Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsadviseur leefbaarheid openbare ruimte (zzp)

Posted Jul 4, 2022
Project ID: YIS 9117370
Location
Nieuwerkerk aan den IJssel , Zuid-Holland
Duration
11 maanden
(Sep 5, 2022 - Jul 31, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 26, 2022 2:00 PM

Startdatum zsm

Duur opdracht: 1 jaar, met optie tot verlenging

Aantal uur per week: 36 uur per week

Indicatie uurtarief: marktconform

Deadline voor het aanbieden van kandidaten: n.v.t. Goede kandidaten worden na het aanbieden voorgedragen.

 

 

Ben je bekend met meerdere facetten binnen het beheer van de openbare ruimte? 

Schrijf jij mee aan de beheervisie Buitenruimte voor Zuidplas? Denk je mee in de regiegroep voor de realisatie van het nieuwe 5e dorp? 

Vind je het leuk om binnen de focusgroep Leefbaarheid van het cluster IBOR om samen met de collega’s vraagstukken op het gebied van groen, biodiversiteit, spelen op te pakken? Krijg je energie om als adviseur projecteisen op te stellen en deelproducten te toetsen voor en binnen onze IBOR-reconstructieprojecten? Word dan beleidsadviseur bij Zuidplas: de gemeente die je laat groeien! 

 

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!

Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 12 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch. 

 

Je werkzaamheden

Het cluster IBOR is onderverdeeld in de Ingenieursdienst Zuidplas en Beheer Openbare Ruimte met de focus op Techniek en Leefbaarheid. Binnen de focusgroep Leefbaarheid worden de ‘zachtere’ assets en diensten beheerd en geregeld. Denk aan de groenvoorziening, biodiversiteit, bomen, spelen, straatmeubilair, begraafplaatsen en buitensportaccommodaties. Maar ook verschillende diensten zoals zwerfvuil en reiniging, graffitibestrijding, dierenwelzijn, de begraafplaatsregistratie en verschillende andere leefbaarheidsvraagstukken.

 

Hoe wordt beheer bewust ontwerpen en ontwerp bewust beheren vormgegeven binnen het nieuwe 5e dorp in Zuidplas? Hoe gaan we strategisch beleid vertalen naar operationele toepassingen in de buitenruimte? Hoe houden we de balans van droge voeten en een kwalitatief goed betaalbare groenomgeving? Op basis van welke criteria gaan we welke wijk integraal aanpakken voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte? Zomaar een paar belangrijke vragen waar we bij de gemeente Zuidplas een antwoord op moeten vinden. In deze functie ben je samen met je collega beleidsadviseurs en beheerders verantwoordelijk voor het integrale beheer van de openbare ruimte in de gemeente Zuidplas. 

 

Je bent als generalist inzetbaar op de verschillende beleidsterreinen, maar jouw taakaccent ligt op het gebied van de Leefbaarheid zoals groen, spelen, biodiversiteit en begraafplaatsen.

Als Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte leefbaarheid adviseer je over ruimtelijk beleid in relatie tot het beheer van de openbare ruimte, geef je in samenspraak met de assetbeheerders het beleid vorm en zorg je dat dit goed verankerd wordt. Communicatie en participatie maar ook interne afstemming en contacten met uitvoerende partijen zoals ingenieursbureaus zijn belangrijke aspecten in de functie.

 

De taken die je verricht zijn o.a.

 

•   Het geven en bieden van advies en ondersteuning van collega’s, projectleiders, manager en bestuur, rekening houdend met actuele maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen rondom groen, spelen, biodiversiteit en begraafplaatsen;

•   Het werken aan integrale dossiers en het adviseren van collega’s bij projecten of vergunningaanvragen in je vakgebied; 

•   Het formuleren van integraal gemeentebeleid in samenspraak met collega’s ten aanzien van groen, spelen , biodiversiteit en begraafplaatsen;

•   Je beantwoordt vragen, meldingen op het gebied van de leefbaarheid

•   Je levert vanuit je vakinhoudelijke expertise een bijdrage aan de doorontwikkeling van beheer openbare ruimte binnen het cluster;

•   Vertegenwoordigt cluster IBOR binnen de organisatie en bij belangrijke partnerorganisaties vanuit de inhoudelijke integrale agenda Leefbaarheid. 

 

Je profiel

Als medewerker van de gemeente Zuidplas beschik je over de kernwaarden verbindend, open, energiek en lef. 

Je bent vernieuwend en geeft richting en wil meedenken over de veranderingen van morgen en de ontwikkeling waar de organisatie zich in bevindt. Je bent politiek en maatschappelijk betrokken en wilt jouw bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving van de inwoners van de gemeente Zuidplas. Je toont eigenaarschap door zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan oplossingen, in te zetten acties en het bereiken van resultaten. Je bent kwaliteitsbewust, stelt hoge eisen en normen aan de kwaliteit van jouw werk. 

Jouw plannen, producten of diensten voldoen aan de verwachtingen van je omgeving. Dit alles doe je in goede samenwerking met je collega’s.

 

•   Voor deze functie is een HBO werk- en denkniveau een vereiste;

•   Je bent een strategische en oplossingsgerichte denker. Uiteraard beschik je over goede bestuurlijke en politieke sensitiviteit.

•   Adviserend bij ruimtelijke en/of verkeerskundige ontwikkelingen in de ontwerpfase op het gebied van groen, spelen, biodiversiteit en begraafplaatsen;

•   Adviserend bij de technische voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van cultuurtechnische projecten;

•   Bijdrage leveren aan integrale beleidsontwikkelingen van de openbare ruimte, gekoppeld aan het bestuurlijke en politieke proces;

•   Richtinggevend en projectsturen inzake de realisatie van ontwerpplannen en meervoudige beheer- en projectplanplannen;

•   Adviserend voor de contractvorming en aanbesteding van werken aan derden en mede aanbesteden op het gebied van beheer openbare ruimte;

•   Je hebt het vermogen over de vele vakgebieden die raken aan IBOR heen te kijken en weet daarin hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.

•   Ervaring met fusiegemeenten bestaande uit meerdere dorpskernen

 

Similar projects

+ Search all projects