Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Senior adviseur ruimtelijke ordening

Posted Jan 18, 2021
Project ID: YIS000378
Location
Deurne
Duration
6 maanden
(Jan 31, 2021 - Jul 31, 2021)
Payrate range
0 - 90 €/hr

De transitie van het buitengebied is een grote en integrale opgave in Nederland en zeker in Deurne. De omvorming van agrarische bedrijven naar andersoortige activiteiten, de strikte beperkingen vanuit het beschermde Natura 2000 gebied De Peel. Het krachtenveld is enorm. Een gebied waar veel plaatsvindt en samenkomt. Een gebied met veel kansen, mogelijkheden, gevoeligheden en veel belangen: persoonlijke, gemeentelijke, provinciale en rijks belangen.

 

Functiebeschrijving:

Jij werkt in het middelpunt van een politiek-bestuurlijke omgeving en de praktijk. Jij geniet van het samenbrengen van partijen, je bent zeer communicatief en hebt een helicopterview. Creatief denken, buiten de gebaande wegen opereren en

samen op pad naar een mooi Deurne.

 

Als SR adviseur Ruimtelijke ordening werk je aan boeiende opdrachten in de publieke sector. Het accent ligt op het beoordelen en procedureel begeleiden van bestemmingsplannen en dadelijk omgevingsplannen. Ook het voorbereiden en coördineren van ruimtelijke initiatieven en juridische advisering over ruimtelijke vraagstukken behoort tot jouw takenpakket. Je hebt daarnaast ervaring met anterieure overeenkomsten, planschade en het voeren van juridische procedures binnen het ruimtelijk bestuursrecht (bezwaar, beroep en Raad van State). Hierbij werk je nauw en integraal samen met collega’s en overleg met je bijvoorbeeld met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers.

 

Binnen deze afwisselende functie lever je een bijdrage op strategisch en tactisch niveau. Met jouw proactieve houding, je vermogen om te verbinden en je aantoonbare kennis van de ruimtelijke ordening wil jij bijdragen aan een effectieve en beheersbare overheid.

 

Je brengt een vernieuwende en frisse blik mee vanuit een flexibele denkrichting, waarbij het juridische aspect voor jou niet altijd leidend is. Daarnaast vind je het ook enorm interessant om bezig te zijn met projecten als de omgevingswet, integrale centrumvisie en/of projectregie van ontwikkellocaties of woningbouw. Jij weet als geen ander dat integraal werken bij dit soort projecten van groot belang is en je hebt het daarom hoog in het vaandel staan. Omdat je op veel verschillende niveaus communiceert (inwoners, organisaties, collega’s, bestuur, enz.) helpt het als je over goede communicatieve vaardigheden beschikt.

 

Je bent in staat om afstand van de dagelijkse praktijk te nemen en zaken in een breder verband te zien.

Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen, oog voor tegenstrijdige belangen en weet compromissen te sluiten;

Je bent een netwerker en weet relaties goed op te bouwen en te onderhouden;

Je bent communicatief zeer vaardig en je schrijfstijl is kort, bondig en helder;

Je signaleert kansen, denkt in oplossingen en neemt het initiatief om ideeën om te zetten in concrete acties;

Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

 

Wat neem je mee als medewerker adviseur ruimtelijke ordening?

De competenties die bij deze functies horen zijn: analytisch vermogen, collegiaal, initiatiefrijk, omgevingsbewustzijn, inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid en overtuigingskracht.

-      Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau gericht op ruimtelijke ordening en planologie in combinatie met bestuursrecht

-      Minimaal 5 jaar ervaring op het terrein van ruimtelijke ordening (zie waar de accent ligt: hierboven bij functiebeschrijving)

-      Inzicht in en gevoel voor de politieke en maatschappelijke context

-      Je bent een stevige sparringpartner voor bestuur en externe partijen

-      Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakgebied

-      Integrale en interactieve beleidsvorming zijn voor jou een vanzelfsprekendheid

-      Je bent in staat verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en dan je eigen weg te kiezen

 

Pas jij binnen onze organisatie?

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega die werkt volgens onze BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met collega’s op te zoeken.  

 

Wie de gemeente Deurne is?

Deurne, een bruisende gemeente in Brainport Eindhoven met grote ambities. Deurne heeft een sterke centrale kern, goede voorzieningen en verbindingen, een gevarieerd landelijk gebied en levendige kerkdorpen met elk een eigen karakter. Met de blik naar buiten stimuleren we duurzame, toekomstgerichte oplossingen en bieden we ruimte voor innovatie. Samen denken we groot, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting voor iedereen en om de samenwerking binnen Brainport Eindhoven en Greenport. Soms is het ook belangrijk om “klein" te denken, als het gaat om maatwerk leveren zoals in de zorg. Wij zijn een gemeente die dicht bij de inwoner staat. Samen met inwoners en nieuwe collega’s willen wij zorgen voor een toekomstbestendig Deurne. Ga jij deze uitdaging met ons aan?


Sollicitatie deadline is vrijdag 22 jan om 12:00 uur en het betreft een opdracht tussen de 28 - 36 uur p.w.

Similar projects

+ Search all projects