Gemeenteprojecten

Projectsecretaris

Geplaatst 6 okt. 2020
Project ID: YIS000193
Plaats
Deurne
Duur
2 maanden
(19 okt. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
0 - 85 €/hr

Inleiding:

Zoals vele gemeenten heeft onze gemeente ook te maken met een stevige stijging van programmakosten op het sociaal domein. Dit tezamen met de rijks kortingen bij de invoering van de decentralisaties, maakt dat er sprake is van een tekort binnen het sociaal domein.


Vanuit zowel Burgemeester en wethouders als vanuit de directie, is er besloten tot het opstellen en uitvoeren van een herijking binnen het sociaal domein. Deze herijking moet -op termijn- leiden tot structurele vermindering van de programmakosten.


Sociaal Domein Deurne:

Het sociaal domein is onderdeel van de afdeling Samenleving. De afdeling Samenleving richt zich op de beleidsterreinen die gericht zijn op sociaal gebied, gezondheid, preventie, welzijn, zorg, werk en inkomen, onderwijs, leefbaarheid/economie, cultuur, toerisme, veiligheid, ondermijning en vrije tijd/sport.


De afdeling Samenleving is opgedeeld in twee teams:

 • Team ontwikkeling: in dit team vind de beleidsontwikkeling plaats
 • Team Uitvoering met de naam Zorg in Deurne (ZiD). In dit team -dat wijkgericht werkt- zitten zowel:
 • de 1e-lijnszorgmedewerkers als gezins- en jeugdcoaches, de Wmo-consulenten en de wijkwerkers als
 • de 2e-lijnszorgmedewerkers als de MEE-consultent, de GGZ en de wijkverpleegkundige.


Daarbij participeert de gemeente in een meerdere Gemeenschappelijke Regelingen, namelijk:

 • Senzer voor de uitvoering van werk, inkomen en Sociale werkvoorziening
 • GR Peelgemeenten voor de uitvoering van de bijzondere bijstand, de minima-regelingen en de schuldhulpverlening


Voor de inkoop van jeugdhulp is er een regionale samenwerking.


Onze vraag:

Om de eerder genoemde herijking vorm te geven wordt er via een projectstructuur gewerkt met de directie als ambtelijk opdrachtgever, het afdelingshoofd Samenleving als opdrachtnemer en een interne projectleider.

De interne projectleider zal naar verwachting één van de beleid-ontwikkelaars zijn.


Voor deze projectstructuur zoeken wij externe ondersteuning. De externe ondersteuning bestaat o.a. uit:

 • Inhoudelijke advisering op de programma’s WMO en Jeugd
 • Vormgeven van het projectsecretariaat van het project
 • Procesmatige advisering op de herijking en dat zowel in- als extern.


Wij vinden onderstaande kwalificaties en vaardigheden noodzakelijk:

 • Inhoudelijke expertise op de decentralisaties, en dan met name op het gebied van jeugd en WMO
 • Ervaring met vergelijkbare programma’s als de herijking binnen onze gemeente
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Inzicht en ervaring met de financiële stromen binnen de 3-decentralisaties
 • Ervaring met het werken in een omgeving met gemeenschappelijke regelingen


De gevraagde kwalificaties en vaardigheden dienen bij één persoon te liggen. Er mag geen sprake zijn van een inzet van een team van verschillende adviseurs die tezamen de kwalificaties hebben.


Looptijd

De datum van ingang van de inhuur is zo spoedig mogelijk voor gemiddeld 16 uur per week. De verwachte einddatum is 31-12-2021. Hierbij dient de optie tot verlenging mogelijk te zijn.


Let op: de sollicitatie deadline is donderdag 8 oktober om 12.00 uur. Hoe eerder je solliciteert, hoe beter!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten