Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Senior financieel adviseur

Posted Jan 18, 2021
Project ID: YIS000379
Location
Deurne
Duration
11 maanden
(Jan 31, 2021 - Dec 30, 2021)
Payrate range
0 - 85 €/hr

Als meewerkend voorman zorg je voor een evenwichtige werkverdeling en verdere doorontwikkeling van financieel advies naar een business partner rol. Je moet hierbij denken aan:

·        het verbeteren van de adviesgesprekken

·        het efficiënter inrichten van de processen en systemen en het ontwikkelen van uniforme en adequate stuurinformatie.


Je draagt bij aan een tijdige en kwalitatieve totstandkoming van de diverse P&C producten. Je werkt daarbij ook inhoudelijk mee aan de totstandkoming ervan. Door ervaring en gevoel voor wat er speelt in de organisatie heb je snel in beeld wat er precies moet gebeuren voor onze doorontwikkeling. Je zal op een strategisch, tactisch en operationeel niveau niet alleen over de cijfers moeten kunnen adviseren maar ook het verhaal achter de cijfers. Ook zal je mee moeten helpen met het ontwikkelen van visie en het initiëren van voorstellen over de vorm en inhoud van het gemeentelijk financieel beleid, de verbetering van processen binnen en buiten het team.


Functie-eisen

Omgevingsbewust: heeft actuele kennis, kent de trends en ontwikkelingen over zijn/haar vakgebied, en weet die te vertalen naar wat goed is voor Deurne

Integrale werkwijze: De adviseur werkt vanuit een brede blik. Advisering gaat bovendien van probleem tot oplossing, en hierin krijgen de sub- collega/velden en dus de context van het probleem zichtbare aandacht.

Eigenaar van de zaak: Voelt zicht verantwoordelijk, heeft de regie en draagt duidelijk over. Reageert niet op de klantvraag maar juist op de context van de vraag (vraag achter de vraag/behoefte achter de vraag)

Proactief: in the lead i.r.t. nieuwe ontwikkelingen, denkt mee, staat naast de opdrachtgever, geeft gevraagd en ongevraagd advies

Krachtig in de (integrale) samenwerking: heeft een passend netwerk of organiseert een passend netwerk om in te zetten. Kent de belangen

Effectief in de communicatie: overtuigingskracht, respectvol, luisterend, wendbaar, vraagt door, goed met de pen

Empathisch: maakt écht contact met zijn speelveld vanuit vertrouwen en confronteren, leeft zich in, in de behoefte

Weerbaar: heeft zelfvertrouwen, blijft leren, is stressbestendig, een doorzetter en geeft aan wanneer er sprake is van overvraging.

 

Pas jij binnen onze organisatie?

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega die werkt volgens onze BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met collega’s op te zoeken.  

 

 Wie de gemeente Deurne is?

Deurne, een bruisende gemeente in Brainport Eindhoven met grote ambities. Deurne heeft een sterke centrale kern, goede voorzieningen en verbindingen, een gevarieerd landelijk gebied en levendige kerkdorpen met elk een eigen karakter. Met de blik naar buiten stimuleren we duurzame, toekomstgerichte oplossingen en bieden we ruimte voor innovatie. Samen denken we groot, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting voor iedereen en om de samenwerking binnen Brainport Eindhoven en Greenport. Soms is het ook belangrijk om “klein" te denken, als het gaat om maatwerk leveren zoals in de zorg. Wij zijn een gemeente die dicht bij de inwoner staat. Samen met inwoners en nieuwe collega’s willen wij zorgen voor een toekomstbestendig Deurne. Ga jij deze uitdaging met ons aan?


Sollicitatie deadline is vrijdag 22 jan om 12:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects