Gemeenteprojecten

Projectleider Warmte

Geplaatst 28 feb. 2020
Project ID: YIS00027
Plaats
Oud-Beijerland
Duur
1 jaar
(8 mrt. 2020 - 7 mrt. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
Unknown

Opdracht/functie omschrijving

Heb jij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan één van de grootste opgaven van deze tijd en wil jij meebouwen aan de doelstelling van de Hoeksche Waard om in 2040 energieneutraal te zijn? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven projectleider Warmte met veel ervaring en kennis op het gebied van de warmtetransitie.

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. Als projectleider sta je voor een uitdagend en ambitieus project waarin het proces, inhoud en omgeving om je aandacht vragen. Hoeksche Waard staat nog aan het begin van de opgave om samen met onze inwoners, professionele stakeholders en de regio een breed gedragen en uitvoerbare Transitievisie Warmte op te stellen. De in mei 2020 vast te stellen concept-Regionale Energiestrategie (RES) , inclusief de warmtestructuur, geeft hiervoor de contouren. Tegelijkertijd zijn er al concrete pilot-projecten en kansen.

De aanpak moet deels nog uitgevonden te worden, waarbij jij leidend bent in het opzetten van een interne projectorganisatie, externe samenwerkingsverbanden en een wijkaanpak. Dat zal niet altijd makkelijk gaan, maar van tegenstand krijg jij energie!


Waar werk je (samen) aan?

Het team Energietransitie zal bij de start bestaan uit een opgaveregisseur Duurzaamheid, projectleider RES, twee adviseurs Duurzaamheid en een communicatieadviseur. Samen met het team geef je in de tot 1 januari 2021 uitvoering aan verschillende deelprojecten:

·      Procesaanpak, coördinatie en totstandkoming Transitievisie Warmte;

·      Opstart en uitrol van een communicatie- en participatieplan om de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van gemeente Hoeksche Waard te horen en een stem te geven in de opgave;

·      Meewerken en opstarten van concrete pilot warmteprojecten

·      De verdere uitwerking van de Transitievisie Warmte naar concrete transitieplannen.

Verder verwachten we dat je de uitgangspunten die wij in de transitie hanteren goed in het oog houdt. Gemeente Hoeksche Waard stelt in de Transitievisie Warmte de betaalbaarheid en het comfort voor de inwoners en bedrijven voorop. Ook vinden wij het belangrijk dat we onze inwoners, maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven intensief betrekken, open en transparant communiceren en willen wij nauw samenwerken met alle relevante partijen.


Functie-eisen

·      Een afgeronde opleiding op het gebied van de ruimtelijke sector, bestuurskunde of op het gebied van energie / duurzaamheid op minimaal HBO bachelor niveau;

·      Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als project-/programma-/procesmanager op het gebied van energie-/warmtetransitie bij een overheidsorganisatie of een organisatie binnen het werkgebied energietransitie/verduurzamen van de bebouwde omgeving in de afgelopen 8 jaar;

·      Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.

Competenties

·      Analytisch

·      Contactueel sterk

·      Omgevingsbewust

·      Politiek sensitief

·      Resultaatgericht

·      Verbinder

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten