Gemeenteprojecten

Senior Medewerker PERSPCT

Geplaatst 18 jan. 2021
Project ID: YIS000381
Plaats
Dordrecht
Duur
6 maanden
(31 jan. 2021 - 31 jul. 2021)
Tarief
Unknown

Werkgeversdienstverlening is ook binnen de Drechtsteden volop in beweging. Wil jij een uitdagende rol spelen binnen de Sociale Dienst Drechtsteden; een innovatieve en ondernemende dienst? Heb je passie voor arbeidsmarktontwikkeling en het sociale domein? Dan zoeken we jou!


Wat ga jij bij ons doen?

Als senior medewerker PERSPCT ben jij één van de DRIE   senioren van het team. Je maakt daarnaast onderdeel uit van een netwerk van senioren binnen de organisatie.


Jij bent een verbindende factor in het team en binnen de organisatie tussen de verschillende afdelingen. Je adviseert en ondersteunt het management met betrekking tot kwaliteitsverbetering op inhoud en op dienstverlening. Daarnaast ben je scherp in het doorgronden van de processen binnen de organisatie. Jij signaleert verbeterpunten vanuit de gedachte dat de klant centraal staat.


Jij begrijpt als geen ander dat wij een onderdeel zijn van een groter geheel en je bent in staat dit uit te dragen in het team. Jij coacht jouw medewerkers onder meer hierop en helpt bij hun ontwikkeling. Daarnaast participeer je in verschillende regionale en/of interne overlegstructuren en neem je deel aan werkgroepen.


Wat neem je mee?

·        Kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling en / of re-integratie naar werk.

·        Recente kennis en ervaring op het gebied van inkomen

·        Relevante afgeronde hbo opleiding met tenminste twee jaar recente werkervaring;

·        Vakinhoudelijke kennis op het gebied van de Participatiewet en BIJ VOORKEUR MET  doelgroepen  met afstand tot de arbeidsmarkt is een pre;

·        Ruime ervaring met coachen, begeleiden, ontwikkelen en richting geven aan medewerkers;

·        Ervaring met projectmatig werken;

·        Uitstekende communicatieve vaardigheden

·        Ervaring in het werken vanuit “de poort” van een sociale dienst is een pre.


Het is van belang dat je de medewerkers kunt motiveren en stimuleren in hun lerend vermogen en zelfredzaamheid. Je bent iemand die de medewerkers goed kan begeleiden in een veranderproces en hierin ook een actieve bijdrage kan leveren. Wij zoeken iemand die ethisch en integer handelt en die door voorbeeldgedrag het beste uit de medewerkers haalt en verbinding legt waar mogelijk.

 

Je beschikt over een sterk (probleem)analyserend en oplossend vermogen en kunt goed omgaan met druk en tegenslag. Je bent een stevige persoonlijkheid. Je kunt goed plannen en organiseren. Jouw cijfermatig inzicht en analytisch vermogen helpen jou in het genereren en analyseren van beschikbare data.


Waar kom jij te werken?

PERSPCT maakt onderdeel uit van onze Frontoffice werk en inkomen. PERSPCT is een nieuwe afdeling die bestaat uit de onderdelen Poort/Toegang, Arbeidsonderzoekscentrum en de ontwikkelleerlijnen binnen PERSPCT. JOUW AANDACHTSGEBIED LIGT BIJ DE POORT/TOEGANG  De teams in de frontoffice werk en inkomen zorgen voor de uitstroom van werkzoekenden naar werk en het begeleiden van mensen naar en tijdens participatie-activiteiten.

Zowel werkgevers als potentiële kandidaten voor vacatures als mensen met een laag verdienvermogen zijn klanten van onze Frontoffice.


De samenwerking tussen de verschillende onderdelen maakt het mogelijk om bijstandsgerechtigden te analyseren/diagnosticeren, enthousiasmeren en te ontwikkelen richting werk. Dit doen wij dusdanig dat ontwikkeltrajecten goed aansluiten bij wat werkgevers zoeken. De outcome van PERSPCT maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een uitkering of beperkingen in dienst te nemen.


PERSPCT overbrugt de afstand die kandidaten ervaren in het zoeken, vinden en behouden van werk. Diagnose en ontwikkeling binnen PERSPCT ontzorgt werkgevers in hun behoefte aan arbeidskrachten die qua kennis, kunde, houding en gedrag aansluiten bij vacatures. PERSPCT ondersteunt kandidaten die eigenstandig niet (voldoende) in staat zijn om aan hun ontwikkeling te werken. Vanuit de poort/toegang streven wij er naar de klanten die dienstverlening te geven die bij hem past.


Wie zijn wij?

Wij zijn de vijfde Sociale Dienst van Nederland. Een innovatieve organisatie, waar ruimte is om ideeën uit te proberen die onze dienstverlening verder versterkt. De Sociale Dienst Drechtsteden is een regionale sociale dienst en werkt voor zeven gemeenten in de Drechtsteden.


Wij hebben een stevige ambitie die ertoe moet leiden dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt, helpen we die mogelijkheden vergroten. Daarbij staan vanuit de visie 3 opgaven centraal: het versterken van bestaanszekerheid, het ontwikkelen naar werk en het zorgen voor ondersteuning. Elke opgave heeft meerdere ambities en speerpunten.


Wij willen onze dienstverlening in het veranderende sociaal domein de komende jaren (steeds) op een verbindende wijze met onze omgeving verder blijven professionaliseren en verbeteren, waarbij de visie en de 3 benoemde opgaven verder vorm worden gegeven. Flexibiliteit, samenwerken, innovatie, mensgerichtheid en klantbeleving zijn voor ons begrippen die centraal staan in deze visie.


Overige informatie

  • Sollicitatie deadline is woensdag ochtend 27 jan om 08:00 uur
  • De opdracht is met optie tot verlenging
  • Het bereft een project tussen de 32 en 36 uur p.w.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten