Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsmedewerker (zzp)

Posted Mar 3, 2023
Project ID: YIS 9129622
Location
Someren , Noord-Brabant
Duration
9 maanden
(Mar 20, 2023 - Dec 31, 2023)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 10, 2023 12:00 PM

Startdatum 20 maart 2023

Einddatum 31 december 2023

Functieschaal 10

Aantal uur per week 16

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Team Openbare Ruimte

Team Openbare Ruimte werkt aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, binnen en buiten de bebouwde kom van Someren. Het team is verantwoordelijk voor groen, afval, water en riolering en wegen en verkeer. Ook neemt het team verantwoordelijk voor het programma Onweerstaanbaar Someren (klimaatadaptatie) en de Gebiedsgerichte Aanpak Groot Strabrecht (Natura 2000).

Openbare Ruimte valt onder de afdeling Beheer & Uitvoering, waar ook de teams Gebouwbeheer en Handhaving deel van uitmaken. Afdelings-overschrijdend werk je, daar waar nodig, samen met de afdelingen Bedrijfsvoering, Beleid en Dienstverlening. We kennen een open cultuur met een laagdrempelige sfeer met korte lijntjes, zodat we met alle neuzen dezelfde kant op een succesvolle samenwerking kunnen realiseren.

Een greep uit jouw veelomvattende takenpakket:

-Het coördineren van en sturen op het gehele proces van verkeer/mobiliteit, waarbij je samenwerkt en spart met samenwerkingspartners, uitvoerende partijen en regiocollega’s;

-Het ontwikkelen van beleid en het integraal vaststellen daarvan middels overleggen met het onder andere het management en college;

-Het initiëren van en sturing geven aan projecten;

-Afhandelen (inventariseren) klachten/ vragen burgers/collega’s over oa. parkeren, verkeersveiligheid, (tijdelijke) verkeersmaatregelen, mobiliteit en afhandelen aanvragen;

-Vraagbaak verkeer/mobiliteit voor team/organisatie;

-Het initiëren van en regie voeren op bewustwordingscampagnes;

-Het signaleren van (landelijke) trends en ontwikkelingen en deze vertalen naar informatie, kaders, beleid en actiepunten;

-Het verzorgen van rapportages, data en kengetallen, alsmede het vertalen hiervan naar concrete adviezen;

-Ondersteuning bieden bij de implementatie van besluit of nieuw beleid in de breedste zin van het woord.

Gezien de grote variatie aan werkzaamheden op de afdeling Openbare Ruimte verwachten we dat je interesse niet alleen ligt in bovengenoemde thema’s, maar ook de kwaliteit van de openbare ruimte en verduurzaming. Hiermee kun je gemakkelijk verbinding leggen met collega’s en participeren in afdeling-overstijgende projecten.

Dit breng je mee:

-Je beschikt over een relevant diploma op hbo-/wo-niveau in de richting van verkeer;

-Je beschikt over enkele jaren relevante werkervaring als verkeerskundige of beleidsmedewerker verkeer;

-Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, waarmee je in staat bent om tegenstrijdige belangen te signaleren en om knopen door te hakken.

-Je gelooft in burgerparticipatie en niet bang om te overleggen met inwoners en andere belanghebbenden;

-Je bent in staat theorie aan de praktijk te koppelen om zodoende tot concrete en uitvoerbare voorstellen te komen.

Similar projects

+ Search all projects