Gemeenteprojecten

Teamleider Sociaal Domein

Geplaatst 13 okt. 2020
Project ID: YIS000206
Plaats
Laarbeek
Duur
5 maanden
(15 nov. 2020 - 15 apr. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
0 - 80 €/hr

Als ‘teamleider sociaal team’ stuur je het Sociaal Team Laarbeek aan. Dit is een breed samengesteld team waarin alle disciplines van het sociaal domein zijn vertegenwoordigd. Je herkent wanneer extra aandacht voor medewerker of een casus nodig is. Je escaleert je op tijd naar je manager/bestuur of management van organisaties waarmee we samenwerken. Je bent je continu bewus van de positie van het team en de belangen van de gemeente Laarbeek in het netwerk.


Binnen de gemeente Laarbeek zoeken we voor de periode 15-11-2020 t/m 15-4-2020 een ‘teamleider Sociaal team’. Je vervangt de huidige teamleider die in verband met zwangerschapsverlof. Het betreft een invulling van 24u.


Wat ga je doen?

-     Functioneel leidinggeven aan een team van 26 professionals;

-     HRM taken als ziekteverwerking (deels), verlof en bezetting;

-     Samen met het afdelingshoofd Dienstverlening en Informatie en de beleidsadviseurs de ontwikkelingen in het sociaal domein vormgeven;

-     Advisering aan afdelingshoofd, MT en college van BenW, afstemming met beleidsadviseur;

-     Aanspreken en betrekken van externe partijen;

-     Begeleiding van professionals;

-     Sturing op werkprocessen, monitoring managementinformatie en kwaliteitsbewaking;

-     Bijdragen aan ontwikkeltrajecten in samenwerking met beleidsadviseurs en/of regionale collega’s.


Leiding geven

Ondersteunen en faciliteren van het Sociaal Team Laarbeek en sturen op de groei naar een gedegen positie, in samenwerking met de LEVgroep en andere partners. In staat om de balans te vinden tussen sturen op resultaten en coachen van de teams daarin.


Ontwikkeling infrastructuur operationeel veld

Werken aan de ontwikkeling van de rol van het Sociaal Team Laarbeek en de rol die ingenomen wordt t.a.v. het voorliggend veld en de niet vrij–toegankelijke vormen van zorg en ondersteuning.


Normaliseren

Werken aan normaliseren en kantelen van de zorgvraag, hierbij met name een faciliterende rol naar de uitvoerende professionals. Gesprekspartner voor beleid en bestuur en mede kartrekker communicatieplan.


Integraliteit

Sturen op de integrale aanpak binnen het Sociaal Team.


Werkprocessen

Uitlijnen werkprocessen t.b.v. de werkzaamheden van de drie subteams Jeugd / Zelfstandig Thuis / Werk- en Geldzaken.


Resultaatsturing

Monitoren kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en effecten en hierop vervolgens koersbepalend sturen. Je levert een bijdrage aan (het ontwikkelen van) datagedreven werken.


Beleidsontwikkeling

Advisering en samenwerking in beleidsontwikkeling.


Regionale Samenwerking

Afstemming Peelgemeenten en overige ketenpartners. Input geven voor ontwikkeling, ook op samenwerkingsniveau.

 

Let op: de sollicitatie deadline is vrijdag 16 oktober om 14.00 uur. Hoe eerder je solliciteert, hoe beter!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten