Gemeenteprojecten

Projectleider Informatiesysteem Schulddienstverlening & Leerplicht

Geplaatst 1 jun. 2021
Project ID: YIS 9094611
Plaats
Ridderkerk
Duur
5 maanden
(1 jul. 2022 - 31 jan. 2022)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
Unknown

De BAR-organisatie

De BAR-organisatie is een Gemeenschappelijke Regeling. De BAR-organisatie verzorgt de producten- en diensten voor de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Gezamenlijk inwonersaantal is +115.000. Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd binnen het domein Maatschappij. Het deelproces van de Minnelijke Schuldhulp is uitbesteed aan de externe partner “Plangroep”. Leerplicht tot 18 jaar wordt uitgevoerd door de BAR-organisatie, RMC-taken voor 18+ leerlingen worden uitbesteed aan de externe partner “De Jonge Krijger”.


Huidige situatie

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpdienstverlening is per 2021 en moet worden geïmplementeerd. Op dit moment is de verordening opgesteld, maar moet deze nog worden vastgesteld. Beleid moet nog worden op- en vastgesteld aan de hand van een plan wat nog voorgelegd wordt aan de raad. De processen zijn nog niet ingericht op de nieuwe wet. We missen een systeem voor de Vroegsignalering. Een aansluiting op het BKR is nog niet gerealiseerd. De huidige processen worden ondersteunt d.m.v. Suites4Sociaal Domein. Via de werkbeheersing van deze applicatie worden processen van de schuldhulpdienstverlening ondersteunt. De huidige oplossing is echter niet meer toereikend. Er moet een gespecialiseerd informatiesysteem komen ter ondersteuning van de processen van de Schuldhulpdienstverlening.

Het bestaande leerplichtadministratie systeem moet vervangen worden en daarbij zo ingericht worden dat het is afgestemd op de nieuwe procesinrichting. Het nieuw informatiesysteem, Carel van Eljakim IT, is noodzakelijk aangezien het huidige systeem, Key2Jongerenmonitor, op termijn niet meer ondersteunt wordt door de software leverancier Centric.


Opdracht

De BAR-organisatie zoekt een meewerkend projectleider voor diverse (deel)projecten rondom de gewijzigde wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en voor Leerplicht. Binnen deze opdracht moeten de volgende zaken gerealiseerd worden:

Schuldhulpverlening

-         Het opstellen/aanpassen van een nieuwe werkwijze voor het team Schulphulpdienstverlening

-         Het aanpassen van de bestaande processen

-         Het afstemmen met Plangroep over het (deel)proces van de Minnelijke Schuldhulp

-         Het aanschaffen, implementeren en overdragen van de volgende informatiesystemen:

o   Een informatiesysteem voor de vroegsignalering (Inforing RIS Matching & RIS Vroeg Eropaf);

o   Een informatiesysteem voor de schuldhulpverlening (Stratech Perspectief);

o   Aansluiting op het BKR;

o   Aansluiting op het SUWInet ten aanzien van de Schuldhulpverlening.

Leerplicht

De volgende concrete resultaten moeten worden opgeleverd:

-      Nieuw contracten en bewerkersovereenkomsten met Centric en Aljakim IT;

-      Installatie, configuratie en inrichting van het nieuwe informatiesysteem;

-      Opgeschoonde oude leerplicht dossiers;

-      Het aanpassen van de bestaande processen;

-      Opgeleide medewerkers.

 

Dit doe je niet alleen. Als projectleider werk je nauw samen met de teamleider, beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerker, consulenten schuldhulp, Informatieadviseur, applicatiebeheerder en diverse andere medewerkers.


Wat vragen wij?

Als projectleider vragen wij van u:

-         De verschillende (deel)projecten te leiden SDV en LP;

-         Toe te zien op de op- en vaststelling van beleidsmatige stukken SDV en LP.

-         Een proactieve houding te hebben en actief mee te werken aan de realisatie van de (deel)projecten;

-         Inhoudelijke kennis te hebben van de nieuwe wet Schulhulpverlening;

-         Kennis te hebben van informatiesystemen binnen het vakgebied zoals Stratech Perspectief, Inforing RIS Matching & RIS Vroeg Eropaf, Centric Suites4Sociaal Domein

-         Doelgericht, verbindend, communicatief.

 

Duur van de opdracht en inzet

Deze opdracht loopt van week 26/27 in 2021 tot week 5 in 2022 voor 416 uur, verdeeld over gemiddeld 16 uur per week.


Must haves (knockouts)?

·        De verschillende (deel)projecten te leiden SDV en LP;

·        Toe te zien op de op- en vaststelling van beleidsmatige stukken SDV en LP.

·        Een proactieve houding te hebben en actief mee te werken aan de realisatie van de (deel)projecten;

·        Inhoudelijke kennis te hebben van de nieuwe wet Schulhulpverlening;

·        Kennis te hebben van informatiesystemen binnen het vakgebied zoals Stratech Perspectief, Inforing RIS Matching & RIS Vroeg Eropaf, Centric Suites4Sociaal Domein

·        Doelgericht, verbindend, communicatief.

 

Pre's?

·        Ervaring met implementatie van Carel van Eljakim IT.


Sollicitatie deadline is 7 juni om 10:00 uur.