Gemeenteprojecten

Senior Projectmanager Onderwijs en Arbeidsmarkt

Geplaatst 24 sep. 2020
Project ID: YIS000171
Plaats
Helmond
Duur
3 maanden
(12 okt. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
Unknown

Voor gemeente Helmond, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, zoeken wij ondersteuning bij de uitvoering van de (samen met onze partners) opgestelde uitvoeringsagenda onderwijs- en arbeidsmarkt.


Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. 


De uitdaging

In onze strategische agenda hebben wij gekozen voor het versterken van de economische speerpunten van Helmond. Dit gaat echter niet vanzelf. Vanuit de strategische agenda’s geven we een impuls aan de realisatie van meer banen en een betere aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt. Samen met onze partners werken we aan de vastgestelde speerpunten die bijdragen aan: “werk voor ieder talent” vanuit de werkgelegenheidsimpuls en vanuit de “uitvoeringsagenda onderwijs- en arbeidsmarkt” aan speerpunten die bijdragen aan: “talent voor ieder werk”. Beide agenda’s zijn tot stand gekomen in samenwerking met onze partners in het veld. Vanuit onze regiegroep onderwijs- en arbeidsmarkt, waar deze partners in zijn vertegenwoordigd, wordt op strategisch en tactisch niveau sturing gegeven aan de gezamenlijke opgaven. Om voortvarend met deze opgaven aan de slag te kunnen, zoeken we jou! Iemand met verstand van (deze) zaken en het liefst ook bekend in de regio. In opdracht van en in samenwerking met de programmamanager ga je met het project “Stageregio Helmond-de Peel” (werktitel) aan de slag.


Dit houdt concreet in dat je

Op de reeds ingeslagen weg, samen met de triple helix werkgroep, uitvoering gaat geven aan de planvorming rondom Stageregio Helmond-de Peel. Je zorgt voor een gedragen strategiebepaling en een gecoördineerde aansturing en doet dat binnen de context van Helmond- De Peel- De Brainportregio.


Je werkt in nauwe afstemming met de programmamanager binnen het programmateam onderwijs en arbeidsmarkt. Het programmateam is samengesteld uit collega’s vanuit verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Je doet dat in samenwerking met de betrokken partners, zoals onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het Werkbedrijf. De regionale context van samenwerkingsverbanden (Brainport Eindhoven, Innovatiehuis de Peel, Stedelijk Gebied Eindhoven, provincie) vormt hierbij nog een extra dimensie.


Het is een bijzondere functie: je hebt een aanjaagfunctie, waarbij je optimaal gebruik moet maken van de kennis en ervaring van je betrokken collega’s binnen onze gemeentelijke organisatie en van die van onze samenwerkingspartners. Zonder hiërarchische bevoegdheden kun je gemakkelijk draagvlak creëren en collega’s en partijen bewegen om input te leveren, zodat jouw resultaten behaald worden.


Wie ben jij?

Jij bent een ervaren projectleider, bent een kei in plannen en organiseren en bent resultaatgericht. Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je bent creatief en hebt goede gespreksvaardigheden. Je weet draagvlak en verbinding te creëren bij en tussen collega’s, ondernemers, opleiders en bestuurders. Je hebt vrijheid om te handelen, maar beseft dat dat altijd rust op een solide, gedeelde basis van opdracht, voortgangsbespreking en verantwoording aan de programmamanager. Je zorgt er voor dat we samen resultaat boeken op jouw opdracht. Vanwege het strategische karakter van de vraagstukken vragen wij WO- werk- en denkniveau en een achtergrond op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarkt. Daarnaast heb je meerdere jaren werkervaring als projectleider en spreek je de taal van de ondernemer en de opleider. 


Verder is het natuurlijk van belang dat je je kunt vinden in de kernnormen van de gemeente Helmond die staan voor onze cultuur:

  • Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
  • Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen
  • Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren
  • (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten