Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adjunct afdelingsmanager veiligheid (zzp)

Posted Oct 7, 2022
Project ID: YIS 9121939
Location
Almere, Flevoland
Hours/week
20 hrs/week
Timeline
3 months
Starts: Oct 10, 2022
Ends: Dec 31, 2022
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 10, 2022 12:00 PM

Startdatum inzet: zsm

Einddatum inzet: 31-12-2022

Uren per week: 20

 

Samen sturen op verbeelding, verbinding en ontwikkeling om zo samen met de stad dromen en initiatieven van anderen mogelijk te maken. Als adjunct afdelingsmanager vervul je hierin een essentiële rol. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, inspirerende adjunct afdelingsmanager die samen met ons leiding wil geven aan de afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid & Strategie (BVLS) van de gemeente Almere. Openheid, vertrouwen, scherpte, elkaar inspireren, vervangen en helpen zijn daarbij kernbegrippen. 

 

Wat ga je doen?

Als adjunct afdelingsmanager ben je met de afdelingsmanager en de andere adjuncten verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de afdeling. Samen verdelen we de aandachtsgebieden van de afdeling. Jij bent in gezamenlijkheid met de afdelingsmanager verantwoordelijk voor het aandachtsgebied ‘veilige stad’. In dit onderdeel wordt door 20 professionals op basis van het Actieplan Veiligheid 2019- 2022 toegewijd gewerkt aan veilige wijken, ondermijning, zorg & veiligheid en crisisbeheersing. Van dit onderdeel Veiligheid stuur je circa veertien medewerkers direct aan. 

Daarnaast ben je inhoudelijk strateeg op het gebied van Veiligheid en pak je als zodanig zelf ook veiligheidsvraagstukken op. Je hebt een spilfunctie in de afdelingsbrede verbinding door middel van de integrale rapportages, zoals het jaarplan van de afdeling en het werken aan afdelingsoverstijgende organisatiebrede opgaven. 

Solliciteren Netwerkgesprek Opgaven van de afdeling zelf zijn onder meer: Verder versterken van de visie, koers en strategie van de afdeling in relatie tot politiek-bestuurlijke ambities, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Versterken informatiegestuurd werken. Versterken en sturen op verbinding en samenwerking binnen de afdeling en in relatie tot andere afdelingen en partners en bewoners in de stad. Creëren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van (werk- )processen binnen de afdeling.

 

https://veilig.almere.nl/

 

Meer over de afdeling

De afdeling BVLS is een veelzijdige afdeling. De afdeling ondersteunt het bestuur en de concerndirectie in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Dit doet zij in verbinding met de interne organisatie en partnerorganisaties, bewoners en ondernemers. Met de inzet op veiligheid en leefbaarheid heeft de afdeling directe invloed op het woon- en leefgenot van de Almeerders. De afdeling BVLS bestaat uit ruim 100 gemotiveerde professionals die met elkaar zorgen voor kwaliteit, een goede sfeer en een hoge productiviteit. Het management van de afdeling bestaat uit een afdelingsmanager, twee collega adjunct afdelingsmanagers en een groepsmanager. De afdeling heeft de aandachtsgebieden ‘bestuur van de stad’, ‘staat van de stad’ en ‘veilige stad’.

 

Wie ben jij?

Je bent een inspirator voor de afdeling en in staat om de integraliteit met andere taaken beleidsvelden te versterken. 

Je bent omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om te gaan met politiek-bestuurlijke complexiteit en tegenstrijdige belangen. Je gaat voorop in de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Samen met je collega managers zet je de gemeenschappelijke koers uit en geef je richting en betekenis aan de ontwikkeling van de afdeling. Hierbij geef je continu impulsen aan het verbeteren van de prestaties van de afdeling. Je kent de gebaande paden, maar durft daar ook van af te wijken. 

Je weet niet alleen de lijnen uit te zetten, maar het is voor jou vanzelfsprekend dat je dit ook op scherpe, pakkende en compacte wijze aan het papier weet toe te vertrouwen. Als strateeg op het gebied van Veiligheid onderscheid je je door visie, strategisch inzicht, overzicht en doorzicht. Als procesmanager heb je organisatie- en structurerend vermogen en goed gevoel voor verhoudingen en organisatie- en politiek-bestuurlijke processen. Je inspireert door persoonlijke invulling van leiderschap waarbij je wordt gezien als drager van het proces van organisatieontwikkeling en je bent in houding en gedrag een voorbeeld voor de gewenste manier van (samen)werken. 

Je geeft vanuit vertrouwen ruimte voor het realiseren van opgaven en ontwikkelingen, stuurt alleen bij waar nodig en draagt bij aan het continu leren en reflectief handelen. Je durft hierin ook jezelf kwetsbaar op te stellen en te leren van ervaringen en zelfreflectie.

 

Wat heb je verder in huis?

Je functioneert op academisch werk- en denkniveau en hebt brede en diepgaande kennis en expertise op het veiligheidsdossier. Dit betekent dat je ervaring hebt in het werken met onze externe partners op dat terrein; politie, OM en Veiligheidsregio, maar ook andere gemeenten en de betreffende departementen - Justitie en Veiligheid voorop.

Similar projects

+ Search all projects