Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

ZZP Beleidsadviseur / Projectleider (VROM)

Posted Oct 29, 2020
Project ID: YIS000239
Location
Westvoorne
Duration
8 maanden
(Nov 9, 2020 - Jul 1, 2021)
Hours/week
18 hrs/week
Payrate range
Unknown

De functie betreft een Projectleider / beleidsmedewerker Wonen en volkshuisvesting.

 

Eigen Indruk / Toevoeging algemeen profiel

De gemeente Westvoorne heeft tot 2019 niet veel extra mogen bouwen, maar nu moeten ze in opdracht provincie (2020) op termijn 750 woningen realiseren (deel sociaal / deel andere zaken)

 

Er is visie en beleid nodig (op basis van beleid provincie). Waarschijnlijk schuurt dit ook wat, en moet er gelobbyd worden met de provincie voor een goed resultaat. Degene die wij zoeken moet goed in staat zijn om de sociale component mee te nemen, want ook moeten er afspraken met woningbouwcorporaties en andere belanghebbenden worden gemaakt. Het gaat dus om de grote lijnen en het opstellen van de kaders en het vlottrekken van de opgaven/projecten.

 

Er is regionaal beleid (rijnmond & voorne putten) en er moet nu een vertaalslag worden gemaakt naar Westvoorne. Dus de kaders zijn er en nu is het zaak het een en ander te finetunen. Hierbij gaat het met name om de praktische zaken. Het vlottrekken van projecten en orde brengen van de opgaven. Ook zijn er al een aantal bouwopgaven waar ze mee aan de slag willen, opgaven die zich bevinden in verschillende fases.

 

Het team heeft het erg druk en degene die deze functie heeft was een solist, er is daarom een ervaren kracht nodig. Wel doet diegene het deels samen met de betrokken beleidsmedewerkers RO (stedenbouwkundige die ook als projectleider fungeert).

 

De taken bevatten met name de volgende werkzaamheden (in samenwerking met de collega’s van team RO):

 

·   Visie en beleid op het gebied van wonen en woningbouw; hoofdzaak

·   Statushouders huisvesten; bijzaak

·   Duurzaamheidsleningen beoordelen en afhandelen; bijzaak

·   Startersleningen beoordelen en afhandelen; bijzaak

·   Regionale samenwerking organiseren bijeenkomsten en vertegenwoordigen gemeente Westvoorne;

·   RAK (havenbedrijf) Gesprekspartner namens team Ruimtelijk Ordening, samen met een college van Milieu en duurzaamheid;

·   Aanbesteding projecten (woningbouw en ontwikkeling);

·   Gesprekspartner / lobby met provincie over woningbouwopgave;

·   Gesprekspartner met woonbedrijf/ woningbouw coöperaties;

·   ect

 

 

Algemene Werkzaamheden

•        Signaleert trends op en adviseert over het vakgebied.

•        Voert haalbaarheidsstudies uit.

•        Adviseert op het gebied van regionale ontwikkelingen.

•        Is (deel)budgethouder en is voor die budgetten verantwoordelijk voor het opstellen van de productenraming en de begroting en de daaruit voortvloeiende voortgangsrapportages.

•        Bewaakt, verzorgt, begeleidt en vertegenwoordigt de gemeente in procedures.

•        Onderhoudt contacten en voert prijsonderhandelingen met externen.

•        Is projectleider van dan wel neemt deel aan werk en projectgroepen.

•        Draagt zorg voor de inrichting van het project en bewaakt de beheersaspecten en de

•        integrale samenhang.

•        Stelt rapportages op over de beheersaspecten van een project.

 

Specifiek:

•        Gesprekspartner / lobby met provincie over woningbouwopgave;

•        Gesprekspartner met woonbedrijf/ woningbouw coöperaties;

•        Beleidsmedewerker wonen en volkshuisvesting, belast met o.a. dossiers:

•        Visie en beleid;

•        Statushouders;

•        Duurzaamheidsleningen;

•        Regionale samenwerking;

•        RAK (havenbedrijf);

•        Aanbesteding projecten.

 

Algemene Functie eisen

HBO - Niveau

Kennis op het vakgebied.

Kennis van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Kennis van de opbouw en werkwijze van de gemeentelijke organisatie.

Kennis van kostprijsberekeningen.

Vaardigheid in het voeren van prijsonderhandelingen.

Vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen.

Vaardigheid in het voeren van overleg.

Vaardigheid in het vertegenwoordigen van de gemeente.

Vaardigheid in het opstellen van (beleids)adviezen.

Vaardigheid in presentatietechnieken.

Vaardigheid in klantvriendelijk werken.

