Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Senior Projectmanager Bouw / Gebiedsontwikkeling

Posted Jan 21, 2021
Project ID: YIS000389
Location
Dordrecht
Duration
1 maand
(Jan 31, 2022 - Dec 30, 2021)
Payrate range
0 - 115 €/hr

Wij zoeken een ervaren programma-/projectmanager die warm wordt van het realiseren van ruimtelijke vraagstukken en projecten. Programma's/projecten  aansturen vind jij een uitdaging en je gaat voor het beste resultaat. Wil je mooie projecten, dan kom je bij ons werken.

 

Dordrecht is de oudste stad van Holland met vele monumenten, schitterend gelegen aan De Biesbosch en omringd door prachtige rivieren. Het is een stad met ruim 120.000 inwoners. Dordrecht zet in op groei van het inwonersaantal en wil jongeren en gezinnen aan de stad verbinden. In deze college periode willen we 4000 woningen realiseren en nog eens 6000 woningen planvoorraad na 2022, en dat binnenstedelijk! Dit vraagt om integrale gebiedsontwikkelingen met oog voor alle stedelijke uitdagingen, zoals bereikbaarheid, duurzaamheid, welzijn en economie, en misschien wel de belangrijkste de Dordtse identiteit.

 

Wat ga je bij ons doen?

In het algemeen

Als ervaren programma-/projectmanager lever je een bijdrage aan de ambities van Dordrecht. Jouw programma's zijn divers en strategisch van aard. Je bent een stevige gesprekspartner op strategisch niveau, en gewend om te werken in een complexe ambtelijke en bestuurlijke omgeving.

 

Je brengt belangen en opinies van corporaties, maatschappelijke partners en gemeentelijke afdelingen samen in een gemeenschappelijk resultaat. Je bent continue aan het schakelen tussen het sociale en fysieke domein, beleid en praktijk, politiek en ambtenarij, afspraak en gewijzigd inzicht. Je overziet het groter geheel, verbindt kansen en benaderd vraagstukken integraal.

 

Jij bent integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projecten binnen het project / programma. Je geeft leiding aan diverse projectmanagers en bent verantwoordelijk voor het resultaat, de sturing, middelen, rollen, taken, bevoegdheden en rapportage hierover. Jouw focus ligt op het uitvoering geven aan de opdracht, het opzetten, organiseren van en leiding geven aan multidisciplinaire projectteams alsmede sturing en verantwoordelijkheid nemen op het te behalen resultaat.

 

Je draagt daarbij zorg voor het managen van de risico’s van project / programma en opdrachtgever, de verwachtingen van de omgeving en van afspraken met opdrachtgever, projectmanagers en met externe partners. Je stuurt op de voortgang van jouw project / programma en bent aanspreekpunt en klankbord voor projectmanagers en leden van het projectteam.

 

Jouw concrete opdracht

De Spuiboulevard van Dordrecht staat aan de vooravond van een belangrijke transitie. De ambtelijk opdrachtgever van dit programma/project is Mark van Oosterhout. Er komt een nieuw Huis voor Stad en Regio en dat geeft ruimte om op de locatie van het huidige stadskantoor te ontwikkelen naar een stedelijk woongebied. Ook CrownPoint en het pand van Yulius worden daarin meegenomen. De Zwarte Hond heeft een stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan opgesteld, op CrownPoint is een Wvg gevestigd en het bestemmingsplan voor de locatie CrownPoint ligt ter inzage.

 

Over CrownPoint zijn gesprekken met een ontwikkelaar over de mogelijkheden en ontwikkelpotentie. Daarnaast wordt er op het gebied van verkeer een aantal belangrijke ingrepen gedaan om deze transformatie mogelijk te maken. Hieronder valt het uitbreiden van de Spuihavengarage en het herinrichtingen (inclusief knip) van de Spuiboulevard. Opgavemanager Duco Hoogland is vanuit de gemeente Dordrecht ambtelijk opdrachtgever voor deze verkeersingrepen, deze vallen buiten de scope van deze opdracht.

 

Daarnaast treedt je als projectmanager ook op als opdrachtnemer voor de gebiedsontwikkeling Stationsomgeving. Dit houdt in dat deze zorg draagt voor de stukken voor de stuurgroep, input voor de P&C-cyclus, etc. Overigens betekent dat niet dat jij al deze stukken zelf behoeft te schrijven.

 

Wat neem je mee?

·        Afgeronde wo opleiding;

·        Minimaal 10 jaar ervaring en ruime kennis en van project- en /of programmamanagement in (bij voorkeur) een gemeentelijke organisatie;

·        Ruime ervaring met diverse vormen van gebiedsontwikkeling;

·        Ervaring met conceptontwikkeling en realiseren van diverse functies (als woningen, bedrijven, etc.) en met binnenstedelijke ontwikkelingen.

 

Je bent een ervaren programma-/projectmanager die van aanpakken weet. Coördineren, plannen en organiseren zit in je genen. Je bent autonoom, enthousiast en energiek. Je hebt strategisch inzicht, bent zakelijk ingesteld en een collegiale teamspeler. Je beschikt over een gezonde dosis inlevingsvermogen, organisatiesensitiviteit en zelfreflectie. Je schakelt makkelijk en hebt overtuigingskracht. Je hebt een grote mate van verantwoordelijkheid en je werkt vanuit een verbindende rol waarbij transparantie centraal staat.

 

Je brengt ruime ervaring mee in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de gemeente alsmede het doen van voorstellen. Je bent een goede netwerker en een gewaardeerd gesprekspartner en je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

 

Kortom, je hebt veel ervaring in gebiedsontwikkeling, waardoor je in staat bent om tijdig zowel kansen als problemen te signaleren en deze samen met de ambtelijk opdrachtgever en het projectteam op te pakken. Ook ben jij een goede sparringpartner voor de ambtelijk opdrachtgever, waarbij vertrouwen in elkaar en de klik belangrijk zijn.

 

Waar kom je te werken?

De Gemeente Dordrecht werkt, samen met (regionale) ketenpartners, aan een leefbare en aantrekkelijke stad en regio. Je komt te werken bij het intergemeentelijk projectmanagementbureau (iPM) in het cluster Management en Ondersteuning. Bij iPM werken circa 60 professionals (projectmanagers en -secretarissen) aan het realiseren van complexe, maatschappelijke en fysieke projecten. Ons werkveld is regionaal en wij opereren vanuit de standplaatsen Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Alblasserdam.

 

Wie zijn wij?

Dordrecht. Niet zomaar een stad. Een eiland. Een stad met verborgen kwaliteiten. Een stad waar bijzondere dingen gebeuren. Maar waarover Dordtenaren niet opscheppen. Een stad waarvoor je moeite moet doen. Om te zien wat er is en te weten wat er allemaal kan. Voor wie dat ziet en voor wie dat weet, is Dordrecht een inspirerende stad.

 

Sollicitatie deadline is donderdagochtend 28 jan om 08:00 uur en het beteft een opdracht van 1 jaar met optie tot verlenging!

Similar projects

+ Search all projects