Gemeenteprojecten

Beleidsondersteuner Afval

Geplaatst 26 jan. 2021
Project ID: YIS000399
Plaats
Deurne
Duur
5 maanden
(7 feb. 2021 - 30 jun. 2021)
Tarief
0 - 70 €/hr

Diverse werkzaamheden op het gebied van taken rondom afval, milieua, contracten, facturenstroom, contacten met leveranciers, samenwerkingspartners, beheer afspraken, opvolging en uitvoering van afspraken.


Tijdelijk wegwerken achterstallige werkzaamheden. We zijn aan het onderzoeken of er een structurele functie nodig is voor de toekomst aanvullend op wat er nu is. Dit betekent dat naast op orde brengen er ook gekeken wordt naar de taken, hoe deze uitgevoerd kunnen worden en geborgd moeten worden voor de toekomst. Handig, effecient werken en dit doorvoeren in het werk.


Functiereeks Beleid:

Het adviseren over,ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.


Functiegroep Uitvoering:

Het adviseren over, uitvoeren en/of toepassen van vastgesteld beleid en/of wet- en regelgeving, producten en diensten. Binnen de functiegroep ligt de nadruk op het uitvoeren van technische of specialistische taken. De uitvoering wordt getoetst aan voor het beleidsterrein geldende kaders, besluiten, kwaliteitsnormen en protocollen.


Overwegende functiekenmerken:

·        voert beleid uit waarbij sprake is van een beperkte interpretatieruimte

·        heeft inzicht in de praktische context en uitwerking van het beleid

 

Resultaatgebied 1: Uitvoering 

·        verzorgt intake, toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving

·        verzorgt de afhandeling van de formele besluitvorming

·        stelt beschikkingen, rapportages, beoordelingen en correspondentie op

·        voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit op een breed terrein

 

Resultaatgebied 2: Procesbewaking

·      voert procedures, wetten en regelgeving uit op een breed terrein

·      verzamelt en beheert data en gegevens voor beleidsuitvoering

·      bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures

 

Resultaatgebied 3: Administratie

·        voert administratieve werkzaamheden uit

·        geeft voorlichting en verstrekt informatie

·        beheert en bewerkt digitale bestanden en systemen


Sollicitatie deadline is maandag 2 feb om 10:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten