te maken en om de stuurrollen in de organisatie vorm te geven.


De gemeente

De gemeente Hardinxveld-Giessendam telt ruim 18.000 inwoners. De gemeente kenmerkt zich door een gemeenschap van betrokken ondernemers en inwoners die maatschappelijk actief zijn. Het ligt centraal langs de A15 en heeft maar liefst 3 treinstations. Hardinxveld-Giessendam is sinds 2018 onderdeel van de regio Drechtsteden waarin we actief met elkaar samenwerken.

Als gemeente staan we voor een aantal grote uitdagingen, zoals een ambitieus woningbouwprogramma, het begeleiden van de energietransitie, de implementatie van de Omgevingswet en het herijken van burgerparticipatie. Om die te realiseren hebben we jou nodig. 


Wat ga je doen?

Je stelt een plan van aanpak op naar aanleiding van de aanbevelingen van het extern onderzoek. Je werkt hierin nauw samen met de gemeentesecretaris en manager bedrijfsvoering en laat je voeden door de organisatie. Dit plan richt zich op cultuuraspecten en sluit aan bij ons concept van zelforganisatie. Het plan geeft helderheid over de verandering die de organisatie te wachten staat en wat hier concreet voor moet gebeuren.

Om input op te halen voor het plan van aanpak ga je in gesprek met collega's over de cultuur van de organisatie en haalt op waar ze energie van krijgen. Daarbij bespreek je ook met hen wat beter kan. Je signaleert patronen in de cultuur van de organisatie.

Vanuit jouw vakkennis sta jij aan het roer bij de implementatie van het door jou opgestelde plan van aanpak. Je brengt de processen voor de doorontwikkeling van de organisatiecultuur op gang. Hierbij geef je sturing aan het in te richten veranderteam. Je houdt de organisatie een spiegel voor en gaat waar nodig het goede gesprek aan. Je weet de organisatie mee te nemen in de cultuurverandering en hebt ervaring in het omgaan met weerstand.

Ten slotte zorg je ook voor een duurzame verandering in de organisatie. Je ondersteunt collega's bij nieuwe situaties die zich voordoen in de nieuwe cultuur en geeft gevraagd en ongevraagd feedback. Tijdens de implementatie geef je adviezen om de gecreëerde cultuur in de organisatie te verankeren en te borgen in processen. Dit doe je samen met de manager bedrijfsvoering.


Wat neem je mee?

We zoeken een cultuurcoach die de verbinding versterkt tussen de positieve aspecten van onze familiecultuur (zoals loyaliteit, betrokkenheid en inzet) en resultaatgerichtheid. Je brengt hiervoor expertise en ervaring mee over gedrag en cultuur. Je moet de organisatie mee kunnen nemen in je strategie en een beweging op gang brengen. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de (zelf)organisatie. Daarom stellen we de volgende eisen aan het profiel voor deze functie:

  • Kennis van en ervaring met het duurzaam veranderen van organisatiecultuur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
  • Je hebt een objectieve benadering en beschikt over een helikopterview;
  • Je bent zelfstandig en staat stevig in je schoenen;
  • Je bent veelzijdig en kan eenvoudig schakelen tussen rollen (adviseur, coach, initiator etc.);
  • Ervaring met / kennis over werken in de Drechtsteden is een pre.


We zoeken een collega die proactief en resultaatgericht is. Door je toegankelijkheid en het zoeken van verbinding breng je de cultuurverandering op gang en tot stand. Jouw empathisch vermogen, overtuigingskracht en omgevingsbewustzijn helpen je daarbij. Je brengt een goede dosis lef mee en hebt van nature gezag. Je bent doortastend en daadkrachtig. Je communiceert open en helder en geeft (en ontvangt) gevraagd en ongevraagd feedback.

 

De aanvang is bij voorkeur op korte termijn. We bieden je een centrale plek binnen onze organisatie voor gemiddeld 20 uur per week. Bij de start zal dit rond de 24 uur liggen en naarmate het traject loopt, bouwen we dit af naar 16 uur. Het is jouw doel om de cultuurverandering zodanig te realiseren binnen onze organisatie, dat wij uiteindelijk zonder cultuurcoach kunnen en medewerkers zelf de gewenste cultuur verder brengen.


Sollicitatie deadline is 20-4 om 10:00 uur en de opdracht kan verlengd worden tot max 2 jaar.

Similar projects

+ Search all projects