Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance business implementatie-/transitiemanager (zzp)

Posted Feb 16, 2023
Project ID: YIS 9128574
Location
Den Haag , Zuid-Holland
Duration
7 maanden
(Mar 1, 2023 - Sep 30, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Feb 20, 2023 9:00 AM

Startdatum z.s.m. tot 30/9/2023 met de optie om te verlengen

36 uur per week

Max tarief is €94,- per uur

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


De business implementatiemanager / transitiemanager is de sparringpartner van de business change managers en op managementniveau een geaccepteerd gesprekspartner. 


De implementatiemanager / transitiemanager is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Vertalen van de informatie-visie naar de benodigde organisatieverandering;

 • Bepalen van de benodigde implementatie en transitie strategie voor de burger én professional;

 • Bepalen hoe de beoogde baten en doelstellingen gerealiseerd worden;

 • Inrichten sturing op KPI’s waaraan de kwaliteit van de dienstverlening is af te lezen en is te verbeteren;

 • In kaart brengen van de impact van de beoogde veranderingen op de business organisatie, processen en werkwijze vanuit de IST situatie;

 • Creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het uitvoeren van succesvolle implementatie en verbeteringen;

 • Zorgen dat medewerkers en leidinggevenden geïnformeerd zijn over de veranderingen en de nieuwe werkwijze kennen en kunnen uitvoeren;

 • Borgen dat de burgers op een goede manier worden geholpen met de nieuwe dienstverlening en hierin waar nodig worden voorbereid en begeleid;

 • Organiseren en regisseren van benodigde gedrags-/cultuurverandering bij medewerkers en leidinggevenden a.g.v. meer digitale en transparante dienstverlening;

 • Uitvoeren, monitoren en rapporteren van mitigerende risicomaatregelen en het oplossen van issues bij de implementatie/transitie;

 • Onderhoudt actief contacten met opdrachtgever, lijnmanagement, eindgebruikers, projectteams;

 • Werkt nauw samen met het projectteam dat verantwoordelijk is voor de oplevering en inrichting van de nieuwe dienstverlening;

 • Bewaakt dat de beoogde business baten, doelstellingen en veranderingen tijdig worden gerealiseerd;

 • Rapporteert aan de het business change management platform.Context:

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ambitie om de dienstverlening aan de Haagse burgers te verbeteren door deze diensten zo snel, efficiënt en rechtmatig mogelijk te leveren en de burger daarbij optimaal te bedienen. Om dit te kunnen bereiken, is het nodig om de dienstverlening voor de burger en door de professional te vernieuwen en te digitaliseren.


 • Digitale dienstverlening waarbij de burger snel en makkelijk wordt geholpen op een transparante manier. De burger kan hierbij op ieder moment zijn vraag kwijt;

 • Processen worden op een zaakgerichte manier ingericht wat ondersteunend is aan een transparante dienstverlening. De burger en professional kunnen op ieder moment alle informatie die hoort een (aan)vraag of mutatie op een eenduidige manier terugvinden;

 • De burger wordt centraal gezet waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen in de burger;

 • Er wordt gewerkt volgens de bedoeling waarbij wordt gewerkt volgens de geest van de wet in plaats van volgens de letter van de wet.Functie-eisen:

De kandidaat dient te beschikken over een stevig profiel op managementniveau met ruime aantoonbare relevante kennis en ervaring op het gebied van business implementaties en transities.

 • WO werk- en denkniveau;

 • Aantoonbare ervaring in en businesskennis van het gemeentelijk sociaal domein;

 • Op inhoud zeer goed op de hoogte van de bedrijfsprocessen, dienstverlening en wettelijke kaders binnen het sociaal domein;

 • Aantoonbare werkervaring met het inrichten en uitvoeren van veranderprocessen i.r.t. digitalisering;

 • Ruime leidinggevende ervaring;

 • Ervaring met batenmanagement.

   Persoonskenmerken

 • Resultaatgericht waaronder goed plannen en organiseren;

 • Netwerken en verbinden;

 • Organisatiesensitiviteit en inlevingsvermogen;

 • Overtuigingskracht; helder en krachtig communiceren op basis van de inhoud.

Similar projects

+ Search all projects