 

Competenties

Generiek

Externe gerichtheid

Samenwerking

 

Verantwoordelijkheid

Reflectie

Aandacht voor kwaliteit

Functiespecifiek

 

Kennis

o Kennis van het vak

Vaardigheden

o Analyseren

o Communiceren

o Belangen hanteren

o Visie ontwikkelen

 

Houding

o Abstraherend vermogen

o Samenwerken

 

Persoonskenmerken

o Loyaliteit

o Omgevingsbewustzijn

o Creatief

 

 

Eigen Indruk / Toevoeging algemeen profiel

De gemeente Westvoorne heeft tot 2019 niet veel extra mogen bouwen, maar nu moeten ze in opdracht provincie (2020) op termijn 750 woningen realiseren (deel sociaal / deel andere zaken)

 

Er is visie en beleid nodig (op basis van beleid provincie). Waarschijnlijk schuurt dit ook wat, en moet er gelobbyd worden met de provincie voor een goed resultaat. Degene die wij zoeken moet goed in staat zijn om de sociale component mee te nemen, want ook moeten er afspraken met woningbouwcorporaties en andere belanghebbenden worden gemaakt. Het gaat dus om de grote lijnen en het opstellen van de kaders en het vlottrekken van de opgaven/projecten.

 

Er is regionaal beleid (rijnmond & voorne putten) en er moet nu een vertaalslag worden gemaakt naar Westvoorne. Dus de kaders zijn er en nu is het zaak het een en ander te finetunen. Hierbij gaat het met name om de praktische zaken. Het vlottrekken van projecten en orde brengen van de opgaven. Ook zijn er al een aantal bouwopgaven waar ze mee aan de slag willen, opgaven die zich bevinden in verschillende fases.

 

Het team heeft het erg druk en degene die deze functie heeft was een solist, er is daarom een ervaren kracht nodig. Wel doet diegene het deels samen met de betrokken beleidsmedewerkers RO (stedenbouwkundige die ook als projectleider fungeert).

 

De taken bevatten met name de volgende werkzaamheden (in samenwerking met de collega’s van team RO):

 

·   Visie en beleid op het gebied van wonen en woningbouw; hoofdzaak

·   Statushouders huisvesten; bijzaak

·   Duurzaamheidsleningen beoordelen en afhandelen; bijzaak

·   Startersleningen beoordelen en afhandelen; bijzaak

·   Regionale samenwerking organiseren bijeenkomsten en vertegenwoordigen gemeente Westvoorne;

·   RAK (havenbedrijf) Gesprekspartner namens team Ruimtelijk Ordening, samen met een college van Milieu en duurzaamheid;

·   Aanbesteding projecten (woningbouw en ontwikkeling);

·   Gesprekspartner / lobby met provincie over woningbouwopgave;

·   Gesprekspartner met woonbedrijf/ woningbouw coöperaties;

·   ect

 

 

Algemene Werkzaamheden

•        Signaleert trends op en adviseert over het vakgebied.

•        Voert haalbaarheidsstudies uit.

•        Adviseert op het gebied van regionale ontwikkelingen.

•        Is (deel)budgethouder en is voor die budgetten verantwoordelijk voor het opstellen van de productenraming en de begroting en de daaruit voortvloeiende voortgangsrapportages.

•        Bewaakt, verzorgt, begeleidt en vertegenwoordigt de gemeente in procedures.

•        Onderhoudt contacten en voert prijsonderhandelingen met externen.

•        Is projectleider van dan wel neemt deel aan werk en projectgroepen.

•        Draagt zorg voor de inrichting van het project en bewaakt de beheersaspecten en de

•        integrale samenhang.

•        Stelt rapportages op over de beheersaspecten van een project.

 

Specifiek:

•        Gesprekspartner / lobby met provincie over woningbouwopgave;

•        Gesprekspartner met woonbedrijf/ woningbouw coöperaties;

•        Beleidsmedewerker wonen en volkshuisvesting, belast met o.a. dossiers:

•        Visie en beleid;

•        Statushouders;

•        Duurzaamheidsleningen;

•        Regionale samenwerking;

•        RAK (havenbedrijf);

•        Aanbesteding projecten.

 

Algemene Functie eisen

HBO - Niveau

Kennis op het vakgebied.

Kennis van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Kennis van de opbouw en werkwijze van de gemeentelijke organisatie.

Kennis van kostprijsberekeningen.

Vaardigheid in het voeren van prijsonderhandelingen.

Vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen.

Vaardigheid in het voeren van overleg.

Vaardigheid in het vertegenwoordigen van de gemeente.

Vaardigheid in het opstellen van (beleids)adviezen.

Vaardigheid in presentatietechnieken.

Vaardigheid in klantvriendelijk werken.

 

Competenties

Generiek

Externe gerichtheid

Samenwerking

 

Verantwoordelijkheid

Reflectie

Aandacht voor kwaliteit

Functiespecifiek

 

Kennis

o Kennis van het vak

Vaardigheden

o Analyseren

o Communiceren

o Belangen hanteren

o Visie ontwikkelen

 

Houding

o Abstraherend vermogen

o Samenwerken

 

Persoonskenmerken

o Loyaliteit

o Omgevingsbewustzijn

o Creatief

 

Sollicitatie deadline is maandag 11 november om 11.00 uur.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor dit project inschrijven.

Similar projects

+ Search all projects