Gemeenteprojecten

Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Geplaatst 11 dec. 2020
Project ID: YIS000303
Plaats
Maasdam
Duur
1 jaar
(10 jan. 2021 - 30 dec. 2021)
Tarief
Unknown

Het team Projectleiding Ruimtelijke Ontwikkeling is op zoek naar een inhuurkracht, een ervaren projectleider. De gemeente heeft grote ambities met het realiseren van de woningbouwopgave en het versnellen van de woningbouw.

 

Door een toename van het aantal projecten is een uitbreiding van de capaciteit nodig. De inhuurkracht gaat zich bezig houden met woningbouwprojecten op inbreidingslocaties en op herontwikkelingslocaties (o.a. voormalige schoollocaties). Ook de projectmatige behandeling van complexe ruimtelijke initiatieven en participatietrajecten hoort tot het takenpakket.

 

Je verzorgt de afstemming en samenhang met de bij het project betrokken interne en externe partijen en belanghebbenden en creëert draagvlak voor de projectresultaten. Je stuurt de projectteams van je projecten aan.

 

Je bent thuis in de brede beleidsmatige context van ruimtelijke ontwikkelingen en je kunt goed schakelen tussen een hoog abstractieniveau, verschillende visies en meningen en praktische (werk)afspraken. Je bent breed inzetbaar en voelt je in je element bij een breed scala aan projecten.

Normaliter zouden we heel specifiek kunnen maken om welke projecten het gaat, maar er is sprake van een grote diversiteit. Het gaat om feitelijke productie maken op woningsbouwprojecten op inbreidingslocaties, maar ook om projecten waarin de gemeente nog een standpunt moet innemen over het al dan niet medewerking verlening. Zo gaat het ook om een project voor een waterstof tankstation langs de A29. Er zijn twee initiatiefnemers met verschillende plannen, daar moet vanuit de gemeente een standpunt voor worden ingenomen en er moet een visie ontwikkeld worden over de initiatieven die ingebracht zijn. De verhouding tussen woningbouwprojecten en het waterstof projecten is ongeveer 70/30.

 

Wie zoeken we?

Deze combinatie van verschillende projecten maakt het werk aantrekkelijker, maar het vraagt ook meer van de projectleider. We zoeken iemand die echt verbinding weet te leggen, zowel intern als extern. Je zal veel samenwerken met andere teams, bijvoorbeeld Duurzaamheid, Omgeving, Landschap en Stedenbouw. Je moet je weg weten te vinden binnen het gemeentelijke landschap en de juiste mensen bij elkaar weten te brengen.

 

We zoeken iemand met ervaring als projectleider RO bij een gemeente. Bij voorkeur iemand met bredere kennis op het gebied van RO en omgevingsrecht/-wet. Iemand die qua vaardigheden een ervaren projectleider RO is, maar qua achtergrond en kennis lijkt op een beleidsmedewerker RO. Het waterstof tankstation is meer een beleidsmatig vraagstuk: hoe bepaal je waar zo’n station komt. De beoordeling hiervan vraagt om andere competenties dan die van een standaard projectleider. Het gaat echt om het beoordelen van initiatieven als gemeente; toetsingskaders ontwikkelen. Hierbij verbinding leggen met programmaplannen Mobiliteit en Duurzaamheid. We zoeken dus iemand met beleidsmatig inzicht.

 

We zoeken geen jurist o.i.d., maar wel iemand met voldoende kennis en ervaring binnen het vakgebied. We zoeken echt een mix. Je moet inzicht hebben in welke disciplines je wanneer moet aanhaken voor welk vraagstuk (bijvoorbeeld een ro jurist, iemand van verkeer of iemand van landschap).

 

Zelfstandigheid is erg belangrijk. Verbinder. Daadkracht. Je zal veel contact hebben met externe partijen: ontwikkelaars, initiatiefnemers.

 

Qua zwaarte zoeken we een medior met ruimschootse ervaring. Een junior is echt te licht voor deze rol. Voor een senior is het waterstofproject interessant, maar de woningbouwprojecten te standaard.

 

Het zal helpen als er een projectleider komt die zelfstandig z’n werk kan doen maar ook doorpakt in die zin van strak aansturen op planningen en mensen ook aanspreken op het halen van de planningen. Kan strakker dan dat nu gebeurt. Als projectleider werk je binnen het team Projectleiding Ruimtelijke Ontwikkeling samen met enthousiaste collega’s: projectondersteuners, projectleiders en senior projectleiders. Geeft leiding aan project maar niet aan team. Rapporteert aan de teammanager. Je standplaats wordt Maasdam (vanwege Corona-maatregelen voorlopig hoofdzakelijk thuiswerken).

 

Reden voor inhuur: Het is er druk binnen het team en een van de medewerkers gaat eind januari met zwangerschapsverlof. Normaliter zou de teammanager binnen het team op zoek gaan naar de kwaliteiten voor ieder specifiek project dat zich aandient, maar er zou nu dan teveel geschoven moeten worden. Daarom is de insteek om alle nieuwe projecten bij de inhuurkracht te leggen om zo min mogelijk te schuiven binnen het team.

 

●       Functie-eisen

o  Je hebt een opleiding op hbo/universitair niveau met aanvullende cursussen/opleidingen die aantonen dat je kennis hebt van projectleiding / projectmanagement;

o  Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring (>5) als projectleider van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Ervaring met projectmatig en planmatig werken, aanspreekbaar op resultaten en voortgang.

o  Je bent een proactieve en resultaatgerichte professional die een stevige bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Hoeksche Waard.

o  Je vindt uitdagingen in de projecten, die in de gemeente spelen. Je bent communicatief uitermate vaardig, je hebt onderhandelingsvaardigheden en je bent daarnaast een natuurlijke verbinder van partijen en belangen.

 

●       Praktisch

o  32 uur per week. Werkdagen/tijden in overleg

o  Er wordt momenteel volledig thuisgewerkt. Na Corona zal het waarschijnlijk om 50/50 verdeling gaan tussen thuis en op kantoor werken.


Sollicitatie deadline is donderdag 17 dec om 14:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten