Gemeenteprojecten

Senior adviseur riolering en water

Geplaatst 29 okt. 2020
Project ID: YIS000238
Plaats
Budel
Duur
5 jaar
(1 jan. 2021 - 31 dec. 2025)
Uren/week
8 hrs/week
Tarief
0 - 115 €/hr

Project omschrijving

·      Opstellen van voorstellen met betrekking tot het ontwikkelen van en wijzigen van het gemeentelijk rioleringsbeleid;

·      Toetsen van plannen op wet- en regelgeving;

·      Beleidsmatige en hydraulische opdrachten uitvoeren;

·      Uitvoeren van diverse riolering technische werkzaamheden, al dan niet met een specialistisch karakter;

·      Inhoudelijke toetsing van onderzoeken, plannen en ontwerpen en waar nodig het geven van adviezen voor verbetering;

·      Ondersteuning bij het maken van offerteaanvragen en het uitbesteden van werkzaamheden;

·      Ondersteuning bij interne afstemming binnen de gemeentelijke organisatie en/of projectteams al dan niet in combinatie met andere disciplines;

·      Ondersteuning bij externe afstemming zoals met het waterschap en de provincie;

·      Bewaken van de voortgang van het vGRP-programma vanuit strategisch, organisatorisch en financieel oogpunt, ondersteuning bij de jaarlijkse verantwoordingsogenblikken in het kader van de jaarrekening en bestuurlijke rapportages;

·      Overdragen van kennis in relatie tot de door de gemeente uit te voeren watertaken aan de gemeentelijke medewerkers van het cluster blauw;

·      Fungeren als vraagbaak bij het uitvoeren van de riolerings- en watertaken;

·      Ondersteuning bij het afhandelen van knelpunten die de gemeente ondervind bij het uitzetten van waterwerkzaamheden bij derden en het afhandelen van klachten of meldingen van burgers;

·      Gedetacheerde kan ook collega's inschakelen als ondersteuning van de werkzaamheden die uit hoofde van deze detachering voor de gemeente worden uitgevoerd, wat enkel gebeurt na expliciete goedkeuring van de gemeente en met een maximumwaarde van € 5.000 per keer als een 1 op 1 opdracht vanuit cluster blauw.


Functie eisen

  • Senior adviesfunctie en consultancyvaardigheden op het gebied van riolering en water, minimaal 10 jaar ervaring op dit gebied binnen gemeentelijke overheden;
  • Universitair niveau en afgestuurd op riool en/of water;
  • Kennis van gemeentelijke verhoudingen, de lokale riolerings en watersituatie in relatie tot klimaatdoelen;
  • Hydraulische berekeningen kunnen maken voor vrijverval rioolstelsels en mechanische rioolstelsels;
  • Bekend met gemeentelijke financiële begrotingen;
  • Minimaal 10 jaar ervaring met het opstellen adviezen gerelateerd aan de gemeentelijke watertaken zoals basisrioleringsplannen en verbrede gemeentelijke rioleringsplannen.


Sollicitatie deadline is woensdag 4 oktober om 10.00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten