Gemeenteprojecten

Teamleider Jeugdhulp

Geplaatst 5 feb. 2021
Project ID: YIS000431
Plaats
Bladel
Duur
4 maanden
(28 feb. 2021 - 29 jun. 2021)
Tarief
60 - 75 €/hr

De samenwerking Kempengemeenten is op zoek ter vervanging van een zwangerschapsverlof naar een teamleider Jeughulp. Ze zoeken een collega die ervaring heeft in de rol van teamleider jeugd. De focus tijdens de vervanging ligt op : complexe Jeugdhulp, veiligheid en kostenberekening. Ervaring JIM is gewenst.

 

Startdatum : 01 maart 2021

Einddatum :30-06-2021

Uren: (8 -)16 uur per week


Plaats in de organisatie


·        Sturing geven aan het Kempenteam Jeugdhulp bestaande uit professionals met verschillende expertises. Ongeveer 9 fte

·        Legt verantwoording af aan Afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening

·        Behoort tot het Intern Management Team


Hoofdtaken in afstemming met de overige vervangers van deze taak:


·        Samenwerken intern en afstemmen met specialistische jeugdhulp organisaties, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en landelijke organisaties

·        Regie voeren over het totaal aan ondersteuning dat het Kempenteam Jeugdhulp levert of inzet

·        Werkt nauw samen met de andere leden van het Jeugdhulpteam

·        Kwaliteitsbewaking op proces en inhoud, bewaken dat de gezinsplannen effectief worden ingezet en woonplaatsbeginsel wordt toegepast.

·        Kwaliteitstoets en ondertekening beschikkingen (beslissen)

·        Signaleren van knelpunten en het ondernemen van de daarop noodzakelijke acties

·        Monitoren van casusinformatie welke kan worden doorvertaald naar beleidsinformatie

·        Het opstellen van rapportages / genereren van managementinformatie

·        Zorg dragen voor een uniforme afstemming tussen Kempenteam en LOT’s (vastleggen en bewaken procesafspraken)

·        Zorg dragen voor afstemming met specialistische hulpverlening op regionaal niveau

·        Wachtlijst bemiddeling en inzetten van doorzettingsmacht, in afstemming met professionals

·        Procesregie uitvoeren bij stagnatie in een casus

·        Samenwerking en afstemming met het Gedragswetenschapper op casusniveau

·        Beheer van en controle op budgetten voor specialistische jeugdhulp

·        Ontwikkelt samen met de beleidsmedewerkers beleid op het totale terrein van de jeugdhulp


Sollicitatie deadline is vrijdag 12 jan om 08:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten