Gemeenteprojecten

Trainee Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling aandachtsgebied Milieu bij de gemeente Reusel- De Mierden

Geplaatst 26 jun. 2020
Project ID: YIS00096
Plaats
Reusel
Duur
6 maanden (6 jul. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
36 uur/week
Tarief
0 - 55 €/hr

De gemeente Reusel-De Mierden is op zoek naar een: Trainee Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling aandachtsgebied Milieu 1 fte – 36 uur


Wie zijn wij?

Reusel-De Mierden is een relatief kleine gemeente met vier dorpskernen en 13.000 inwoners. De gemeente ligt aan de rand van de Kempen tussen Tilburg en Eindhoven en tegen de Belgische grens. Een echte Kempische gemeente met Brabantse gemoedelijkheid.

We zijn een gemeente met grote ambities. Onze gemeente loopt voorop met een nieuwe omgevingsvisie en in de transitie van de intensieve dierhouderij. We zijn een landelijke gemeente met een buitengebied dat sterk aan het veranderen is. Er zijn ruim 200 agrarische bedrijven gevestigd. De verwachting is dat veel van deze bedrijven op zoek gaat naar een andere invulling van de toekomst. Hetzelfde gebied heeft te maken met de grootschalige opwekking van duurzame energie, recreatie, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Er is veel te doen binnen onze gemeente! We richten de blik naar buiten en gaan onder de noemer Samen Doen actief aan de slag met initiatieven van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners.


Wat ga jij doen?

Jij gaat binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren in de herschikking van ons buitengebied en het creëren van een goed woon-, werk- en leefklimaat voor onze inwoners. Samen met je collega’s ontwikkel je beleid en ga je onder meer aan de slag met de transitie dierhouderij, bestemmingsplan buitengebied en de Omgevingswet. Wij willen de juiste ontwikkeling op de juiste plek; hiervoor zijn overleg en het leveren van maatwerk essentieel.


Je bent ons eerste aanspreekpunt op het gebied van milieu. Daarbij ligt het accent vooral op advisering op het gebied van dierhouderij, geur en bodem. Je maakt deel uit van ons adviesteam buitengebied. Tevens ben je onze contactpersoon voor de regionale afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) De Kempen en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Je werk bestaat verder uit het begeleiden van ruimtelijke procedures, zoals principeverzoeken en bestemmingsplannen. Je neemt deel aan multidisciplinaire projecten op lokaal en regionaal niveau. Je zet je kennis en ervaring breed in, waardoor ook andere beleidsterreinen in je resultaten aan bod komen. Je informeert en adviseert diverse partijen, waaronder je collega’s, het management en het bestuur. Je verliest de inwoners niet uit het oog.


In jouw werk heb je korte lijnen met de provincie. Je hebt regelmatig contact met de aanjagers van het provinciale ondersteuningsnetwerk voor de transitie van de intensieve dierhouderij. Je spart waar nodig met collega’s van de provincie op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Zo kun je ook met de provincie maatwerk vorm en inhoud geven.


Wat vragen wij?

Wij zoeken een bevlogen en enthousiaste collega met een groot hart voor het buitengebied. Je denkt in kansen en mogelijkheden, bent creatief, handelt proactief en durft beslissingen te nemen. Onze gemeente wil het Samen Doen met bewoners en ondernemers. Dat betekent een open en flexibele houding richting initiatieven. We verwachten dat je meedenkt over wat kan, in plaats van toetst aan wat moet. De rol van aanspreekpunt en klankbord is je op het lijf geschreven. Je hebt minimaal een HBO-diploma, bij voorkeur milieu, landbouw of ruimtelijke ontwikkeling. Je beschikt over een goede dosis boerenverstand en bent communicatief vaardig. Je hebt een brede kijk op andere vakdisciplines en bent in staat om het geheel te overzien.


Toelichting Inhuurdesk:

Zie als bijlage nog: taken trainee als projectondersteuner voor de Omgevingswet.

Inzet van de projectondersteuner is in ieder geval nodig tot 1 januari 2022, met een mogelijke uitloop van enkele maanden. Het betreft 0,3 fte, gemiddeld 10 uur per week. De trainee vult daarbij de resterende uren (0,7 fte – 26 uur) in met de taken van Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, aandachtsgebied milieu. Bij goed functioneren stroomt betrokkene na de genoemde periode volledig in de vaste fulltime functie van beleidsmedewerker.

Sign up for new opportunities

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten