Gemeenteprojecten

Technisch beheerder Vastgoed bij de gemeente Gorinchem

Geplaatst 16 sep. 2020
Project ID: YIS000168
Plaats
Gorinchem
Duur
3 maanden
(1 okt. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Ben jij zo iemand?

Voor wie ons zwembad meer is dan een bad met water,

Voor wie de garages meer zijn dan een parkeerplaats,

Voor wie cultureel erfgoed meer is dan een mogelijk UNESCO aantekening

En voor wie een haven meer is dan alleen een plaats om aan te meren…..

 

Vastgoed bij de gemeente Gorinchem

De kracht van de Gorinchem zit in haar historische vestingskarakter, haar rol als centrumgemeente voor de regio en haar diverse wijken. Dat is ook te zien aan het vastgoed dat de gemeente heeft: prachtige oude panden, een theater, een groot zwembad, veel onderwijs, gymzalen en dat verspreid over heel de gemeente. Vastgoed dat een maatschappelijke meerwaarde heeft! Van dit eigendom wordt volop gebruik gemaakt en jij pakt de dagelijkse verantwoordelijkheid van het functioneren op je. En binnen een compact cluster van 5 collega’s zorg je ook voor goed beheer.


Wat ga je doen?

In één zin ga je aan de slag met de voorbereiding, begeleidingen en uitvoering van (grote) onderhoudswerkzaamheden aan het Gorcums vastgoed.


Wat houdt dat in?

  •     Beheersing van de (beheer)budgetten.
  •     Om diverse redenen is het wenselijk om in de nabije toekomst betere keuzes te kunnen maken, een betere risico analyse te doen, veel meer bezig te zijn met de impact en slimmer met de markt om te gaan. Dat is jouw taak!
  •     Onze stad kent een prachtige verzameling van pronkstukken. Hout, metaal, beton in allerlei vormen en met een enorme geschiedenis die we graag door blijven geven. Jij maakt de juiste afwegingen ten aanzien van het beheer en onderhoud.
  •       Je kent de wet- en regelgeving waar (maatschappelijk) vastgoed aan moet voldoen. Zoals asbest, legionella en brandveiligheid. Met de omvang van onze eigendom hebben we hier ook een behoorlijke opgave liggen. Die kunnen we niet blijven aanvliegen zoals we dat nu doen, dat moet beter. Daar sta jij voor!
  •     Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van ons werken geworden. We zetten er als gemeente ook sterk op in. En vanuit het principe: goed voorbeeld doet goed volgen, investeren we al flink in de duurzaamheid van onze panden. Het gaat om energietransitie, het duurzaamheidsaspect van de onderhoudsbedrijven die we inhuren en binnenklimaat van gebouwen. Jij werkt mee aan de business cases voor deze ontwikkeling.
  •     Bij groot onderhoud is er vaak sprake van projectmatig werken. Dat kun jij!

·        Jij bent het aanspreekpunt voor het afhandelen van allerlei meldingen en klachten. Je pakt eigenaarschap!


Tot slot, je hebt ook een adviseursrol voor collega’s en soms in VVE’s. Jij kunt dus overtuigend zijn! De organisatie verschuift van een meer op beheergerichte naar een dynamisch en ontwikkelingsgerichte organisatie. Dat betekent dat initiatief nemen, lef tonen en creativiteit zeer gewaardeerd worden. In de sollicitatiegesprekken zal dit ook ruime aandacht krijgen. 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten