Gemeenteprojecten

Freelance Adviseur RO

Geplaatst 16 apr. 2021
Project ID: YIS000625
Plaats
Zwijndrecht
Duur
3 maanden
(26 apr. 2021 - 26 jul. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Wat ga je bij ons doen?

Als planologisch jurist bij onze gemeente ben je zowel inhoudelijk, procesmatig en programmatisch bezig, onder andere met het omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Awb en de Gemeentewet. Je gaat voor ons diverse (complexe) planologisch juridische dossiers behandelen en coördineert deze. Je bent in staat om buiten het werkveld van de afdeling RO te kijken en andere vakafdelingen te bewegen en collega's te enthousiasmeren. Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van zienswijzen, bezwaar-, beroep-, en hoger beroepszaken en je bent in staat om collega's te coachen en te stimuleren.

 

Je bent integraal verantwoordelijk voor een goede inbedding van kennis en know how m.b.t handhavingszaken die spelen in het Buitengebied en reguliere handhavingszaken. Bestemmingsplannen en/of omgevingsplannen kun je verder in procedure brengen. Daarbij geef je ook gevraagd en ongevraagd advies aan collega's binnen en buiten de afdeling, het college van B&W en de raad. Dit doe je over juridische mogelijkheden en -onmogelijkheden, zonder daarbij aan het maatschappelijk effect voorbij te gaan.

 

Je bent aanspreekpunt voor de collega's van de afdeling en andere afdelingen als het gaat om publiekrechtelijke onderwerpen. Waar nodig verstrek je gevraagd en ongevraagd mondelinge- en schriftelijke informatie vanuit het vakgebied aan interne en externe klanten. En voert overleg met diverse interne en externe samenwerkingspartners en hebt een groot netwerk waar we uit kunnen putten. Ook zorg je er voor dat er sprake is van een uitmuntende dossieropbouw. Vanuit een inhoudelijke en strategische invalshoek wordt geadviseerd in bredere ontwikkelingsgerichte ontwikkelopgaven.

 

Naast al deze zaken vragen wij ook aan jou om het Ruimtelijke Intake kwalitatief sterk te houden. Als voorzitter neem je het voortouw om tot een gedegen en integraal advies te komen over (on) haalbaarheid van ontwikkelplannen. Je hebt een grote rol om verbinding te houden met de Taskforce Gebiedsontwikkeling Woningbouw en denkt strategisch actief mee in mogelijkheden. Daarnaast verwachten wij ook dat je de sparringpartner van je directe collega's bent en van de Jurist Omgevingsrecht en dat jullie elkaar kunnen vervangen als dit nodig is. Hierbij kan het noodzakelijk zijn dat je in een soms relatieve kort tijd juridische dossiers eigen moet maken.


Wat neem jij mee?

  • WO werk- en denkniveau;
  • Minimaal 2 jaar werkervaring in voornoemde of soortgelijke functies bij een gemeentelijke organisatie;
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Wro, Omgevingsrecht, Wabo, MOR, BOR, WOB, BIBOB, Gemeentewet en Awb);
  • Zelfstandig kunnen oppakken en uitvoering geven aan de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en Onteigeningswet;
  • Je kunt overweg met Plansoftware;
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Het opstellen van kwalitatief hoogwaardige processtukken kost je geen moeite;
  • Coaching vaardigheden;
  • Ruime ervaring in procesvertegenwoordiging bij de bezwarencommissie, Rechtbank en Raad van State;
  • Ruime ervaring met projectmatig werken, het leiden van ruimtelijke projecten en begeleiden van initiatiefnemers.

 

Je bent breed inzetbaar en altijd actief bezig met jouw eigen ontwikkeling die je ook inzet voor de organisatie. In je DNA heb je in ieder geval het vermogen om effectief te kunnen samenwerken, ben je verantwoordelijk en iemand waarop collega's en bestuur kunnen bouwen. Communicatie en verbinding maken zijn voor jou vanzelfsprekend en je durft out of the box te denken. Waar nodig zet jij jouw natuurlijke sturingsmethodieken in om mensen mee te krijgen. Tot slot heb je een doelgerichte aanpak, beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ben je een echte teamplayer.

 

Waar kom je te werken?

Als Planologisch Jurist ben je werkzaam op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze afdeling bestaat uit 45 medewerkers. De afdeling bestaat uit 2 teams: Team Beleid en Accounts en Team Ruimtelijke Ordening. Jij komt te werken in het team Ruimtelijke Ordening dat bestaat uit 23 medewerkers. Binnen het Team Ruimtelijke Ordening houden we ons bezig met GEO, planologie, advisering op en verlenen van omgevingsvergunningen, handhaving en juridische advisering.

 

Wie zijn wij?

De gemeente Zwijndrecht stimuleert samenwerking bij de uitvoering van het werk tussen en met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Wij zien hen niet meer als klanten met vragen, maar als belangrijke partners met kennis en kunde.

Wij geloven in de kracht van de samenleving voor antwoorden op (toekomstige) maatschappelijke vragen en opgaven. Als gemeente hebben we hierbij de kennis, initiatieven, nieuwe ideeën en inzet vanuit de samenleving nodig. Samen zijn we beter in staat om te reageren en in te spelen op dit soort opgaven.

 

In Zwijndrecht noemen wij deze manier van werken samenlevingsgericht werken. Wij willen ons hierin de komende tijd verder ontwikkelen. Wij zoeken collega's die hieraan hun steentje willen bijdragen!


Sollicitatie deadline is 22-4 om 09:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten