Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Contractmanager Beschermd Wonen/Opvang (zzp)

Posted Jan 5, 2023
Project ID: YIS 9126398
Location
Groningen, Groningen
Hours/week
36 hrs/week
Timeline
5 months
Starts: Jan 16, 2023
Ends: Jul 1, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jan 13, 2023 12:00 PM

Startdatum: zsm

Duur: 6 mnd

Inzet: 32-36 uren

Schaal 11, CAO Gemeenten


Voor de gemeente Groningen, directie Maatschappelijke Ontwikkeling, zijn wij op zoek naar een Contractmanager Beschermd Wonen (BW)/Opvang (O).

Achtergrondinformatie

Binnen de gemeente Groningen en voor de regiogemeenten bij de directie Maatschappelijke Ontwikkeling wordt er extra ingezet op de versnelling transformatie sociaal domein. Ze willen nog meer in control komen, zodat ze beter kunnen sturen op de tekorten in het sociaal domein en hun (transformatie)doelen kunnen behalen. Dit vraagt om een combinatie van andere sturing, prioritering, focus en een aanvullende investering in capaciteit.

Met het invullen van deze opdracht zul je samen met je andere collega’s op de diverse terreinen binnen het sociaal domein een bijdrage leveren aan nog meer impact voor de inwoners.  De afdeling Contractering (CMO) is continu in ontwikkeling. Ze stellen de leefwereld van de burger centraal, met een meerjarige, integrale (wijkgerichte) aanpak. Ze willen de zelfredzaamheid bevorderen en de sociale basis versterken. Hiervoor is het nodig om het inzicht te verbeteren en ook het gesprek te versterken en sturing te geven aan de samenhang en kwaliteit van de voorzieningen t.b.v. transformatie.  Ze willen dit bereiken door contractmanagement verder te professionaliseren. Meer te handelen vanuit maatschappelijke coalities en het aangaan van lange termijn partnerships, werken van buiten naar binnen en de transitie in denken van contractmanagement naar accountmanagement. De basis is een goed contract, maar hun doelen gaan ze bereiken samen met hun stakeholders. Ze noemen dit Waardegerichte Samenwerking.  Belangrijke waarden die ze hierbij hanteren zijn vertrouwen, samen, transparantie en ruimte.

Wat worden jouw taken?

Er wordt gezocht naar een contractmanager voor allerhande regulier contractmanagement taken,die daarnaast:

  • Mee kan denken over de inrichting en optimalisatie contractmanagement BW/O;

  • Een ontwikkelingsrichting voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) kan vormgeven samen met samenwerkingspartners en regiogemeenten met als resultaat nieuwe opdrachtverstrekking via Programma van Eisen (PvE’s) en dienstverleningsovereenkomsten (DVO,s);

  • Een ontwikkelingsrichting OGGZ kan vormgeven samen met samenwerkingspartners en specifiek de gemeente Groningen met als resultaat nieuwe opdrachtverstrekking via PvE’s en DVO’s;

  • En PvE Mensenhandel kan inbedden in de organisatie;

  • Uitvoering kan geven aan contractmanagementtaken BW in samenwerking met betrokken collega-contractmanagers;

  • Mogelijk ook overige uitvoering kan geven aan afzonderlijke subsidies.

Door deze tijdelijke opdracht krijgt het team van 4 contractmanagers de ruimte voor de ontwikkeling op dossiers. Voor BW zijn dat bijvoorbeeld accountplannen, ontwikkelopdrachten en de opstart van een regionale inkoopcommissie. Bij subsidies zien ze hun focus vooral liggen op de fusiepartijen en aanscherping van PvE’s in het

kader van de 24-uurs opvang. Ook daar zal de contractmanager ingezet worden op enkele dossiers. Naast aanscherping van de PvE’s volgt ook nog een opdracht om een kostenonderzoek te gaan houden binnen de opvang; dat is gericht op herijking van huidige budgetten naar reële kosten. De contractmanager kan dit of zelfstandig uitvoeren of in duo met een zittende contractmanager.

Wat vragen wij van jou?

Als contractmanager werk je op meerdere aandachtsgebieden. De afdeling contracteert aanbieders en instellingen via subsidie of inkoop. Op dit moment zijn ze specifiek op zoek een (ervaren) contractmanager met aandachtsgebied BW/O.

  • Als contractmanager ben je een echte vakspecialist! Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau (in bedrijfseconomische richting). Daarnaast beschik je over relevante financiële kennis,juridische kennis van wet- en regelgeving en brede kennis van het Sociaal Domein.

  • In de functie van contractmanager krijg je te maken met bestuurders, politici en andere collega’s. In dit (politieke) krachtenveld komen uiteenlopende stakeholders op voor hun eigen belangen. Het is belangrijk dat je weet hoe dit krachtenveld werkt en hoe je invloed kan uitoefenen met behoud van de onderlinge relaties.

  • Wij zoeken een ervaren contractmanager die een toegevoegde waarde kan leveren op de ontwikkeling van de diverse processen binnen het Sociaal Domein. Je bouwt relaties op, je stimuleert de transformatie en legt in- en extern de verbindingen.

  • Je bent kritisch op afwijkingen van de geleverde prestaties, analyseert en beoordeelt financiële rapportages en je kunt bijdragen aan het oplossen van incidenten, meldingen en klachten en waar nodig interveniëren en/of escaleren.

Bedrijfsinformatie

De contractmanagers zijn werkzaam bij de afdeling Contractering van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling en werken van daaruit voor het regionale programma Beschermd Wonen en Opvang.  Het is een afdeling van zo’n 25/30 medewerkers, met een mix van expertise en vaardigheden. De afdeling is de verbindende schakel tussen de gemeentelijke velden beleid, financiën en bestuur en de instellingen/aanbieders op verschillende niveaus.

Similar projects

+ Search all projects